Home

U sklopu kolegija Uvod u leksikografiju 09.12.2020. od 13:15 do 14:45 održat će se online stručno vodstvo Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Vodstvo je otvoreno za sve zainteresirane. Održava se preko Zoom-a. Niže se nalaze informacije potrebne za povezivanje.

Meeting ID: 843 0343 6061
Passcode: 975448

Vjera Lopina će u izvanrednom ispitnom roku održati ispite putem Zooma u ovim terminima:

Preddiplomski studij

Uvod u formalne jezike i automate - petak, 04. 12. u 11:00

Kriptologija - petak, 04. 12. u 11:30

Zaštita podataka - petak, 11. 12. u 11:00

Diplomski studij

Umjetna inteligencija - petak, 11. 12. u 12:00

Mole se studenti koji namjeravaju izaći na ispit da se jave mailom.


Doc. dr. sc. Petra Bago održat će izvanredni ispitni rok putem Zooma u četvrtak 03.12. u 11:00 iz sljedećih kolegija:
- Jezične baze podataka
- Obrada teksta i jezika
- Prikaz rječničkog znanja
- Računalna obrada povijesnih tekstova
- Uvod u leksikografiju
Poveznice na Zoom nalaze se na Omegi.

Izvanredni ispitni rok na kolegijima "Algoritmi i strukture podataka" i "Napredno programiranje" održat će se prema sljedećem rasporedu:

02.12.2020. od 09:00 sati
"Algoritmi i strukture podataka"

02.12.2020. od 10:00 sati
"Napredno programiranje"

Studenti koji planiraju pristupiti ispitnom roku trebaju se javiti Ivanu Dunđeru putem e-maila.

Izvanredni rok održat će se za redovite studente i studente bibliotekarstva uz rad kao e-testovi u Omegi 4. 12. 2020.:

Digitalna knjižnica 1  17h

Informacijski izvori i služba 17.30h

Digitalna knjižnica 2  18h

Sveučilišno knjižničarstvo 18.30h

Osnove bibliotekarstva 19h

 Nakladništvo i knjižarstvo 19.15h

Obavijest

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2020./2021., donio je Odluku o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2020./2021. na temelju kvota i rang-lista koje su njezin sastavni dio.

Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju Sustavu državnih STEM stipendija na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ te svojom identifikacijskom oznakom provjeravaju svoje mjesto na rang-listi.

Studenti koji su na rang-listi prema kvoti za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni na adresu elektroničke pošte da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do subote, 21. studenoga 2020. godine, do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiroračuna. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018., u daljnjem tekstu: Pravilnik) izrađeno je ukupno osam rang-lista, odvojeno za svako područje te u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente viših godina.

Kreiraju se i dvije zasebne rang-liste (Izdvojene stipendije) za one studente koji su pravo na ovu stipendiju ostvarili na temelju članka 6. stavka 11. Pravilnika u kojem se propisuje da svakom visokom učilištu koje izvodi studijske programe u STEM područjima znanosti pripada najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području.

Studenti mogu redovito pratiti mrežnu stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja, mrežnu stranicu projekta http://stem.mzo.hr/ te službenu Facebook stranicu Državne STEM stipendije u svrhu daljnjih saznanja o ovogodišnjoj dodjeli stipendija.

Za sve ostale informacije studenti se mogu obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Zaklada Dr. Ljerka Markić Čučuković raspisala je natječaj za najbolje studente bibliotekarstva u akad.god. 2019./2020.

izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić, predsjednica Zakladnog odbora

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će svim redovitim studentima studijskih programa u STEM područjima znanosti u ponedjeljak 2. studenog 2020. godine uputiti obavijest s uputama za provjeru podataka. Obavijest će biti poslana njihove adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr u svrhu provedbe dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2020./2021.

Provjera podataka trajat će od ponedjeljka 2. studenog 2020. godine od 8:00 sati do subote 7. studenog 2020. godine do 8:00 sati.

Studenti ispravnost svojih podataka o broju ECTS-a i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature, provjeravaju na aplikaciji STEM STIPENDIJE. U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju vlastitim //webmail.ffzg.hr/src/compose.php?send_to=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">AAI@EduHr> elektroničkim identitetom.

Primijete li studenti da njihovi podaci o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena u aplikaciji nisu ispravni, trebaju se u svrhu ispravka podataka žurno obratiti na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U skladu s navedenim apeliramo da se na svim visokim učilištima studentima omogući pravovremeni ispravak podataka, odnosno rad studentskih službi. Ako podaci ne budu ispravljeni do propisanoga roka, smatrat će se ispravnima te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

Ako studenti primijete da u aplikaciji nisu ispravno navedeni podaci o rezultatima državne mature, studenti se mogu obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte //webmail.ffzg.hr/src/compose.php?send_to=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

U slučaju da student na svoju adresu elektroničke pošte unutar sustava AAI@EduHr iz nekog razloga ne zaprimi predmetnu obavijest, napominjemo da ona nije preduvjet za konkuriranje za državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju e-maila, mogu od ponedjeljka, 2. studenog 2020. godine od 8:00 sati, svoje podatke provjeriti na STEM STIPENDIJE.

Redovite informacije možete pratiti na:

Za sve ostale informacije studenti se mogu obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na //webmail.ffzg.hr/src/compose.php?send_to=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


---
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za visoko obrazovanje  |  Directorate for Higher Education
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard  |  Sector for Management of Higher Education Institutions and Student Standard
Služba za državne stipendije i druge potpore studentima | Unit for State Scholarships and Student Support

_______________________________________________
Studenti FFZG.HR

U zimskom semestru akademske godine 2020./2021. dr. sc. Ivan Dunđer održavat će konzultacije online ili po potrebi fizički na Fakultetu.

Svi studenti se trebaju prethodno najaviti e-poštom radi dogovora oko termina konzultacija.

Nastava iz kolegija Dokumentacija u muzejima II počet će u srijedu 21. listopada u 12:30 sati na Omegi. U četvrtak 15.10. ću upisati studente na kolegij na Omegi. Molim studente da u petak 16.10. provjere jesu li upisani, a u slučaju da nisu neka mi se jave na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Nastava iz kolegija Dokumentacija u muzejima I počet će u četvrtak 15. listopada u 15:30 sati na Omegi. U utorak 13.10. ću upisati studente na kolegij na Omegi. Molim studente da u srijedu 14.10. provjere jesu li upisani, a u slučaju da nisu neka mi se jave na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

U zimskom semestru ak. god. 2020./2021. prof. dr. sc. Sanja Seljan održavat će konzultacije online ili po potrebi fizički na Fakultetu. Svi studenti se trebaju prethodno najaviti e-poštom radi dogovora oko termina konzultacija. 

Molim studente kojima je Bibliografska organizacija I razlikovni ispit na jedopredmetnom diplomskom studiju informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo, da se sami upišu na kolegij na Omegi (lozinka je boi20). Također. molim studente da preslušaju snimku Uvoda u kolegij Bibliografska organizacija I, s pratećom prezentacijom.

VAŽNA NAPOMENA: Ova obavijest se odnosi samo na studente koji diplomski studij studiraju REDOVNIM načinom studiranja, a NE na IZVANREDNE studente. Izvanredni studenti će pravodobno dobiti informacije na mrežnim stranicama izvanrednog studija.

izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić

Nastava iz kolegija Bibliografska organizacija I započinje online u ponedjeljak, 12. listopada 2020. na kolegiju na Omegi. Svi studenti preddiplomskog studija informacijskih znanosti upisani na kolegij Bibliografska organizacija I putem Studomata na dan 11. listopada 2020. upisani su na kolegij na Omegi. Molim studente da preslušaju snimku Uvoda u kolegij Bibliografska organizacija I, s pratećom prezentacijom, u kojoj su dana sva objašnjenja vezano uz izvođenje nastave te općenito rad na kolegiju.

izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić

 

U zimskom semestru akad. god. 2020./2021. konzultacije održavam elektroničkom poštom te virtualno putem BBB-a na odgovarajućem kolegiju na Omegi prema prethodnom dogovoru (e poštom). Studenti koji nemaju lozinku odgovarajućeg kolegija, mogu je dobiti, također, putem elektroničke pošte. Načelno konzultacije se i virtualno održavaju u redovnom terminu, utorkom u 14 sati, no moguće se dogovoriti i za neko drugo vrijeme.

izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić, predstojnica Katedre za bibliotekarstvo

Raspisuje se natječaj za studentske predstavnike na studiju informacijskih znanosti. Kandidature za više godine zaprimaju se od 5.10. do 11.10. u 23:59, a za studente prve godine preddiplomskog studija od 5.10. do 25.10. u 23:59. Molimo zainteresirane studente i studentice da kandidature pošalju na mail dežurne odsječke koordinatorice za studentske izbore (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Kandidature moraju sadržavati: ime i prezime, studijsku grupu na kojoj se kandidiraju, godinu studija, funkciju za koju se kandidiraju (predstavnik ili zamjenik), broj mobitela i e-mail adresu.

Izbori za studentske predstavnike provodit će se preko e-kolegija na Omegi koji će biti otvoreni specifično radi provođenja izbora. Na web-stranici odsjeka bit će objavljeni datumi provođenja izbora za svaku određenu godinu, uz naslov e-kolegija, a studenti te godine trebaju se samostalno upisati u taj e-kolegij. Prije početka izbora provjerit će se jesu li studenti koji su upisani u kolegij studenti te godine te će se s početkom izbora zaključati upis kolegija. Izbori će trajati 48 sati tijekom kojih studenti trebaju izabrati dvije od ponuđenih opcija: jednu za predstavnika i jednu za zamjenika.

Za sva daljnja pitanja u vezi studentskih izbora, molimo da se javite odsječkoj koordinatorici za izbore (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Sastanak sa studentima 1. godine diplomskog studija informacijskih znanosti, smjer BIBLIOTEKARSTVO, održat će su u ponedjeljak, 12. listopada 2020. od 10 do 10.30 sati putem platforme Zoom na poveznici

https://us02web.zoom.us/j/85027910066?pwd=L2prbXFqOWtoa1poMDduS1k2M01Ndz09

Meeting ID: 850 2791 0066

Passcode: 6BFavk

VAŽNA NAPOMENA: Ovaj sastanak se odnosi samo na studente koji studiraju redovnim načinom studiranja (ne na izvanredne studente koji trebaju pratiti obavijesti i informacije dostupne na Natječaji / Upisi i Raspored).

Kako je knjižničarstvo u Republici Hrvatskoj regulirana profesija, a u svrhu kvalitetnije rasprave, molim studente da se pripreme za sastanak tako da prouče odgovarajuće zakonske i podzakonske akte:

Studenti koji su zaintersirani za rad u školskim knjižnicama, neka uz navedeno prouče i

 

izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić, predstojnica Katedre za bibliotekarstvo

Dodatna napomena: Sastanak neće biti sniman što znači da neće biti snimke koju je moguće naknadno pogledati. Studentima se preporuča prisustvovanje sastanku (kao i priprema za sastanak).

