Naslovnica

Naziv kolegija: Osnove informacijske tehnologije

Nastavnik: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

ECTS-bodovi: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar, zimski, 1. semestar

Status: obvezan

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata vježbi (1+2+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema

 

 

Cilj kolegija: Osnovni cilj predavanja je stjecanje znanja iz temeljnih principa informacijskih znanosti i komunikacijskog procesa, poznavanje osnovnih tipova, struktura i načina obrade elektroničkih podataka, poznavanje dijelova i načina rada računala i računalnih komponenti, građe i formiranja elektroničkih informacijskih sustava, poznavanje vrsta, načina rada i oblikovanja računalnih mreža i uređaja koji su potrebni za njihovo povezivanje, te poznavanje osnovnih načina zaštite sadržaja, računala i računalnih mreža. Znanja koja se stječu na vježbama obuhvaćaju poznavanje načina i tehnika oblikovanja teksta, proračunskih tablica, poznavanje obrade slika, izrade prezentacija.

 

Sadržaj kolegija: Predavanja pokrivaju sljedeće sadržaje: osnove informacijske znanosti (terminologija, razlika između podataka, informacija, znanja i mudrosti, komunikacijski proces prema Shannonu i Weaweru, zalihost i entropija, relevantnost i pertinentnost); tipovi i strukture elektroničkih podataka; vrste elektroničkih sadržaja (tekst, slike, zvuk, video), te postupci njihovog stvaranja, obrade, zaštite i pohrane; građa i principi rada računala, njegovih osnovnih dijelova i vanjskih jedinica; principi rada, građe i oblikovanja elektroničkih informacijskih sustava (baze podataka, sustavi za elektroničko upravljanje dokumentima, skladišta podataka, rudarenje podataka, baze znanja, sustavi za upravljanje znanjem, ekspertni sustavi); osnove rada i arhitekture računalnih mreža (topologija, LAN, WAN, intranet, ekstranet, Internet, VPN, kućne mreže), upoznavanje njihovih servisa (HTTP, FTP), te postupaka i mehanizama zaštite podataka u elektroničkoj okolini (antivirusna zaštita, vatrozid, šifriranje, digitalni potpisi i certifikati, digitalne vodene oznake, šifrirane omotnice). Vježbe pokrivaju sadržaje vezane uz osnovno oblikovanje teksta, tablica i slika, te izradu prezentacija.

1. tjedan

Predavanja: Uvodno predavanje, provođenje početne ankete, raspoređivanje studenata u grupe

Vježbe: Osnove rada s operativnim sustavom MS Windows, upoznavanje s e-learning sustavom Omega

2. tjedan

Predavanja: Informacijska znanost, terminologija, pojam informacije, komunikacijski proces (C. Shannon i W. Weawer, razine komunikacijskog procesa, djelotvornost, kapacitet)

Vježbe: MS Word - postavke stranice, poravnanje, osnovno oblikovanje teksta (masna slova, kurziv, podcrtana slova, tip slova, odjeljci)

3. tjedan

Predavanja: Komunikacijski proces (zalihost i entropija, relevantnost, pertinentnost) informacijski sustav

Vježbe: MS Word - kopiranje, izrezivanje, lijepljenje, pozicioniranje, pronalaženje i zamjena teksta, liste, paginacija, date & time, zaglavlje/podnožje

4. tjedan

Predavanja: Elektronički informacijski sustavi (baze podataka, sustavi za elektroničko upravljanje dokumentima, skladišta podataka, rudarenje podataka, baze znanja, sustavi za upravljanje znanjem, ekspertni sustavi)

Vježbe: MS Word - tablice - pozicioniranje, umetanje, brisanje, sortiranje, oblikovanje tablice, nevidljive oznake, pretvaranje teksta u tablicu, sum

5. tjedan

Predavanja: Principi rada i izrade računala (povijest razvoja, analogno vs. digitalno, digitalni sustav zapisa, osnovne jedinice, PC – sastavni dijelovi, osnovni elektronički elementi računala, izrada i vrste mikroprocesora)

Vježbe: MS Word - bilješke, okviri, ubacivanje slika, crtanje

6. tjedan

Predavanja: Građa računala 1 – kućište (vrste, napajanje, hlađenje), matična ploča

