Naslovnica

Naziv kolegija: Seminar iz C++-a

Nastavnik: prof. dr. Zdravko Dovedan, Željko Agić

ECTS bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: najviše 4 sata vježbi

Uvjeti za upis kolegija: nema

Ciljevi kolegija:

 

Prikazati osnovne i napredne metode objektno-orijentiranog i generičkog programiranja korištenjem hibridnog programskog jezika C++ uz korištenje UML-a u postupku modeliranja problema i rješenja.

 

Korištene metode:

1. Laboratorijske vježbe s radom na konkretnim zadatcima koji tematski prate sadržaj kolegija
2. Tematski seminarski radovi s implementacijom naprednih metoda programiranja, usvojenih na laboratorijskim vježbama

 

Sadržaj kolegija:

Programski jezici i paradigme. Jednostavni tipovi podataka. Izrazi i operatori. Kontrola tijeka programa. Programski blokovi i moduli. Tokovi. Objektno-temeljeno i objektno-orijentirano programiranje. Preopterećenje operatora. Generičko programiranje. Standardna biblioteka i STL. Boost.

 

Literatura:

1. Prata: C++ Primer Plus. Sams, 2005.
2. Eckel: Thinking in C++, Volume 1. Prentice-Hall, 2000.
3. Eckel: Thinking in C++, Volume 2. Prentice-Hall, 2003.
4. Josuttis: The C++ Standard Library. Addison-Wesley, 1999.

 

Način polaganja ispita: seminarski radovi, usmeni ispit po potrebi

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe:

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.