U zim. sem. 2020/21. prof. dr. Daniela Živković  održat će nastavu online.

Uvodna predavanja:

Utorak  13. 10. 2020. 8.30-9.30 Digitalna knjižnica 2 
Srijeda  14. 10. 2020. 9.30-10,30  Informacijski izvori i služba
Petak  16. 10. 2020.  9-10 h Nakladništvo i knjižarstvo

Nastava iz kolegija Društveno korisno učenje počet će u srijedu 14. listopada u 8.45 sati uvodim predstavljanjem kolegija na poveznici koja je dostupna na Omegi: https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=237612 . Lozinka za upis kolegija je DKU2020. Molim studente koji slušaju kolegij u ovoj akademskohj godini da se upišu najkasnije do 12. 10.

Nastava iz kolegija Jezični inženjering počet će u ponedjeljak 12. listopada u 8.45 sati uvodim predstavljanjem kolegija na poveznici koja je dostupna na Omegi: https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=237610 . Lozinka za upis kolegija je JEŽ2020. Molim studente koji slušaju kolegij u ovoj akademskohj godini da se upišu najkasnije do 11. 10.

Uvodni sastanak sa studentima 1. godine diplomskog studija - smjer Informatika (nastavnički) održat će se putem Zooma u četvrtak 8.10.2020. u 10.00h. Podaci za pristup:

https://us02web.zoom.us/j/85053516904?pwd=RnZwMkQ3V2dwRi9BemNyWlQvRWxyZz09

Meeting ID: 850 5351 6904
Passcode: 836239

Vedran Juričić
Predstojnik Katedre za informatiku

Prof. dr. sc. Sanja Seljan održavat će nastavu online. Uvodna predavanja održat će se preko Zoom platforme (potrebno prethodno instalirati na računalo), gdje će uslijediti sve potrebne upute.

Na uvodno predavanje potrebno je spojiti se kamerom, sa sljedećim pristupnim podacima:

Analiza i vizualizacija podataka- SRI 14.10.2020. u 11.00

Kolegij je namijenjen svim studentima informacijskih i komunikacijskih znanosti. Cilj kolegija je stjecanje kompetencija potrebnih za analizu, obradu i vizualizaciju strukturiranih podataka radi osmišljavanja informacijskih rješenja u poslovnoj analitici i vizualnim komunikacijama.  Kolegij će omogućiti stjecanje tehničkih, organizacijskih, komunikacijskih i analitičkih vještina kroz cjelokupni proces prikupljanja, analize, obrade i vizualizacije strukturiranih podataka radi stvaranja novoga znanja. 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82394418203?pwd=S0ZUS0J1Z21JaXJXTjRZakZlVXVFdz09

Meeting ID: 823 9441 8203

Passcode: ns2DBK

Prof. dr. sc. Sanja Seljan održavat će nastavu online. Uvodna predavanja održat će se preko Zoom platforme (potrebno prethodno instalirati na računalo), gdje će uslijediti sve potrebne upute.

Na uvodno predavanje potrebno je spojiti se kamerom, sa sljedećim pristupnim podacima:

Strojno prevođenje – UTO 13.10.2020.u 11.00

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86760351141?pwd=NjR1K29pUlh2bDE1K3dkOGJkajdkZz09

Meeting ID: 867 6035 1141

Passcode: wr548d

Prof. dr. sc. Sanja Seljan održavat će nastavu online. Uvodna predavanja održat će se preko Zoom platforme (potrebno prethodno instalirati na računalo), gdje će uslijediti sve potrebne upute.

Na uvodno predavanje potrebno je spojiti se kamerom, sa sljedećim pristupnim podacima:

Digitalni resursi i prijevodne memorije – PON 12.10.2020. u 11.45

Kolegij je namijenjen svim studentima informacijskih i komunikacijskih znanosti i ostalih grupa na FFZG. Obuhvaća primjenu interaktivnih tehnologija u postupcima integriranog sustava računalno-potpomognutog prevođenja, lokalizacije, prijevodnih memorija, strojnog prevođenja, AV tehnologije i interakcije čovjek-računalo.  Kolegij obuhvaća  praktičan rad na različitim alatima kroz samostalan i timski rad.   

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83141150154?pwd=cktqSTMwU0k5b2FNSjZkYVpFMFhYdz09

Meeting ID: 831 4115 0154

Passcode: 748CYU

U zimskom semestru šk. god. 2020/21. prof. dr. Daniela Živković će održavati konzultacije putem elektroničke pošte te po dogovoru putem Big Blue Buttona.

Dolje navedena obavijest stavljena je izvan snage. Nastava se održava online.

Nastava na sljedećim kolegijima održavat će se prema hibridnom modelu, sukladno epidemiološkim mjerama. Svi materijali bit će dostupni i na sustavu Omega.

Uvodna predavanja održat će se prema sljedećem rasporedu:

Analiza i vizualizacija podataka

SRI 14.10.2020. u 11.00 A-212a

Strojno prevođenje

UTO 13.10.2020. u 11.00 studenti prezimena A-K

UTO 13.10.2020. u 12.15 studenti prezimena L-Ž

Digitalni resursi prijevodne memorije

PON 12.10.2020 u 11.45 studenti prezimena A-K

PON 12.10.2020 u 12.45 studenti prezimena L-Ž

BAŠTINA ZA LJUDE, ZBOG LJUDI
Kongres studenata muzeologije
konferencija na daljinu / video konferencija
27. studeni 2020.


Kongres studenata muzeologije pod nazivom „Baština za ljude, zbog ljudi“ ove će se godine održati na daljinu, online 27. studenog 2020. Namijenjen je studentima/cama (i stručnjacima/kinjama) muzeologije, srodnih znanosti, ali i ostalih usmjerenja (np. ekonomija, turizma, menadžment itd.) čiji se znanstveni i istraživački interesi dotiču kulturnog i baštinskog sektora.

Predložene teme su:
• način na koji globalizacija i informatizacija utječu na razvoj baštine, muzeja i muzejske publike
• problem komodifikacije kulture i baštine;
• pitanje održivosti kroz socijalne, kulturne, okolišne i ekonomske aspekte;
• istraživanje mehanizma za što kvalitetniji spoj potreba zajednice i potreba kulturnog sektora;
• kulturni turizam;
• virtualna stvarnost; virtualni muzeji i izložbe; gamifikacija
• transformacija kulturnih institucija (budućnost muzeja, galerija, eko-muzeja, centara za kulturu itd.)
• pitanja budućnosti muzejske struke

Osim toga, suočeni smo s globalnom pandemijom širenja virusa COVID-19 koja je nedvojbeno na različite načine promijenila gotovo sve aspekte „standardnog“ života na mikro i makro razini. Potaknuti time, postavljamo pitanje o mjestu koje će kulturni sektor zauzeti u nadolazećem razdoblju, odnosno u vrijeme „novog normalnog“.

Istodobno kulturni je sektor pretrpio velike materijalne štete u nedavnom potresu koji je pogodio Zagreb što dovodi u pitanje održavanost muzeja i kulturnih institucija, te u kojim razmjerima ista pridonosi zaštiti od materijalnih šteta na zgradama, ali i samim zbirkama.
Ostale teme će biti također uzete u obzir!

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave za izlaganje na kongresu do 20. listopada 2020. na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., s naslovom „PRIJAVA NA KONGRES“. Prijava mora sadržavati naziv teme, sažetak rada (do 400 riječi), ime i prezime, fakultet i smjer ili naziv institucije.
Autori će povratnu informaciju dobiti putem e-maila do 25. listopada 2020. Radni jezik kongresa je hrvatski (i engleski, ako će biti potrebe), a sudjelovanje je besplatno.

Organizacijski tim trećeg Kongresa studenata muzeologije FF SuZG

Mole se studenti da proceduru obrane završnih i diplomskih radova prate na linku https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/# pod Obrasci.

Mole se studenti da potvrde o praksi obavezno salju skenirane na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Naknadno trebaju dostaviti potvrde o praksi i u originalu.

Poštovani kolege, opsežna obavijest je u objavljena u Omegi o praksi u knjižnicama za lipanj!

Svi studenti koji namjeravaju obaviti praksu u knjižnici trebaju pratiti obavijesti u kolegiju Praksa u knjižnici u sustavu Omega.

U lipnju, srpnju i rujnu 2020. prof. dr. Daniela Živković će za sve studente (redovite i studente studija bibliotekarstva uz rad) održati isključivo pismene ispite kao e-testove kroz sustav Omega u već ranije najavljenim rokovima. To vrijedi i za kolegije koji su prije pandemije završavali samo usmenim ispitom. Stoga se svi studenti trebaju uključiti u Omegu i pratiti obavijesti. Redoviti studenti prijavljuju pismeni ispit putem ISVU-a. Studenti uz rad ne trebaju posebno prijaviti ispit el. poštom, nego pripremiti prijavnice za vrijeme upisa ocjene u indeks. Ispiti se neće održati istovremeno tako da student može polagati i više od jednog ispita u jednom roku.

Pozivaju se studentice Budiselić i Vuković da se jave el. poštom prof. dr. Danieli Živković.

Ivan Dunđer zbog izvanrednih okolnosti do daljnjega održava konzultacije putem elektroničke pošte.

Ana Barbarić do daljnjeg održava konzultacije putem elektroničke pošte.

Praksa u knjižnicama odgođena je do daljnjega. Molim da studenti prate poruke u Omegi.

NOVO - prof. dr. Daniela Živković konzultacije održava e-mailom do daljnjega.

Najavljeni usmeni ispiti u vrijeme konzultacija su odgođeni do daljnjega.

Pozivamo sve zainteresirane studente i studentice muzeologije i arhivistike, kao i studente/ice preddiplomskog studija inf. znanosti, na predstavljanje Centra za dokumentiranje nezavisne kulture. Predstavljanje će se održati u utorak, 10. ožujka 2020., u 15.10 h u učionici A-103. Obaveznu praksu studenti i studentice mogu odraditi u Centru, prvom community arhivu materijala i sadržaja nastalih na nezavisnoj kulturnoj sceni u Hrvatskoj. Više o Centru potražite na linku abcdnk.hr.

Nastava iz kolegija "Napredno programiranje" (dr. sc. Ivan Dunđer) počinje 05.03.2020. prema sljedećem rasporedu:

1. grupa: 09:30-11:00 sati, dvorana A212A
Prezimena s početnim slovom: A-L

2. grupa: 11:00-12:30 sati, dvorana A212A
Prezimena s početnim slovom: M-Ž

Nastava iz kolegija "Algoritmi i strukture podataka" (dr. sc. Ivan Dunđer) počinje 05.03.2020. prema sljedećem rasporedu:

1. grupa: 15:30-17:45 sati, dvorana A212A
Prezimena s početnim slovom: A-K

2. grupa: 17:45-20:00 sati, dvorana A212A
Prezimena s početnim slovom: L-Ž

Nastava iz kolegija Metodika nastave informatike 1 započet će u četvrtak, 12.3.2020. godine.

