Naslovnica

Naziv kolegija: Multimedijski prikaz znanja

Nastavnik: prof. dr. sc. Tomislava Lauc

ECTS-bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status: Obavezni izborni

Oblik nastave: 2 sata vježbi, 2 sata predavanja

Uvjeti: Nema

Ispit: Tjedni zadaci i završni projekt

 

 

Sadržaj:

 

Multimedijski prikaz znanja opisuje izradu sustava za učenje koji se temelji na uporabi različitih tipova medija i njihovog kombiniranja radi poboljšanja procesa usvajanja novih znanja i vještina. Obuhvaća područje multimedijskog instrukcijskog dizajna koje uključuje izradu korisničkog sučelja i implementaciju strategija učenja prema načelima multimedijskog učenja. Osnovne faze izrade multimedijskog sustava za učenje odnose se na analizu potreba korisnika, skriptiranje i razvoj multimedijskih materijala i strategija učenja, te implementaciju i evaluaciju sustava. Kolegij daje uvod u izradu multimedijskog sustava za učenje, a obuhvaćene  teme su: teorije učenja, multimedijsko učenje, skriptiranje, elementi multimedija, alati za izradu multimedijskog sustava.

 

Cilj -  opće i specifične kompetencije:


Student treba razumjeti vodeće principe u izradi multimedijskog sustava za učenje. Treba razumjeti pojmove multimedijskog instrukcijskog dizajna, kao što su teorije učenja, elementi multimedija, multimedijsko učenje, ADDIE model, interakcija korisnika, strategije učenja. Praktičnim radom na tjednim zadatcima tijekom semestra (15 zadataka) ovladat će konkretnom primjenom teorijskog znanja što pokazuje izradom multimedijskog projekta do kraja semestra.

 

Literatura:

 

https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=73