Naslovnica

Naziv kolegija: Uvod u muzeologiju

ECTS: 6

Predavač: prof. dr. sc. Žarka Vujić

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 seminara tjedno

Ispit: pismeni i usmeni

Sadržaj:
Uvod i definicije muzeologije u Hrvatskoj i svijetu – od veze s informacijskim znanostima do teorije muzeja i teorije baštine; Osnovna podjela muzeologije; Povijesna muzeologija: čime se bavi i pitanja na koja odgovara; Povijest nastanka zbirki i muzeja u Hrvatskoj s komparativnim događanjima u svijetu i Europi; Temeljni pojmovi muzeologije: muzejski predmet – muzealnost – kulturni identitet - muzeološke funkcije; Osnove funkcije zaštite: od sabiranja do fizičke zaštite; Osnove funkcije istraživanja s naglaskom na postupku dokumentiranja; Osnove funkcije komunikacije s naglaskom na izložbi kao reprezentantu muz. komunikacije; Praktična razina muzeologije – organizacija i djelatnost muzeja: po zbirkama, osoblju i prostoru, s naglaskom na muzejskoj profesiji i njenoj etici.

Cilj:
Upoznati se s osnovama svih triju razina muzeologije – povijesne, teorijske i praktične, usvojiti pojmovnik muzeologije kao znanosti te razviti početne sposobnosti primjene teorijskih postavki u praksi.

Obvezna literatura:
Babić, D. O muzeologiji, novoj muzeologiji i znanosti o baštini. Ivi Maroeviću baštinici u spomen. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2009. (u tisku)

Maroević, I. Uvod u muzeologiju (Odabrane stranice: 9-16,50-65, 70-88, 96-100, 116-118, 120-138, 160-161, 169-186, 199-205, 233-243), Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993.

Vujić, Ž. Izvori muzeja u Hrvatskoj (Poglavlja: Pojam muzeja, Kabinet svijeta kao plodno tlo za prikupljanje prirodnina, Zaključno poglavlje ili kako ono što smo saznali o prošlom upotrijebiti danas), Zagreb: Kontura, 2007.

Vujić, Ž. Korisnički aspekt u sustavu Ive Maroevića: od pažljive analize do smjernica dopune. Ivi Maroeviću baštinici u spomen. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2009. (u tisku)