Nastava iz kolegija Organizacija znanja počinje 13.3.2020.

Nastava iz kolegija Klasifikacijski sustavi počinje 11.3.2020.

Dr. sc. Goran Zlodi neće održati konzultacije 4.3.2020. zbog bolesti.

Predavanja iz kolegija Metapodaci za upravljanje gradivom 4.3.2020. neće se održati zbog bolesti profesora.

Predavanje iz kolegija Virtualni muzej 3.3.2020. neće se održati zbog bolesti profesora.

Digitalna knjižnica 1 - petak 6. 3. 2020. u 8h. Pohađanje nastave je obavezno (uključujući ovo prvo predavanje) za sve koji upisuju ili namjeravaju upisati 1. godinu diplomskog studija Bibliotekarstva.

Sveučilišno knjižničarstvo - 10. 3. 2020. u 11h. Dolazak na prvo predavanje je obavezan.

Osnove bibliotekarstva - 12. 3. 2020. u 11h. Dolazak na prvo predavanje je obavezan.

U ljetnom semestru šk. god. 2019/2020. (3. 3. do 30. 9. 2020.)  prof. dr. Daniela Živković drži konzultacije svaki utorak od 9.30 do 11h u E 313 kada je moguće doći i na usmeni ispit.

Nastava iz kolegija "Računalna analiza teksta i podataka" počinje u utorak 10.3.2020. u 9.15 u prostoriji A-212a.

Nastava iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice, započinje, prema rasporedu, u tjednu od 10. ožujka 2020.

Uvodno predavanje iz kolegija Osnove upravljanja informacijskim institucijama održati će se 6.3.2020 u 14.00 sati u prostorijama FSB-a, Predavaona 1.

Prof.dr.sc. Nives Mikelić Preradović će konzultacije u ljetnom semestru održavati ponedjeljkom od 12.30 do 14 počevši od 2.3.2020.

 

Nastava iz kolegija "Osnove digitalne obrade teksta i slike" počinje u utorak 3.3.2020. u 14.00 sati, dvorana A-212a.

Konzultacije kod prof. dr. sc. S. Seljan u ljetnom semestru održavat će se utorkom od 11.00-12.30 počevši od 25.2.2020.

Ivan Dunđer održat će konzultacije umjesto u četvrtak (27.02.2020.) u utorak 03.03.2020. od 10.00 sati.

Umjesto u utorak, 25. veljače 2020., Ana Barbarić održat će konzultacije u četvrtak, 27. veljače 2020. od 14 do 15 sati u E 317.

Zbog službene spriječenosti dr. sc. Goran Zlodi će konzultacije u petak 21.2.2020. održati od 17:30 - 18:00 sati.

Ispit iz kolegija Logika za informatičare, Računalne mreže, Baze podataka, Baze podataka u internetskom okruženju održat će se 19.2. u 11.00 u A-308.

Studente koji su prijavili ispit iz kolegija Mobilne aplikacije molim da mi projekt pošalju na mail do 19.2. u 12.30.

U ljetnom semestru ove ak. god. studenti diplomskog studija informacijskih znanosti (bilo kojeg smjera) imaju priliku sudjelovati na projektu Rural 3.0 (https://rural.ffzg.unizg.hr/)
Studenti će na projektu kroz društveno korisno učenje u ruralnoj zajednici na Pelješcu moći primijeniti znanja i vještine stečene na studiju.
 
Realizacija projekta je od 22.-27. 3. u Orebiću na Pelješcu.
  
Teme za rad u lokalnoj zajednici su:
Osnove informatičke pismenosti - word, excel, mail, googlove aplikacije
Oglašavanje - letak, plakat, društvene mreže
microbit i Mbot radionice s djecom
 
 
Kolegij se neće nuditi u ISVU, nego ćete za njega dobiti 6 ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost. Broj mjesta je ograničen.
 
Rok za prijavu je 14.2.2020 na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mole se studenti preddiplomskog i diplomskog studija da potvrde o odrađenoj praksi donose u lipnju te rujnu 2020. Potvrdu o polozenoj praksi nije moguce predati bez prethodne prijave na ispitni rok za praksu (u lipnju i rujnu) te bez prethodne provjere o odrađenoj praksi kod dr.sc. Vjere Lopine na preddiplomskom studiju te kod profesora koji je voditelj prakse za diplomski studij (na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti). Na potvrdi je potrebno imati potpis od institucije u kojoj je odrađena praksa te od dr.sc. Vjere Lopine na preddiplomskom studiju, odnosno profesora voditelja prakse na diplomskom studiju.

Dana 5.2.2020. neće se održati konzultacije kod prof. dr. sc. S. Seljan. Molim upite poslati na mail.

Natječaj za radna mjesta nastavnika/ce informatike i knjižničara http://www.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/naslovnica

Rok prijave: 8 dana od objave natječaja (raspisan natječaj: 27.1.2020.)

Zbog službene spriječenosti doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko održavati će konzultacije dana 30.1.2020. u sobi A-103 u vremenu od 11.00-12.00.

Stručna i znanstvena radna mjesta na Institutu Ruđer Bošković - Centar za informatiku i računarstvo

za radno mjesto doktoranda u Centru za informatiku i računarstvo Instituta Ruđer Bošković na projektu “Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima” (ZCI-DATACROSS) Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativnim sustavima.

Što se nudi?

 • Plaćeni doktorski studij
 • Mentorstvo u sklopu projekta
 • Rad na međunarodnim i nacionalnim znanstveno-istraživačkim projektima
 • Suradnja s drugim istraživačkim grupama iz inozemstva
 • Fleksibilno radno vrijeme, itd.

Područja istraživanja

 • Razvoj naprednih paralelnih algoritama (npr. MPI, OpenMP, CUDA) i primjena
 • Računarstvo visokih performansi (HPC) (rad i razvoj za superračunalna okruženja)
 • Razvoj Dew-Fog-Cloud platforme i aplikacije
 • Edge Intelligence for Human-Machine Networks by Federated Learning
 • Human-Centric Explainable Artificial intelligence (HC-XAI)

Kompetencije

 • VSS, područje tehničkih znanosti polje računarstva ili elektrotehnike ili područje prirodnih znanosti polje matematika
 • Poznavanje programskih jezika: C, C++, Python
 • Sklonost timskom i kreativnom radu
 • Poznavanje Linux i Windows operacijskih sustava
 • Dodatne prednosti:
    • poznavanje osnova paralelnog programiranja i procesiranja
    • poznavanje rada na grafičkim procesorima

kontakt na Institutu RB: prof. dr. K. Skala,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kontakt na FF: prof. dr. S. Seljan,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Doc. dr. sc. Željka Miklošević će umjesto ponedjeljka, 27.1.2020., konzultacije održati u utorak 28.1.2020 u 11h. 

Objavljen je Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2020.

Prijave na natječaj predaju se do zaključno 12. veljače 2020. godine.

Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na stranici Fakulteta (pod Dokumenti > Pravilnici).

Tekst natjecaja nalazi se na linku:

Studentski projekti

Obrazac za prijavu nalazi se na linku: obrazac

Na sjednici održanoj 19. prosinca 2019. Zakladni odbor Zaklade Dr. Ljerka Markić Čučuković odabrao je najbolje studente informacijskih znanosti, smjera bibliotekarstvo u akad. god. 2018./2019. To su Nika Matković Mikulčić i Dorotea Toljan. Nagrada, koja se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 4.000 kn, studenticama će biti uručena u ponedjeljak, 27. siječnja 2020. u 12.30 sati, u Vijećnici Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Na istoj sjednici, Zakladni odbor donio je odluku o dobitniku nagrade za knjižnicu, ustanovu, udrugu i pojedinca, koji promiču knjižničarsku struku i bibliotekarstvo općenito. Nagradu je dobilo Zagrebačko knjižničarsko društvo za ZKD forum. Nagrada, koja se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 8.000 kn, također će biti uručena u ponedjeljak, 27. siječnja 2020. u 12.30 sati, u Vijećnici Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Veselimo se Vašem dolasku!

 

predsjednica Zakladnog odbora

izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić

Postovani studenti poziv na kongres studenata muzeologije mozete pogledati na sljedecem linku: kongres

APIS IT objavio je Natječaj za dodjelu stipendije studentima s invaliditetom te Natječaj za dodjelu stipendije uspješnim studentima.

Natječaji se mogu vidjeti putem sljedećih poveznica:

 1. Natječaj za dodjelu stipendije studentima s invaliditetom https://www.apis-it.hr/apisit/apis.nsf/E14D2CDF05C8F680C12584B30051932F/$FILE/Natjecaj_za_dodjelu_stipendije_za_studente_s_invaliditetom_APIS%20IT_2019.pdf
 2. Natječaj za dodjelu stipendije uspješnim studentima https://www.apis-it.hr/apisit/apis.nsf/F37FF8AD647B02C1C12584B300519EE7/$FILE/Natjecaj_za_dodjelu_stipendije_APIS%20IT_2019.pdf

Prijave na natječaj moguće su do 29.11.2019. 

u srijedu 6. studenog 2019. godine, objavljene su rang-liste za državne stipendije u STEM područjima znanosti. Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do srijede, 13. studenoga 2019. godine, do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018., u daljnjem tekstu: Pravilnik) izrađeno je ukupno osam rang-lista, odvojeno za svako područje te u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente viših godina. Izdvojena je rang-lista za one studente koji su pravo na ovu stipendiju ostvarili na temelju članka 6. stavka 11. Pravilnika u kojem se propisuje da svakom visokom učilištu koje izvodi studijske programe u STEM područjima znanosti pripada najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području.

 

Za sve ostale informacije studenti se mogu  obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

ZKD forum

 

Srijeda, 27. studenog 2019. u 14.00 sati

Konferencijska dvorana Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2. kat)

 

Organizator: Zagrebačko knjižničarsko društvo i Knjižnica Filozofskog fakulteta

Vodič kroz galaksiju upravljanja knjižnicama

 

Program:

14.00   Knjižničari kao menadžeri: kako upravljati ljudskim potencijalima i voditi ljude?

Predavačica:

Milka Rimac Bilušić, Ekonomski fakultet Zagreb

Uspješno i učinkovito upravljanje i vođenje knjižnice nije jednostavno. Potrebno je brinuti o djelatnicima, stvarati poticajno radno okruženje, voditi brigu o financijama, opremi, prostoru, građi, programima, a istovremeno imati na umu da su korisnici na prvom mjestu. Na pitanje što se sve podrazumijeva pod upravljanjem i vođenjem, koji su to sve poslovi s kojima se susreću voditelji i ravnatelji knjižnica te mnoga druga pokušat će odgovoriti predavači i sudionici panela.

15.00   Pauza za kavu

15.15   Žongleri ili hobotnice (panel rasprava)

Moderatorica: Zrinka Udiljak Bugarinovski

 

Sudionici:

 • Jadranka Tukša, knjižnica XVI. gimnazije
 • Lea Škorić, voditeljica Središnje medicinske knjižnice
 • Mirjana Dimnjaković, ravnateljica Gradske knjižnice Samobor
 • Nada Bezić, voditeljica knjižnice Hrvatskog glazbenog zavoda
 • Niko Cvjetković, ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka

 

17.00   Završetak

Zbog ograničenog broja mjesta, potrebna je prijava. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta ili do 23. studenog 2019. godine.

Link za prijavu sudjelovanja:

https://forms.gle/kovKorBF2UrvN3Lt6

Dođite, poslušajte, uključite se…

Vidimo se srijedom u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu!

Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture

 

Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu,  Frankopanska 8, raspisala je natječaj za radno mjesto knjižničara na određeno vrijeme (puno radno vrijeme). Više na http://www.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/?news_id=518

Zaklada Dr. Ljerka Markić Čučuković objavila je natječaj za nagradu za najboljeg studenta/studenticu bibliotekarstva na Sveučilištu u Zagrebu u akad. god. 2018./2019. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 4.000 kn.

ZKD forum

Srijeda, 30. listopada 2019. u 14 sati

Konferencijska dvorana Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2. kat)

 

Organizator: Zagrebačko knjižničarsko društvo

IZGUBLJENI U PRIJEVODU: MALO TEKSTA, PUNO NEDOUMICA

 

Program:

14.00   Jezik u umu, na jeziku i u slikovnicama i knjigama za mlade

            Predavačica: dr. sc. Anita Peti-Stantić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Redovita profesorica južnoslavenskih jezika i poredbene lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i voditeljica Katedre za slovenski jezik i književnost govorit će o vokabularu koji se koristi u prijevodima slikovnica za djecu i mlade (s posebnim osvrtom na obvezne lektirne naslove).

15.00   Pauza za kavu

15.20   Izgubljeni u prijevodu: malo teksta, puno nedoumica (panel rasprava)

Sudionice:

 • dr. sc. Anda Bukvić Pažin, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca
 • mr. sc. Emica Calogjera Rogić, Školska knjiga
 • Natalija Dragoja, KGZ – Gradska knjižnica u Zagrebu
 • dr. sc. Smiljana Narančić Kovač, Učiteljski fakultet u Zagrebu
 • Marija Odak Zidanić, OŠ Ivana Cankara u Zagrebu
 • dr. sc. Anita Peti-Stantić, Filozofski fakultet u Zagrebu

Osnovna su pitanja na koja će se nastojati odgovoriti: Koje su osobitosti prevođenja slikovnica? Što je to kvalitetan prijevod i kako ga prepoznati? Koje su posljedice loših prijevoda?

Zatim, kako odabrati dobru slikovnicu ili knjigu? Imaju li stručnjaci – prevoditelj, urednik, nakladnik, knjižničar, učitelj, profesor – iste kriterije vrednovanja kada je o jeziku riječ? Može li se postići bolja suradnja među njima?

Velika je važnost čitanja u razvoju pojedinca, a slobodno tržište podrazumijeva dostupnost knjiga različite kvalitete. Ipak, može li se i kako utjecati na jačanje svijesti o važnosti teksta u slikovnicama i knjigama za djecu?

17.00   Završetak

Prijave su otvorene do popunjenja mjesta ili do 28. listopada 2019. godine.

Link za prijavu sudjelovanja:

https://forms.gle/uVWBBZF7qkJz6NU97

Dođite, poslušajte, uključite se…

Vidimo se srijedom u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu!

Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture

Dragi studenti diplomskog studija,

ovaj semestar po prvi put na kolegiju Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima (1P+3S, 6 ECTS) studenti imaju priliku surađivati na Croatian Makers projektu (https://croatianmakers.hr/hr/naslovnica/)

Studenti će dobiti besplatnu edukaciju o radu s mikroračunalima i raditi na društveno korisnom projektu. Više o projektu: https://www.youtube.com/watch?v=WMR5dW_xJo4

Kolegij je u ponudi svim studentima diplomskih studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (1. i 3. semestar). Posebna predznanja iz robotike nisu nužna.

Predavanja iz kolegija se izvode ponedjeljkom od 09:30-10:15 (dvorana A104). Seminarska nastava se izvodi u dogovoru s partnerskom institucijom.

Kolegij se upisuje ručno u Studentskoj službi. Zadnja prilika za upis putem molbi je u ponedjeljak 21.10.2019. na predavanju u 9.30 sati.

 

prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović

Na stranici http://theta.ffzg.hr/ects nalaze se izvedbeni planovi jednopredmetnog i dvopredmetnog studija informacijskih znanosti. 

Informacije o ISVU sustavu i obavezama studenata vezanima uz ISVU mogu se pronaći na stranicama Ureda za ISVU: http://www.ffzg.unizg.hr/isvu

Sastanak nastavnika sa studentima muzeologije i upravljanja baštinom prve/četvrte godine studija (a pozvani su i studenti druge/pete godine) održati će se u četvrtak 3. listopada 2019.g. s početkom od 16:15 u sobi A-308.

U zimskom semestru ak. god. 2019/2020. studentima preddiplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (3. i 5. semestar) u ponudi je izborni kolegij „ANALIZA I VIZUALIZACIJA PODATAKA“ (1P+1S+1V, 4 ECTS) pod vodstvom prof. dr. sc. Sanje Seljan.

Cilj kolegija je stjecanje kompetencija potrebnih za analizu, obradu i vizualizaciju podataka. Kolegij će omogućiti stjecanje tehničkih, organizacijskih, komunikacijskih i analitičkih vještina potrebnih za razumijevanje i upravljanje podacima, izradu vizualnih prikaza te osigurati temelje za primjenu znanja u poslovnoj analitici i vizualnim komunikacijama. Funkcionalnosti će se provjeravati kroz primjere koji će omogućiti razumijevanje i primjenu u konkretnim situacijama. Studenti će, prema vlastitom interesu, u timskom radu izraditi projekt (za razinu odjela, institucije ili većeg broj korisnika) kojim će se provesti analiza podataka, vizualizacija i kritička interpretacija podataka.

Sadržaj:

Priprema podataka za obradu. Odnos: podatak – informacija – znanje - poslovno odlučivanje. Analiza potreba za vizualnim i dinamičnim prikazom podataka.  Analiza i priprema podataka. Pretvaranje podataka u vizualni prikaz. Deskriptivna analiza podataka. Rad sa softverom za vizualni prikaz podataka.  Radno okruženje. Povezivanje s izvorima podataka. Kontrola kvalitete podataka. Izrada i analiza vizualnog prikaza.  Selekcija podataka – filtriranje, grupe, hijerarhije i donošenje odluka. Agregacija podataka. Kalkulacije. Mape. Prediktivna analitika. Prijenos podataka na upravljačku ploču. Organizacija podataka. Primjena vizualnog prikaza u dinamičkim podacima. Primjena serverske verzije softvera za vizualni prikaz podataka. Analiza podataka u specifičnom poslovnom okruženju u različitim institucijama, u edukaciji i dr. Elementi poslovne inteligencije. Manipulacija, selekcija i vizualizacija podataka prema odabranim kriterijima, vrstama podataka i načinu prikaza. Primjena analitike u odlučivanju.

TERMIN KVALIFIKACIJSKOG POSTUPKA
 
Kvalifikacijski postupak za upis na 1. godinu diplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (redovni studij) održati će se u petak, 27.9. 2019.  u 11 sati u dvorani D3Sastanku su obvezni pristupiti svi prijavljeni kandidati kako bi osobno potvrdili svoj upis. Kvalifikacijski postupak sastoji se od provjere dokumentacije pristupnika i rangiranja pristupnika prema prosjeku unutar odabranog smjera. Kvalifikacijski postupak ne sadrži nikakvu dodatnu provjeru znanja. U slučaju nedolaska na kvalifikacijski postupak, smatra se da je kandidat odustao od upisa studija.  U slučaju opravdane spriječenosti dolaska na kvalifikacijski postupak javite se voditelju upisa na diplomske studije, doc. Tomislavu Ivanjko na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

U zimskom semestru akad.god. 2019/2020. studentima svih diplomskih studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (1. i 3. semestar) u ponudi je izborni kolegij Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima (1P+3S, 6 ECTS) pod vodstvom dr. sc. Nives Mikelić Preradović, red. prof.

Predavanja iz kolegija se izvode ponedjeljkom od 08:45-09:30 (dvorana A104). Seminarska nastava se izvodi u dogovoru s partnerskim institucijama.

Kolegij se upisuje ručno u Studentskoj službi. Molbe za upis će biti potpisane na uvodnom predavanju.

Sadržaj:

Društveno korisno učenje (DKU) je nastavna metoda kojom studenti znanje i vještine stečene kroz studij primjenjuju na razvoj projekta kojim se rješava konkretan društveni problem. Kolegij je osmišljen da studentima informacijskih znanosti kroz iskustvo DKU-a pruži mogućnost primjene akademskog znanja i vještina za zadovoljavanje stvarnih informacijskih
potreba lokalne društvene zajednice. Studenti će, prema vlastitom interesu u izboru projekta, kroz rad na projektu pomoći partnerskoj organizaciji civilnog društva ili informacijskoj instituciji u pronalaženju informacijskih i informatičkih rješenja. Projekti DKU-a odnose se isključivo na rješavanje konkretnih problema zadanih kolegijem i dio su seminarske nastave kolegija. Seminarska terenska nastava kombinirat će se s predavanjima o aktivnostima DKU-a, upravljanju projektima, timskim radom i aktivnostima kritičkog promišljanja.


O dosada ostvarenim projektima društveno korisnog učenja moguće je pročitati više na poveznici:
https://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/drustveno-korisno-ucenje

Studenti koji se istaknu na kolegiju svojim projektnim radom imat će priliku u ljetnom semestru ak.god. 2020. sudjelovati  na međunarodnom projektu "Rural 3.0: Društveno korisno učenje za ruralni razvoj" kroz studijski boravak s pokrivenim troškovima.

Nastava na kolegiju Društveno-humanistička informatika (1P+1V, 3 ECTS) izvodi se u zimskom semestru akad.god. 2019/2020. četvrtkom od 16:15 do 17:45 u A103.

Treći ispitni rujanski rok iz kolegija "Algoritmi i strukture podataka" i "Napredno programiranje" će se zbog iznenadnih okolnosti održati 18.9.2019. s početkom u 14:00 sati u A-103 (za oba kolegija), umjesto 16.9.2019.

U zimskom semestru akad.god. 2019/2020. u ponudi je izborni kolegij Muzeologija i rodna perspektiva (1P+1S, 3 ECTS) pod vodstvom doc. dr. sc. Helene Stublić.

Kolegij je namijenjen studentima jednopredmetnog i dvopredmetnog Diplomskog studija muzeologije i upravljanja baštinom (1. i 3. semestar) te svim ostalim zainteresiranim studentima Filozofskog fakulteta (Fakultetska ponuda).

Kolegij pruža osnovna teorijska i praktična znanja iz područja rodne teorije primijenjenih unutar muzeološkog teorijskog okvira. Studenti će bit osposobljeni za kritičko sagledavanje muzeoloških i baštinskih tema iz rodne perspektive te pripremljeni za aktivno sudjelovanje u promociji inkluzivnosti i ravnopravnosti u muzejskom i baštinskom kontekstu.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta

Studenti će moći:

 1. Definirat osnovne pojmove vezane uz rodnu teoriju unutar muzeološkog teorijskog okvira
 2. Opisat povijest sabiranja i razvoj muzeja u odnosu na rodnu tematiku
 3. Ukazati na važnost razumijevanja društvene uloge muzeja i kulturnih politika u svjetlu rodnih teorija
 4. Analizirat interpretacijske i prezentacijske karakteristike muzejskih izložbi kroz rodnu perspektivu
 5. Koristiti rodno neutralan jezik u komunikaciji baštine prema posjetiteljima
 6. Identificirat baštinske projekte s izraženom rodnom ili feminističkom perspektivom
 7. Vrednovati rodne teme koje su od društveno-inkluzivnog značaja za područje muzeologije i baštine
 8. Interpretirati nove trendove u muzeologiji i baštinskoj teoriji s fokusom na rodnu problematiku

Sadržaj predmeta

 1. Uvodno predavanje; rodna teorija u muzeologiji; osnovni pojmovi i teorijski okvir
 2. Sabiranje i razvoj prvih zbirki kao indikator društvenog položaja i moći; povijest muzeja u odnosu na rodno pitanje; pojam „žene slobodnog vremena“
 3. Žene sabiračice u povijesti; položaj i uloga žene u povijesnoj muzeologiji
 4. Društvena uloga muzeja i kulturne politike u svjetlu rodnih teorija; primjena feminističke teorije u muzeologiji; odnos baštine, roda i identiteta
 5. Rodna perspektiva u interpretaciji baštine; problematika androcentrične i eurocentrične interpretacije i prezentacije u muzejima i baštinskim institucijama
 6. Prezentacija i komunikacija kroz rodnu perspektivu; rodno neutralan jezik i komunikacija
 7. Teorije kritike baštine kao podloga za rodno osjetljive teme u muzeologiji; autorizirani baštinski diskurs (AHD) kao osnova stvaranja patrijarhalne baštine te reprezentanata društva i identiteta; društvena i kulturološka uvjetovanost roda i baštine
 8. Žene u muzeju - između subjekta i objekta; feminizacija muzejske profesije
 9. Žene u umjetničkim zbirkama i muzejima; područje umjetničkog djelovanja i rada kao središnje mjesto rodnih i feminističkih tema
 10. Muzeji žena i/ili ženski muzej; obrada odabranih primjera iz prakse – 1. dio
 11. Muzeji žena i/ili ženski muzej; obrada odabranih primjera iz prakse – 2. dio
 12. Sabiranje materijalnih i nematerijalnih svjedočanstva ženskih i feminističkih pokreta; feministički muzej; mjesta baštine žena u Republici Hrvatskoj i svijetu
 13. Rodni studiji kao komplementarna disciplina muzeologije; LGBT, queer i feminističke teme u kontekstu muzeologije
 14. Feministička muzeologija; tendencije u suvremenoj muzeologiji i teorijama baštine
 15. Zaključno predavanje; razvoj rodne perspektive u muzeologiji; kritički osvrt na obrađene teme

Raspored i upis

Kolegij se izvodi četvrtkom od 17:45-19:15 sati (dvorana A308). Studenti dvopredmetnog Diplomskog studija muzeologije i upravljanja baštinom kolegij upisuju ručno u Studentskoj službi.

ZKD forum

Srijeda, 25. rujna 2019. u 14 sati

Konferencijska dvorana Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2. kat)

 Organizator: Zagrebačko knjižničarsko društvo

IMAŠ KUNU? TREBAM ZA PROJEKT

 

Program:

14.00   Naša grčka avantura: volonteri ZKD-a na IFLA WLIC-u u Ateni 

Predavačice:

 • Vlasta Šolc, KGZ
 • Karolina Zlatar Radigović, KGZ
 • Sofija Konjević, Centar za znanstvene informacije IRB-a

Knjižničarke će govoriti o svom volonterskom iskustvu na ovogodišnjem Svjetskom knjižničarskom i informacijskom kongresu Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova, IFLA WLIC 2019., koji je održan od 24. do 30. kolovoza u Ateni. Tema kongresa bila je "Knjižnice: dijalog za promjene".

14.25  Osnovno o projektima – tko, što i kako?

Predavačica: Alenka Čović, Voditeljica izrade i provedbe EU projekata,
Otvoreno učilište Algebra

Voditeljica izrade i provedbe EU projekata te vlasnica obrta za poslovna savjetovanja govorit će o pripremi i provedbi projekta financiranih iz EU fondova s naglaskom na knjižničarsku djelatnost.

15.10   Pauza za kavu

15.30   Iskustva iz prakse (panel rasprava)

Moderatorica: dr. sc. Dijana Sabolović Krajina

Sudionici:

 • Višnja Novosel, voditeljica Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • Nika Čabrić, voditeljica Bibliobusne službe Knjižnica grada Zagreba
 • Sanjin Brajković, stručnjak za pripremu i provedbu projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda
 • Ružica Rebrović Habek, školska knjižničarka u OŠ braće Radić
 • Jelena Crnek, profesorica hrvatskog jezika i književnosti u X. gimnaziji “Ivan Supek”
 • Dragana Koljenik, voditeljica Digitalnog laboratorija NSK
 • Ivana Čadovska, koordinatorica za razvoj sveučilišnog i znanstvenog dijela Digitalnog laboratorija

Teme rasprave su vrste financiranja, razlika između donacije i sponzorstva, alternativni i tradicionalni načini prikupljanja sredstava koje knjižnice mogu koristiti, kako izgleda model financiranja kroz sredstva iz europskih fondova, korištenje marketinških alata za prikupljanje dodatnih sredstava za knjižnične programe i projekte, jesu li u kontekstu financiranja knjižnice sličnije udrugama nego firmama te mnoge druge.

17.00   Završetak

Zbog ograničenog broja mjesta, potrebna je prijava. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta ili do 23. rujna 2019. godine.

Link za prijavu sudjelovanja:

https://forms.gle/a59hE3NHiZ2EXS5L7

Dođite, poslušajte, uključite se…

Vidimo se srijedom u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu!

Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture

Bornfight - otvoreno novo studentsko radno mjesto

Content Creation Intern - link na oglas je ovdje: https://www.bornfight.com/careers/content-creation-intern/
Tražimo studente koji su uvijek voljni učiti i eksperimentirati i imaju kreativan pristup u stvaranju, a ponajviše u stvaranju novih i zanimljivih tekstova, raznih sadržaja i slično.
Isto tako, za sve one koji budu zainteresirani, pozivamo i da pogledaju naš prvi podcast u kojem će moć čuti nešto više upravo i o ovoj poziciji.

Prijave za ovo radno mjesto traju do 01.09.2019.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Krzak Miroslav

U utorak 30. 7. 2019. u 86. godini života preminuo je dr. sc. Miroslav Kržak, red. prof. u miru i dugogodišnji Predstojnik Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku.

Miroslav Kržak rođen je 13. veljače 1934. u Bjelovaru. Osnovnu školu završio je 1944. u Bjelova­ru, a gimnaziju 1952. također u Bjelovaru. Diplomi­rao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1958. godine. Doktorirao je na Elektroteh­ničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983. godine s disertacijom Mogućnosti pronalaženja i ispravlja­nja grešaka u tekstovima na hrvatskom knji­ževnom jeziku uz pomoć elektroničkog računala. Obavljao je dužnosti Predstojnika Kate­dre za arhivistiku i dokumentalistiku na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filo­zofskog fakulteta.

Znanstvenom aktivnošću počeo se baviti još za vrijeme rada u Rafineriji nafte Bosanski Brod i to u području mjernih i regulacijskih sustava, a nastavio se njome baviti u Institutu za elektroniku i automaciju, gdje se bavio i razvojem novih proizvoda. Zbog održavanja računala NAME bio je osam mjeseci u NCR Computer Training School u Londonu. Znanstvenu i stručnu aktivnost nastavio je u Republičkom savjetu za informatiku te je 1972. godine proveo šest mjeseci u IRIA (Institut des recherches d'informatique et d’automatique) u Rocquen­courtu kraj Versaillesa.

U Referalnom centru Sveučilišta u Zagrebu (od 1988.-1994. Institut informa­cijskih znanosti) nastavio je svoj znanstvenoistraživački rad te se uključio kao nastavnik u Zajednički studij informacijskih znanosti. U to vrijeme bio je i vo­ditelj znanstvenoistraživačkog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije pod nazivom Informacijski opis i modeliranje jezika.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sudjelovao je u nastavi na smjerovima opće informatologije i arhivistike te je kao šef Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku aktivno ra­dio na razradi i implementaciji novog programa koji uz klasičnu arhivistiku obuhvaća najnaprednije aspekte arhivistike u uvjetima informacijske tehnologije i problema koje ona donosi, prvenstveno burnim razvojem sklopovlja, program­ske podrške te informacijskih nosača i njihovih standarda, što onemogućuje da se arhivsko gradivo dugo čuva na originalnim nosačima.

Na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti predavao je kolegije Osnove informa­cijske tehnologije, Strojno prevođenje, Zakonodavstvo u kulturi i arhivistici, Uredsko poslovanje i pismohrane, Elektronički dokumenti, Virtualni arhivi, Virtualno arhivsko gradivo, Spisovodstvo i Teorija arhivistike.

Svojim je znanstvenim radovima značajno utjecao na razvoj informacijskih zna­nosti, posebno u području strojne obrade i razumijevanja hrvatskog jezika, rezultat kojega je izrada prvog računalnog morfologijskog rječnik hrvatskog (književnog) jezika, koji je poslužio kao temelj izrade Hrvatskog računalnog pravopisnog rječnika te je potaknuo niz daljnjih doktorskih istraživanja i znan­stvenih projekata.

