Naslovnica

Naziv kolegija: Baštinske institucije

Ime nastavnika: Željka Miklošević

Broj ECTS bodova: 6

Jezik: hrvatski
Status kolegija: obvezatni - izborni
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno (2+1+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta

Cilj kolegija: Upoznati studente s osnovnim pojmovima baštine i prirode baštinskih institucija, njihovog poslanja i uloge u društvu, područja djelovanja baštinskih institucija (posebno muzeja), trendovima i tendencijama u baštini u suvremenom društvu, međuodnosima unutar navedenog područja, te privrednoj i društvenoj važnosti tih institucija.

 

Sadržaj kolegija: (po tjednima)
1. Uvodno predavanje
2. Svijet u kojem živimo
3. Priroda baštine (vrijeme, povijest, kolektivna memorija, identitet, mudrost)
4. Trendovi i tendencije – sadašnjost baštine; Strategije i razvoj sektora
5. Konfiguracija baštinskih institucija (muzeji, cyber-muzeji, srodne institucije, industrija baštine, industrija zabave, kreativne idustrije itd.)
6. Planiranje baštinskih institucija
7. Izvrsnost u baštinskoj struci i kako je prepoznati
8. Uspjeh baštinskih institucija; Kriza baštinskih institucija
9. Muzejske organizacije; Muzejski sajmovi; Protagonisti
10. Komunikacija baštine; Oblici komuniciranja baštine
11. Tržište baštine
12. Primjeri - Studije slučaja; Cyber muzej
13. Rađanje baštinske profesije
14. Nova definicija muzeja i baštinskih ustanova

 

Literatura - Obvezatna:
1. Šola, Tomislav. Eseji o muzejima i njihovoj teoriji - prema kibernetičkom muzeju. Zagreb. Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a, 2003. (poglavlje I - Uvod; poglavlje V - Vrijeme za teoriju)
2. Dempsey, Lorcan. Scientific, Industrial, and Cultural Heritage: a shared approach: a research framework for digital libraries, museums and archives. Ariadne Issue22 (2000). URL: http://www.ariadne.ac.uk/issue22/dempsey/intro.html (23.05.2006.).
3. Šola, Tomislav. Nove tendencije u teoriji i praksi muzeja . Osječki zbornik. Osijek: Muzej Slavonije, 1989, 20, str. 267-275.
4. Hudson, Kenneth. Museums for the 1980s: A Survey of World Trends. Paris. UNESCO. 1977
(napomena: zbirku osnovnih tekstova, pripremljenu isključivo za potrebe studenata koji polaze kolegij Baštinske institucije, moguće je potražiti u knjižnici Odsjeka za informacijske znanosti)

Literatura- Dopunska:
1. Maroević, Ivo. Sadašnjost baštine. Zagreb, 1986.
2. Merriman, Nick. Beyond the Glass Case - The Past, the Heritage and the Public in Britain. Leicester University Press Leicester. 1991.
3. Nordstrom, Kjell A.; Ridderstrale, Jonas. Funky Business - Kapital pleše samo s darovitima. Zagreb, Differo. 2002.
4. Landa, Manuel de. Tisuću godina nelinearne povijesti. Zagreb. Jesenski i Turk. 2002.

Način polaganja ispita: pismeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.