Naslovnica

Naziv kolegija: Bibliografska organizacija I

Nositelj: dr. sc. Ana Barbarić, red. prof.

Jezik: hrvatski

Status kolegija: izborni

Trajanje: 1 semestar/preddiplomski studij informacijskih znanosti

Broj ECTS-bodova: 6

Oblik nastave: 2 sata predavanja + 2 sata vježbi

Uvjeti za upis kolegija: nema

Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta: anketa

 

Sadržaj/planirane teme:

Bibliografska organizacija, načela i problemi organiziranja, ciljevi i zadaće. Knjižnična građa: vrste i izvori podataka. Univerzalna bibliografska kontrola, Međunarodna kataložna načela. Sustavi obilježavanja građe. Međunarodni standardni bibliografski opis: ISBD. Vrste autorstva. Vrste kataložnih jedinica. Katalog u odnosu spram drugih bibliografskih pomagala. Zadaće kataloga. Kataložna jedinica/kataložni zapis. Pregledne kataložne jedinice. UNIMARC i MARC21. OPAC, WebPAC, SOPAC. FRBR, FRAD i LRM. Bibliografski metapodaci.

Cilj kolegija: Stjecanje temeljnih znanja iz područja bibliografske organizacije.

Studentske obveze:

 • Redovito pohađanje predavanja i vježbi.
 • Kolokvij iz deskriptivne katalogizacije knjiga, serijskih publikacija i druge neomeđene građe.
 • Kolokvij iz izbora i oblikovanja odrednica.
 • Pismeni i usmeni ispit (studenti koji su uspješno položili oba kolokvija su na taj način položili pismeni dio ispita, studenti koji nisu uspješno položili prvi kolokvij, ne mogu polagati drugi kolokvij, te moraju izaći na pismeni dio ispita).

Ispit: pismeni i usmeni ispit

 

Obvezna literatura

 1. VERONA, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983-1986. Dio 1: Odrednice i redalice. 2. izmijenjeno izd. 1986. Dio 2: Kataložni opis.1983. ili VERONA, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Pretisak. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008-2009. Dio 1: Odrednice i redalice. [2. izmijenjeno izd.]. 2009. Dio 2: Kataložni opis. 2008.
 2. ISBD : međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Skupina za pregled ISBD-a ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju ; [s engleskog prevela i predgovor napisala Ana Barbarić ; stručna redakcija prijevoda Mirna Willer]. Objedinjeno izd. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.
 3. UNIMARC : bibliografski format / [hrvatski prijevod formata iz 1999. osuvremenila Marijana Tomić]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo ; Zadar : Sveučilište, 2009.
 4. PRIRUČNIK za UNIMARC : format za pregledne zapise / [s engleskoga prevela Slobodanka Radovčić ; hrvatske primjere odabrali i izradili Zoran Ivanović … et al.]. 1. hrvatsko izd. (prema 2. prerađenom i proširenom izd. izvornika). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
 5. BARBARIĆ, A. Razvoj hrvatskoga kataložnog nazivlja kroz prijevode ISBD-a s naglaskom na rješenjima iz objedinjenoga izdanja. // Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 18(2015), str. 123-147. Dostupno i na: http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/akm/article/view/3745
 6. RADOVČIĆ, M.; Barbarić, A. ISBD : od prošlosti k budućnosti. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 56, 4(2013), str. 203-226. Dostupno i na: http://hkdrustvo.hr/vbh/broj/111
 7. WILLER, M.; Barbarić, A. Međunarodna kataložna načela : prikaz i analiza. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 52, 1/4(2009), str. 18-48. Dostupno i na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/99
 8. VERONA, E. Univerzalna bibliografska kontrola i međunarodno ujednačavanje kataložnih postupaka. // Informatologia Yugoslavica. 8, 1/4(1976), str. 1-22. Dostupno i na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/verona.htm

Izborna literatura

 1. BARBARIĆ, A. Skupina 0 ujednačenoga izdanja ISBD-a iz 2011. ili kako smo od opće oznake građe došli do oblika sadržaja i vrste medija. // uredili Sanjica Faletar Tanacković i Damir Hasenay. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str. 20-35.
 2. WILLER, M.; Barbarić, A. Prema novom hrvatskom kataložnom pravilniku kao standardu sadržaja podataka. // 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, [Poreč, 23.-25. studenoga 2011.] : zbornik radova / uredili Damir Hasenay i Maja Krtalić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012. Str. 1-31. Dostupno i na: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/7917/
 3. HORVAT, A. Knjižnični katalog i autorstvo. Rijeka : „Benja“, 1995.

 

Članci o bibliografskoj organizaciji po izboru iz časopisa Cataloging & Classification Quarterly, The Electronic Library, Library Review, Program i Vjesnik bibliotekara Hrvatske.