Njegova stručna aktivnost ogledala se u vođenju odjela IRCIHE (Interna­tio­nal Referral Centre for Information Handling Equipment), vođenju i organi­za­ciji niza stručnih i znanstvenih skupova te vođenju Referalnog centra (ravna­telj 1990.-1992.) te poglavito na razvoj i izradu računalnih programa za pronala­že­nje tipkarskih pogrešaka u tekstovima s nepoznatim riječima što je ujedno po­služilo kao alat za znanstvena istraživanja izložena mnogobrojnim znanstve­nim radovima te kao podloga za organizaciju nastave.

Iz: Lasić-Lazić, Jadranka (ur.), Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2013., str. 92-93.

 

Poziv za radove za ovogodišnji studentski kongres 'Drugačije o baštini' može se pogledati na linku

Dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, docentica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dobitnica je Godišnje "Nagrade Ivan Filipović" za 2018. u području visokog školstva.

Čestitamo!

Dobitnici "Nagrade Ivan Filipović" za 2018. godinu

Studenti koji su zainteresirani za volontiranje na IFLA-inoj predkonferenciji IFLA CPDWL Satellite Meeting, koja će se održati u Zagrebu 20. i 21. kolovoza 2019., trebaju se javiti Ani Barbarić.

Poštovani kolegice i kolege,

Međunarodni dan arhiva obilježava se 9. lipnja, a tjedan 3.-9.6.2019. je Međunarodni tjedan arhiva. Međunarodno arhivsko vijeće obilježava ga pod naslovom Designing the Archives in the 21st Century (#IAW2019 #DesigningYourArchives). Više na: https://www.ica.org/en/international-archives-week-3-9-june-2019

Aktivnosti povodom Međunarodnog dana arhiva u Hrvatskoj održavat će se u svim arhivima u tjednu od 10. lipnja nadalje s temom "Bicikl" - povodom 200.-te obljetnice patentiranja bicikla. Više informacija o svim aktivnostima, programsku knjižicu, plakat i dr. možete pronaći na: https://had-info.hr/arhivistika-u-hrvatskoj/198-medunarodni-dan-arhiva-2019

IAW2019

Medjunarodni dan arhiva

prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
Predstojnik Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku

Okrugli stol Hrvatsko knjižničarsko nazivlje održat će se u srijedu 5. lipnja 2019. u 11.30 sati u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Okrugli stol organizira se u okviru projekta Biblion Hrvatske zaklade za znanost (Struna-09-2017).

Pozivnica

Biblion - hrvatsko strukovno nazivlje

http://biblion.ffzg.hr

Obavještavaju se studenti da od 10.06.2019 do 14.06.2019. te od 10.09.2019. do 13.09.2019. donesu u tajnistvo svoje potvrde o izvrsenoj praksi (dobivene od institucije u kojoj su obavili praksu).

Studenti diplomskog studija moraju se prethodno prijaviti na rok za praksu u studomatu.

Kompanija Mediatoolkit objavila je natječaj za 2 radna mjesta:

Junior Sales Development Representativom - prijave traju do 30.05.2019. 

https://www.mediatoolkit.com/careers/job/junior-sales-development-representative-m-z/

Customer Support Intern - prijave traju do 04.06.2019. 

https://www.mediatoolkit.com/careers/job/customer-support-intern/

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mediatoolkit je tvrtka koja je razvila alat za media monitoring koji prati relevantna spominjanja brendova i tvrtki diljem weba i društvenih mreža u stvarnom vremenu. Mediatoolkit tim čini 30 + pojedinaca koji zajednički rade na razvoju, dizajnu, marketingu, prodaji i uspjehu klijenata, čime se rješavaju izazovi korisnika i njihovi profesionalni životi čine lakšima. Mediatoolkit je dvije godine za rednom osvjio nagradu Najbolji poslodavac, koju dodjeljuje portal Moj Posao, a sada šire tim. Traže osobu koja je proaktivna, izvrsno komunicira te ima izražen interes za IT i prodaju. Također, osobu koja je entuzijastična oko učenja, vjeruje u svoje jezične vještine te ju interesiraju nove tehnologije.

Otovreni natječaji za radna mjesta su:

Junior Sales Development Representative - prijave traju do 30.05.2019.
https://www.mediatoolkit.com/careers/job/junior-sales-development-representative-m-z/

Customer Support Intern - prijave traju do 04.06.2019.
https://www.mediatoolkit.com/careers/job/customer-support-intern/

 

Kompanija "Bornfight" oglašava natječaje za 2 radna mjesta:

 • iOS Development Intern

Ukoliko ste studenti tehničkih fakulteta, koji su uvijek voljni učiti i eksperimentirati s nečim novim, koji su zainteresirani za iOS aplikacije i cijeli Apple-ov ekosustav,  možete se prijaviti putem ovog linka https://www.bornfight.com/careers/ios-development-intern/.

Prijave za ovo radno mjesto traju do 19. svibnja 2019. godine.

 • Junior Software tester

Ukoliko uočavate i najsitnije detalje, a uz to mogu i drugima jasno objasniti što i kako su to uočili. Nije važno jeste li osoba tehničkog usmjerenja ili ne, najvažnije je da ste strastveni glede tehnologije i u postizanju visokog standarda kvalitete, možete se prijaviti putem ovog linka https://www.bornfight.com/careers/junior-software-tester/

Prijave za ovo radno mjesto traju do 28. svibnja 2019. godine.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ZKD forum – KEKec pleše solo

Srijeda, 22. svibnja 2019. u 14 sati

Konferencijska dvorana Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2. kat)

Organizatori: Društvo biblitekarjev Ljubljana I Zagrebačko knjižničarsko društvo

Ovo nije priča o običnom Kekecu, već o KEKecu. Knjižnica Enega Knjižničarja knjižnica je u kojoj je zaposlen samo jedan knjižničar, solo igrač. Mnogi su izazovi pred knjižničarima koji balansiraju između mnogih (ne)knjižničarskih poslova.

Dođite i poslušajte koje je sličnosti, a koje razlike između knjižničara iz sličnih ustanova, iz dva grada i dvije susjedne države...

Program:

14.00   Urša Cilenšek, Osnovna šola Ivana Cankarja i Gimnazija in ekonomska srednja šola  (Trbovlje)

Ivanica Beg, Osnovna škola Ivana Cankara (Zagreb)

Savina Zwitter, Gimnazija Bežigrad   

Iva Grisogono, Tehnička škola Zagreb

15.00 – 15.20 pauza

15.20   Igor Zemljič, knjižnica Inštituta za novejšo zgodovino

Blanka Ceković, knjižnica Staroslavenskog instituta (Zagreb)

Mojca Krmelj, Fizikalna in meteorološka knjižnica Fakulteta za matematiko in fiziku  Univerze v Ljubljani

Vedrana Kovač Vrana, Katarina Todorcev Hlača Središnja knjižnica Slovenaca u Republici Hrvatskoj

Zbog ograničenog broja mjesta, potrebna je prijava. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta ili do 20. svibnja 2019. godine.

Link za prijavu sudjelovanja:

https://forms.gle/1FXF6yoWCStzoyNx8

Dođite, poslušajte, uključite se…

Vidimo se srijedom u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu!

Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture RH

CEEPUS info dan bit će u ponedjeljak 13. svibnja u 11 sati u konferencijskoj dvorani u Knjižnici Fakulteta (2. kat).

Na CEEPUS info danu će biti predstavljene mogućnosti stipendiranja kraćih i duljih studijskih boravaka u zemljama članicama CEEPUS programa.

Trajanje stipendija:

 • · Mobilnost za nastavnike: od 6 dana i više.
 • · Mobilnost za studente: od 1 mjeseca i više.

Zemlje članice CEEPUSa: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Kosovo, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Plakat možete vidjeti ovdje

Program možete vidjeti ovdje

Knjižnica Hrvatskog državnog arhiva traži četiri studenta bibliotekarstva za pomoć pri seljenju knjižničnog fonda (pri čemu je važno zadržati raspored prema skupinama UDK). Plaća se preko Student servisa. Zainteresirani studenti trebaju se javiti Ani Valentić (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

IBM Hrvatska objavila je natječaje za otvorena radna mjesta (informacijske znanosti + jezici)

Customer Support Representative

https://careers.ibm.com/ShowJob/Id/575319/Customer-Support-Representative-(Bilingual-German-and-English)/?lang=en

Customer Support Representative

https://careers.ibm.com/ShowJob/Id/572127/Customer-Support-Representative-(ENG-GER-FRE)/?lang=en

Technical Agent

https://careers.ibm.com/ShowJob/Id/568088/Technical-Agent-(Bilingual-German-and-English)/?lang=en

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kompanija Bornfight https://www.bornfight.com/ objavila je sljedeći natječaj:

Strategic Partnerships Intern https://www.bornfight.com/careers/strategic-partnerships-intern/

Tražimo studente tehničkih ili poslovnih fakulteta koji su zainteresirani za svijet ITa, a nemaju nužno znanje programiranja. Prijave za ovo radno mjesto traju do 1.5.2019. Kontaktirati: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Više informacija o Ljetnoj školi ESSIS 2019 dostupno je na
http://einfose.ffos.hr/summer-school/

ZKD forum

Srijeda, 17. travnja 2019. u 14 sati

Konferencijska dvorana Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2. kat)

Organizatori: Zagrebačko knjižničarsko društvo i Komisija za čitanje Hrvatskog knjižničarskog društva

O ČEMU GOVORIMO KAD GOVORIMO O POTICANJU ČITANJA

Program:

14.00    Nacionalna strategija  poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine 

            Predavačica: Maja Zrnčić, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Koordinatorica i inicijatorica Nacionalne strategije poticanja čitanja govorit će o trenutnom statusu ovoga dokumenta te o budućim planovima za njegovu provedbu.

14.30   Čitanje – poticanje i istraživanje: hrvatska baza podataka

            Predavačica: Grozdana Ribičić, Komisija za čitanje Hrvatskog knjižničarskog društva

Predsjednica Komisije za čitanje govorit će o razvojnom projektu koji su pokrenule knjižničarke, a podržalo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

15.30     Čitanjem do mišljenja i promjene, predavanje i rasprava

Predavačica:  Marija Ott Franolić, Blaberon – udruga za neformalno

 obrazovanje i kritičku emancipaciju               

Predavanje i rasprava o tome na koje nas načine čitanje mijenja, širi nam horizonte i pomaže da bolje oblikujemo svoje misli i iskustva, utječući i na našu osobnost. Može li čitanje postati alat za bolje kritičko promišljanje: možemo li čitanjem postati solidarniji ljudi, zainteresirani za stvaranje boljega društva?

17.00   Završetak

Zbog ograničenog broja mjesta, potrebna je prijava. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta ili do 15. travnja 2019. godine.

Link za prijavu sudjelovanja:

https://forms.gle/6aRkeeTEvGcfQoPz5

Dođite, poslušajte, uključite se…

Vidimo se srijedom u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu!

Međunarodni skup "Interactive Archives: Digital Challenges & Collaborative Networks" održava se u Puli od 27. do 29. ožujka 2019.

Program skupa

 

Promocija knjige izv. prof. dr. sc. Maria Hiberta (Sveučilište u Sarajevu, Filozofski fakultet) pod naslovom "Digitalni odrast i postdigitalna dobra" održat će se u utorak 19. ožujka 2019. u Booksi, Martićeva ul. 14d s početkom u 19h. Na poveznici možete pronaći više o knjizi te preuzeti njezinu PDF verziju.

 prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

U Osijeku će se 10. i 11. svibnja održati studentska konferencija InfoDaska2019. Tema ovogodišnje konferencije je Informacijske tehnologije kao pokretač promjena.

ZKD forum – Knjiga & spika

Srijeda, 20. ožujka 2019. u 14 sati

Konferencijska dvorana Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2. kat)

Ne želim pripadati nijednom klubu koji bi ljude poput mene primio za člana, poznati je citat američkog komičara Groucha Marxa, koji je glumio i s Braćom Marx. Ipak, bi li mišljenje bilo drugačije da je u pitanju bio – čitateljski klub?!

Program:

14.00     Predavanje o čitateljskim klubovima i biblioterapiji

Predavačica:      mr. sc. Ivana Bašić, Balans centar za biblioterapiju i poetsku terapiju

15.20     Klubovi za poželjeti, panel rasprava

                Sudionici:            Vesna Kurilić, voditeljica čitateljskih klubova od djetinjstva

                                           Elvira Gotal, voditeljica Dokukluba, programa koji okuplja ljubitelje dokumentarnog filma i nadovezuje se na gledaonicu dokumentarnog filma Dokudah

Ivana Dražić, Booksa, voditeljica čitateljskih klubova u projektima "Koja je tvoja priča?" i "Razumijem što čitam"

Valentina Namesnik i mnogi drugi...

                Moderator:        dr. sc. Marija Ott Franolić, voditeljica čitateljskog kluba Crna kutija

Zbog ograničenog broja mjesta, potrebna je prijava. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta ili do 18. ožujka 2019. godine.

Link za prijavu sudjelovanja:

https://goo.gl/forms/cEVDKFcb8iZhd2Nu2

Dođite, poslušajte, uključite se…

Vidimo se srijedom u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu!

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

U prilogu je tekst natječaja, Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade te kriteriji za ocjenu izvrsnosti studentskih radova.

Pozivamo sve studente i studentice muzeologije i arhivistike na predstavljanje Centra za dokumentiranje nezavisne kulture u srijedu, 6. ožujka 2019. u 13.40 u učionici A-103. Obaveznu diplomsku praksu studenti i studentice mogu odraditi u Centru, prvom community arhivu materijala i sadržaja nastalih na nezavisnoj kulturnoj sceni u Hrvatskoj. Više o Centru potražite na linku abcdnk.hr.

Fakultet organizacije i informatke Varaždin će od 2. do 4. listopada 2019. organizirati konferenciju CECIIS 2019 - Central European Conference on Information and Intelligent Systems, koja će se održavati u prostorijama Fakulteta (FOI, Pavlinska 2, 42000 Varaždin). Novosti vezane uz konferenciju možete pratiti i na službenoj stranici www.cecii.foi.hr, a za sva pitanja možete se obratiti tajništvu konferencije na adresu elektroničke pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raspored skupnih obrana sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema u ožujku 2019. naveden je u nastavku.
 
9:00-9:30 sati
Registracija doktoranada

9:30-10:00 sati
1) Marina Grubišić: Mjerenje društvenog utjecaja znanstvenog rada

10:00-10:30 sati
2) Kristina Šulj: Posebnosti šuma u digitalno posredovanoj komunikaciji

10:30-11:00 sati
3) Dubravka Čanić: Uloga školske knjižnice strukovne škole u razvijanju poduzetništva kao ključne kompetencije za cjeloživotno učenje

11:00-11:30 sati
4) Dijana Oršolić Hrstić: Model uključivanja čitatelja u aktivnosti društvenog čitanja u Hrvatskoj

11:30-12:00 sati
5) Kristina Romić: Model vrednovanja otvoreno dostupnih časopisa u hrvatskoj znanstvenoj zajednici

Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2019.

Objavljen je Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2019.

Prijave na natječaj predaju se do zaključno 15. ožujka 2019. godine.

Obrazac se može preuzeti i na web stranici Fakulteta www.ffzg.unizg.hr

Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na stranici Fakulteta.

Na sjednici Odsjeka održanoj 10.1.2019. usvojen je dokument Upute i pravila za prijavu, pisanje i obranu rada na redovitom studiju.
Dokument je dostupan ovdje.

Ostali dokumenti važni za cijeli postupak prijave, pisanja i obrane:

Drugi ZKD forum održat će se 20. veljače 2019. godine, s početkom u 14 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tema drugog Foruma su  Nove PRiče iz knjižnice o kojima će govoriti Krešimira Rendulić, direktorica agencije Prorsus komunikacije.

U panel raspravi Knjižnica u doba dominacije ekrana sudjelovat će: Niko Cvjetković, ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka, Kristian Benić, kotač marketinga i inovativnih projekata Gradske knjižnice Rijeka, Alis Marić, osnivačica bloga Čitaj knjigu, Gordan Nuhanović, novinar Hrvatske radiotelevizije i Anita Golubiček, urednica portala Dječji događaji.

Dođite, poslušajte, uključite se! Vidimo se srijedom u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu!

Zbog ograničenog broja mjesta, potrebna je prijava. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta ili do 18. veljače 2019. godine

Link za prijavu sudjelovanja: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen_TlthgmlJweOyFny9J9nZxNQqsggqMdc8goi6uPohajUyA/viewform

Posebno se pozivaju studenti diplomskog studija informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo koji u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. slušaju kolegij Narodne knjižnice da prisustvuju ZKD forumu.

Ana Barbarić

IFLA CPDWL predkonferencija Librarians and information professionals as (pro)motors of change: immersing, including and initiating digital transformation for smart societies održat će se od 20. do 21. kolovoza 2019. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Organizatori međunarodne konferencije su IFLA-ina Sekcija za stalno stručno usavršavanje i učenje na radu (IFLA CPDWL), Hrvatsko knjižničarsko društvo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu te Knjižnice grada Zagreba.

VAŽNI DATUMI:

Dostava sažetaka izlaganja: 25. veljače 2019.

Obavijest o prihvaćanju sažetka: 18. ožujak 2019.

Dostava radova: 1. srpanj 2019.

Datum održavanja konferencije: 20.-21. kolovoz 2019.

Nove web stranice Zaklade Dr. Ljerka Markić-Čučuković dostupne su na

https://ljmc-zaklada.ffzg.unizg.hr/

Lesnina oglas posao za studente

Drugi kolokvij iz Kombinatorike i grafova održat će se u ponedjeljak, 21.01.2019. u učionici A-308, prema rasporedu dostupnom ovdje.

Drugi kolokvij iz Logike za informatičare održat će se u ponedjeljak, 21.01.2019. u učionici A-308, prema rasporedu dostupnom ovdje.

 

Tvrtka Mediatoolkit objavljuje raspis natječaja za Junior Sales Development Representative. Godine 2017. i 2018. osvojili su nagradu kao Najbolji poslodavac godine.

Natječaj je otvoren do 23.01.2019. https://www.mediatoolkit.com/careers/job/junior-sales-development-representative/. Javiti se mailom i na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Doc. dr. sc. Helena Stublić preuzela je nositeljstvo na kolegijima Osnove zaštite muzejskih zbirki, Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva i Zaštita muzejskih zbirki. Odluka je usvojena na Fakultetskom vijeću 19. prosinca 2018. godine i primjenjuje se za sve navedena kolegije u tekućoj akademskoj godini.

Pozivam sve studente koji su upisali 1. godinu diplomskog studija i koji su kao razlikovni predmet dobili Osnove informacijske tehnologije (OIT) kao i one koji taj predmet još nisu položili da dođu na dogovor oko polaganja ovog razlikovnog predmeta u srijedu 16.1.2019 u 16h u InfoLAB. Ponesite sa sobom korisničke podatke za pristup sustavu Omega.

prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

Tvrtka Mediatoolkit traži osobu za radno mjesto Junior Sales Development Representative. 

Mediatoolkit je tvrtka koja je razvila alat za media monitoring koji prati relevantna spominjanja brendova i tvrtki diljem weba i društvenih mreža u stvarnom vremenu. Mediatoolkit tim čini 20+ pojedinaca koji zajednički rade na razvoju, dizajnu, marketingu, prodaji i uspjehu klijenata, čime se rješavaju izazovi korisnika i njihovi profesionalni životi čine lakšima. Nedavno je osvojila nagradu Najbolji poslodavac, koju dodjeljuje portal Moj Posao, a sada šire tim. Traže osobu koja je proaktivna, izvrsno komunicira te ima izražen interes za IT i prodaju. Također, osobu koja je entuzijastična oko učenja, vjeruje u svoje jezične vještine te ju interesiraju nove tehnologije.

Prijave traju do 23.01.2019.

Više o samom radnom mjestu i prijave na https://www.mediatoolkit.com/careers/job/junior-sales-development-representative/

prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

Zaklada Dr. Ljerka Markić Čučuković (http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/zaklada/index.html) koja djeluje pri Katedri za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ove godine nagrađuje najbolje studente diplomskog studija informacijskih znanosti smjera bibliotekarstvo. Za izniman uspjeh na studiju i aktivno sudjelovanje u pojedinim projektima Odsjeka ove su godine nagrađeni studenti Petar Ćosović i Petra Jeršek. Studentima će nagrada za akad. godinu 2017./18. biti uručena u ponedjeljak, 14. siječnja 2019. u 13 sati u Vijećnici Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Veselimo se vašem dolasku!

Ana Barbarić
predsjednica Zakladnog odbora

Javni program Digitalna platforma Topoteka – lokalna povijest, zajednička priča, u organizaciji ICARUS Hrvatska i Knjižnice i čitaonice Bogdan Ogrizović, održat će se u prostorima knjižnice na Cvjetnom trgu u Zagrebu 18. prosinca u 12,30 sati. Kroz izlaganja će pokretači i suradnici različitih Topoteka predstavii svoje zbirke - Ilok, Osijek - Tvrđa, Vukovar, Vinkovačke jeseni, Lika, Podsused i Hrvatske željeznice.

Poziv (PDF)

Od siječnja 2019. godine, kao jedan od načina većeg povezivanja i stalnog stručnog usavršavanja knjižničara Zagrebačko knjižničarsko društvo pokreće ZKD forum.

