Naslovnica

Naziv kolegija: Osnove bibliotekarstva

Nositelj: dr. sc. Daniela Živković, izvanredni profesor

Izvoditelji: dr. sc. Daniela Živković, izvanredni profesor i dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, docent

ECTS bodovi: 6

Oblik: 2 sata predavanja i 1 sat seminara

Uvjeti za upis: nema

Ispit: seminarski rad i pismeni ispit

 

Sadržaj:

Knjižnica kao javna ustanova. Povijesni pregled. Nastanak javnih knjižnica u današnjem smislu. Vrste i zadaće knjižnica. Bibliotekarstvo kao struka i znanost. Knjižnična građa i izvori. Oblikovanje seminarskog rada i citiranje literature. Istraživački rad u knjižničarstvu. Posjet većim knjižnicama u Zagrebu.

 

Literatura:

1. Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. Dostupno na: http://darhiv.ffzg.hr/2002/ (proučiti pojmove: autor i citiranje).
2. Hrvatska enciklopedija. Zagreb : LZ, 1999-2009. 11 sv. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/ (natuknice: Bibliotekarstvo, Knjiga, Knjižnica).
3. Stipanov, J. Knjižnice i društvo. Zagreb : Školska knjiga, 2010. Str. 204-271.
4. Stipčević, A. Povijest knjige. 2. prošireno i dopunjeno izd. Zagreb : Matica hrvatska, 2006. (poglavlja o knjižnicama: str. 136-159; 233-242; 333-336; 534-559; 628-650 I 701-718)
5. Tadić, K. Rad u knjižnici. Opatija : "Benja", 1994.
6. Živković, D. Elektronička knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001. Str. 15-23.