Naslovnica

 Naziv kolegija: Osnove informacijske pismenosti

Nositelj: Izv. prof. dr.sc. Sonja Špiranec

Termin: Srijedom, 14.45 - 15.30 (predavanje, A308); 15.30 - 17.00 (seminar, A308)

Napomena: zbog interne kolizije s obveznim kolegijem Baze podataka predavanja će početi u 15.00 sati.

Uvod u kolegij/prvo predavanje održat će se 09. 10. 2019. s početkom u 15.00 sati. Nazočnost studenata koji su upisali kolegij ili ga planiraju upisati je obavezna.

Teme:
1. Obilježja i fenomeni suvremenih informacijskih okruženja
2. Teme iz obrazovanja 1: suvremeni modeli učenja, e-učenje, profil učenika danas
3. Teme iz obrazovanja 2: obrazovna uloga knjižnica i drugih informacijskih ustanova
3.  Informacijska pismenost: pojmovno određenje, razvoj koncepta
4. Raster "pismenosti za 21. stoljeće": medijska, digitalna, podatkovna...
5. Informacijska pismenost u raznim okruženjima (škola, fakultet, radno mjesto...)
6. Korelacija informacijske pismenosti i obrazovanja
7. Istraživačka težišta u području
8. Modeli i standardi informacijske pismenosti
9. Web 2.0, društvene mreže
10. Programi informacijskog opismenjivanja
11. Izvedba i vrednovanje

Vrednovanje/ocjenjivanje:

Seminarski rad (izlaganje, pisani rad, anotirana bibliografija). Usmeni ispit. Prijave rada: tijekom studenog. Izlaganja: prosinac i siječanj
Aktivnosti i zadaće koje će studenti grupno i pojedinačno rješavati tijekom semestra.
Primjeri zadataka:

* kratki esej o "slabim točkama" informacijske pismenosti današnjih generacija
* izrada sinopsisa istraživanja informacijske pismenosti
* izrada umne mape područja