Vježbe: MS Word - stilovi, automatska izrada sadržaja, popisa slika i tablica

7. tjedan

Predavanja: Građa računala 2 – grafička kartica (razvoj, osnovne komponente, osnovne funkcije, opterećenja, proširene funkcije), monitor (vrste, načini prikaza, karakteristike, monitori za posebne namjene)

Vježbe: MS Word - kolokvij

8. tjedan

Predavanja: Građa računala 3 – čvrsti disk (razvoj, izgled i osnovne komponente, princip rada, organizacija sadržaja, optimiziranje sadržaja, polje diskova)

Vježbe: MS Excel - pozicioniranje, osnovna tablica, radne liste, sumiranje, zamrzavanje ćelija

9. tjedan

Predavanja: Građa računala 4 – prijenosna memorija (razvoj, dobre i loše strane, magnetski mediji, optički mediji, poluvodički mediji), vanjski uređaji za ulaz i izlaz podataka (skeneri, digitalni fotoaparati i kamere, digitalni diktafoni, pisači)

Vježbe: MS Excel - pobrojavanje redaka, dani, mjeseci, prosjek, funkcije brojanja, maksimuma, minimuma, izrada formula (zbrajanje oduzimanje, množenje, dijeljenje)

10. tjedan

Predavanja: Stvaranje i obrada sadržaja u digitalnom obliku (digitalizacija tekstualnih, slikovnih, zvučnih i video sadržaja; OCR, komprimiranje)

Vježbe: MS Excel - grafikoni

11. tjedan

Predavanja: Zaštita sadržaja u digitalnom obliku (računalni virusi – opis rada, definicija, vrste, zaštita; šifriranje, digitalni potpisi, digitalni certifikati, digitalne vodene oznake, šifrirane omotnice)

Vježbe: MS Excel - sortiranje i filtriranje podataka

12. tjedan

Predavanja: Internet (statistika Interneta, način rada, fizička organizacija), URL i IP adrese, osnovni elementi mreže, topologija mreža

Vježbe: MS Excel - kolokvij

13. tjedan

Predavanja: Mreže (LAN, VLAN, intranet, ekstranet, VPN, kućne mreže – telefonska, ethernet, bežična, strujna)

Vježbe: MS PowerPoint - osnovne postavke prezentacije, kreiranje prezentacije (prazna, predlošci, automatski), izrada predloška, pogledi na prezentaciju, pokretanje prezentacije, rad sa slajdovima

14. tjedan

Predavanja: Pretraživanje Interneta (vrste mrežnih stranica, veličina Weba, pretraživanje dubinskog Weba)

Vježbe: MS PowerPoint - umetanje teksta, slika, tablica i dijagrama, umetanje animacijskih efekata

15. tjedan

Predavanja: Analiza inovacija i budući trendovi (analiza napretka, bliža budućnost, dalja budućnost)

Vježbe: MS PowerPoint - kolokvij

 

Studentske obaveze: kolokvij iz poznavanja rada s programom MS Word, kolokvij iz poznavanja rada s programom MS Excel, samostalno izrađivanje prezentacije u programu MS PowerPoint, pismeni ispit, usmeni ispit.

 

Literatura – obvezna:

  1. Ribarić, Slobodan, Građa računala - arhitektura i organizacija računarskih sustava, Algebra, Zagreb, 2011. - izabrana poglavlja
  2. Šušanj, Dalibor, PC računala iznutra i izvana , BUG & SysPrint, Zagreb, 2002.
  3. Gralla, Preston, Kako funkcionira Internet , Algoritam, Zagreb, 2004.
  4. Office 2010 Training, http://office.microsoft.com/en-us/download-office-2010-training-HA101901726.aspx?CTT=1
  5. Excel trikovi / David and Raina Hawley ; [prevela s engleskoga i uredila Andreja Prevarek]. Zagreb : Miš, 2005.

Literatura – izborna:

  1. Računalo i mozak / John von Neumann ; s predgovorom Paul M. [Montgomery] Churchland i Patricia S. Churchland ; [preveo s engleskog Predrag Raos]. 2. izd. s predgovorom. Zagreb : Sveučilišna knjižara, 2006

Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit