Naslovnica

Naziv kolegija: Osnove upravljanja informacijskim ustanovama
Predavač: dr.sc. Kristina Kocijan , doc.

ECTS bodovi: 6
Jezik: Hrvatski
Trajanje: 1 semestar
Status: Obavezni
Metode poučavanja: Predavanja, seminar
Preduvjet: Nema
Ispit: Pismeni ispit, seminar, usmeni ispit

 

Cilj kolegija
Student će nakon odslušanih predavanja i seminarskog rada razumjeti pojam upravljanja, osnovne aktivnosti i resurse upravljanja. Bit će sposoban za planiranje u okviru zadovoljavanja potreba informacijskih i dokumentacijskih službi, jednako kao i za uspostavu mehanizama vrednovanja učinjenog. Jednako tako bit će pripremljen za timski rad.

 

Sadržaj kolegija
Informacijske institucije, glavne profesionalne organizacije na području informacija i dokumentacije, djelatnost, djelatnici, promjene i redefiniranje uloge informacijskih institucija: knjižnica, arhiva, muzeja, dokumentacijskih centara. Internet, novo okruženje, e-poslovanje, e-upravljanje, ljudi, resursi. Praktično upoznavanje s organizacijskom strukturom i načinom upravljanja pojedinim vrstama informacijskih institucija, analiziranje raspoloživih resursa i uočavanje točaka problema te savladavanje oblikovanja, vođenja i vrednovanja rezultata projekta

 

Predavanja
Pojam upravljanja i njegova primjena u u svim vrstama informacijskih ustanova; Razine upravljanja: od upravnih vijeća, preko ravnatelja do djelatnika; Osnovne aktivnosti upravljanja: planiranje, organiziranje i mjerenje uspješnosti; Osnovni resursi inf. institucija; Osnove upravljanja ljudskim resursima

 

Literatura - obavezna
1. Armstrong, M. Upravljanje poslovima i aktivnostima. Zagreb : Consult, 2001.
2. Bahra, N. Competitive knowledge management. London : Palgrave, 2001.
3. Bahtijarević-Šiber, F. Management ljudskih potencijala. Zagreb : Golden marketing, 1999.
4. Svenonius, E. The intellectual foundation of information organization. Cambridge, Ma; London: The MIT Press, 2000.
5. Thackeray, V. Što je to projekt? u: Informatica museologica, br. 1-2, 2002, str. 57-60.