ZKD forum ideja je o kojoj se već nekoliko godina razgovara i zbog toga smo izrazito zadovoljni što krećemo u realizaciju ovog načina stručnog usavršavanja, dijeljenja iskustava, praksi i ideja. Forum će se održavati jednom mjesečno u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu i bit će otvoren knjižničarima svih vrsta knjižnica, kao i studentima knjižničarstva. Svrha Foruma je omogućiti stjecanje i proširivanje različitih osobnih znanja i vještina te postati mjesto informiranja o aktualnim pitanjima u području struke, odnosno informacijskih znanosti, ali i drugih područja potrebnih u knjižničarskom radu (npr. iz područja pedagogije, marketinga, psihologije i sl.). Osim predavanja i radionica kojima će se nastojati upotpuniti različita znanja potrebna knjižničarima u svakodnevnom radu (primjerice, komunikacijske vještine, rad s djecom i mladima s posebnim potrebama, upoznavanje mogućnosti marketinga.), Forum će biti mjesto za tematsku raspravu o autorskim pravima, digitalizaciji. te međusobno dijeljenje iskustva u radu različitih knjižnica. U izvedbi samog programa sudjelovat će stručnjaci iz različitih područja, kao i sami knjižničari.

Prvi ZKD forum održat će se 23. siječnja 2019. godine, s početkom u 14 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tema prvog Foruma su "(Ne)konferencije" o kojima će iz različitih perspektiva govoriti kolegice Karolina Zlatar Radigović (Knjižnice Grada Zagreba) i Marija Šimunović (Knjižnično dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta u Zagrebu) te kolega Petar Lukačić (Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica).

Poseban gost ZKD foruma je Veljko Kukulj, nakladnik s križnim odvijačem.

Zbog ograničenog broja mjesta, potrebna je prijava. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta ili do 21. siječnja 2019. godine.

Molimo da svoj dolazak prijavite: https://goo.gl/forms/uCyiYdzlqVrVeqep1

Od 29. do 31. listopada 2018. godine u Sarajevu je održan prvi „Media Innovation Lab“. Za organizaciju ovog događaja zaslužni su USAID (United States Agency for International Development) i Internews, a Lab je organiziran u sklopu USAID-ovog BMPA-a (Balkan Media Assistance Program). Glavna tema ovogodišnjeg Lab-a bila je „Informacijska sigurnost i sigurne komunikacije“. Cilj Lab-a bio je okupiti pojedince različitih profila i omogućiti im da kroz suradnju razviju rješenja konkretnih problema, potreba i izazova s kojima se susreću digitalni mediji na Balkanu. Cilj je bio spojiti tehnologije i medije kako bi se razvili alati koje će moći koristiti mediji na području Balkana.

Sudjelovalo je pet timova koji su tijekom Lab-a radili na razvoju prototipa svojih ideja. Timovima su na raspolaganju bili i mentori različitih profila koji su doprinijeli razvoju projektnih ideja. Na poziv Feđe Kulenovića (Filozofski fakultet Sveučilišta u Sarajevu), kao mentor, sudjelovala je i Magdalena Kuleš koja je magistrirala informacijske znanosti, smjerovi arhivistika i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i koja je tijekom studija bila uključena u istraživanja na međunarodnom projektu InterPARES Trust. Na Media Innovation Lab-u Magdalena je radila na razvoju projektne ideje s timom iz Slavko Ćuruvija Fondacije (SCF) iz Srbije. Riječ je o razvoju ideje aplikacije namijenjene istraživačkom novinarstvu koja se temelji na enkripciji podataka i mogućoj primjeni blockchain tehnologije. Također je predviđeno i povezivanje na rješenje time:beat tvrtke EnigioTime iz Stockholma koja svoja rješenja temelji upravo na blockchain tehnologiji.

Nakon tri dana intenzivnog rada, odabrani su i pobjednici od kojih je svatko osvojio nagradu  od 5.000 US$ za daljnji razvoj svojih ideja. Pobjednici su Mreža NVO RS iz Bosne i Hercegovine, RTV Cetinje iz Crne Gore i Slavko Ćuruvija Fondacija iz Srbije – tim koji je mentorski vodila Magdalena Kuleš.

Čestitamo pobjednicima i želimo im puno uspjeha u daljnjem razvoju projektne ideje.

prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
Predstojnik Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku

NATJEČAJ ZAKLADE DR. LJERKA MARKIĆ-ČUČUKOVIĆ ZA NAJBOLJE STUDENTE BIBLIOTEKARSTVA U AKAD. GOD. 2017./2018.

Zaklada raspisuje natječaj za nagradu za najboljeg studenta/studenticu bibliotekarstva na Sveučilištu u Zagrebu u akad. god. 2017./2018. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 4.000 kn. Ovisno o vrsnoći kandidata Zakladni odbor može dodijeliti i više od jedne nagrade.

Uvjeti za prijavu:

Natjecati se mogu studenti redovitog i izvanrednog diplomskog studija, apsolventi i oni koji su studij završili u akad. god. 2017./2018., a čiji je prosjek ocjena na studiju, uključivši i ocjenu iz diplomskog ispita, viši od 4,0.

Studenti koji se žele natjecati za nagradu moraju uz prijavu na natječaj priložiti i:

 • prijepis položenih ispita s ocjenama na diplomskom studiju bibliotekarstva ovjeren u Studentskoj službi,
 • kratak životopis u kojemu će naznačiti i svoj interes za određeno područje bibliotekarstva,
 • adresu, broj telefona i adresu el. pošte na koje im se može poslati obavijest o rezultatima natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom mogu se predati u omotnici s naznakom Za Zakladu Dr. Ljerka Markić-Čučuković u administraciji Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti ili poslati poštom na adresu: Zaklada Dr. Ljerka Markić-Čučuković, c/o Katedra za bibliotekarstvo, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Rok za predaju prijave je 18. prosinca 2018. Nagrada će se dodijeliti 14. siječnja 2019.

Hrvatske ceste traže studente za posao na:
- pomoćnim arhivskim poslovima u spremištu,
- digitalizaciji klasičnim A4 do A0 skenerima,
- nedestruktivnom skeniranju (skeneri Bookeye).

Cijena sata: 25kn.

Molim sve zainteresirane da se jave gosp. Davoru Bašiću (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) i da pod cc. stave Hrvoja Stančića (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Predstojnik Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku
prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

Etnografski muzej je objavio:

Muzejski Hackathon: Hakiraj etnografsku baštinu! održat će se od subote, 1. prosinca od 10:00 do nedjelje, 2. prosinca 2018. do 13:00 sati prema ovdje dostupnom rasporedu. Ovim projektom se na inovativan način Etnografski muzej u Zagrebu pridružuje se obilježavanju Europske godine kulturne baštine 2018. u Hrvatskoj. Bilo bi nam drago da nam se pridužite u subotu, 1. prosinca u 10,00 sati u ZICER- u na Zagrebačkom velesajmu!

 

 

Prvi kolokvij iz Logike za informatičare održat će se u ponedjeljak, 10.12.2018. u učionici A-308, prema rasporedu dostupnom ovdje.

Poštovane kolegice i kolege,

Objavljen je Natječaj za Erasmus stručnu praksu u Švicarskoj za razvoj digitalni vještina.

Stručna praksa u području digitalnih vještina” podrazumijeva da student/ica sudjeluje u jednoj ili više sljedećih aktivnosti:

- razvoju aplikacija, softvera, skripti ili web-mjesta;
- instalaciji i održavanju sustava i mreža IT-a te upravljanju njima;
- analizi podataka, ciljanom pretraživanju podataka i prikazivanju podataka;
- digitalnom marketingu (npr. upravljanje društvenim medijima, analiza weba);
- digitalnom grafičkom, mehaničkom ili arhitektonskom dizajnu;
- kibernetičkoj sigurnosti;
- programiranju i osposobljavanju robota te primjeni umjetne inteligencije.

Opća korisnička podrška, ispunjenje narudžbi, unos podataka ili uredski poslovi NE PRIPADAJU u tu kategoriju.

ROK za slanje ONLINE prijave i predaju potpune dokumentacije:  najkasnije do 14.12.2018. (datum primitka)

OBAVEZNO PROČITATI CIJELI TEKST NATJEČAJA : http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaja-za-strucnu-praksu-za-razvoj-digitalnih-vjestina-u-svicarskoj-ak-god-201819/

 DODATNE UPUTE ZA PRIJAVU ZA STUDENTE FFZG: 

1. Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom -studentima Filozofskog fakulteta Izjavu OBAVEZNO mora parafirati odsječki ECTS koordinator (studentima dvopredmetnoga programa Izjavu parafiraju oba odsječka ECTS koordinatora), nakon toga Izjavu potpisuje fakultetski ECTS koordinator/prodekan za znanost i međunarodnu suradnju prof.dr.sc. Dragan Bagić.

PEČAT na potpis fakultetskog ECTS koordinatora/ prodekana za znanost i međunarodnu suradnju studenti će dobiti u Urudžbenom uredu (soba D-01).

2. Studenti MORAJU imati studentski status za cijelo vrijeme prakse, tj. ne podupire se sudjelovanje nedavno diplomiranih studenata (NE podupire se mobilnost u statusu „recent graduates“). Studenti koji su diplomirali NEMAJU PRAVO prijave na natječaj. Prilikom izdavanja i ovjere Potvrde o upisanom semestru Studentska služba treba provjeriti status studenta.

3. POPIS ECTS koordinatora (mrežne stranice FFZG: Studenti/Stipendije)

4. Potvrda o poznavanju stranog jezika (mrežne stranice FFZG: Studenti/Stipendije) 

5. Popis prihvatljivih aktivnosti za studente (mrežne stranice FFZG: Studenti/Stipendije)
6. Kopiju kompletne prijavne dokumentacije, poslati emailom u jednom PDF dokumentu Ivani Bedeković na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Ured za međunarodnu suradnju FF)

 Za sve upite molimo javiti se emailom: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Ured za međunarodnu suradnju FFZG

Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema u organizaciji Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se 17.11.2018. s početkom u 9:30 sati u dvorani D6. Registracija sudionika započet će 30 minuta ranije, u 9:00 sati ispred dvorane.


Raspored obrana doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema slijedi u nastavku:
 
09:00-09:30 sati
obavezna registracija sudionika (ispred D6)

09:30-10:00
1. Josip Mihaljević: Model igrifikacije mrežnoga rječnika (na primjeru Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika)

10:00-10:30
2. Tomislav Dokman: Model primjene obavještajnih informacija iz otvorenih izvora u protuterorizmu

10:30-11:00
3. Tihana Babić: Percepcija i primjena društvenih medija u visokom obrazovanju

11:00-11:30
4. Petra Bagarić: Komunikacijske vrijednosti odnosa s javnošću u javnom obrazovanju

11:30-12:00
PAUZA

12:00-12:30
5. Tonko Carić: Konceptualni okvir za kvalitetu podataka iz longitudinalne kohortne studije - studija slučaja projekt CRIBS

12:30-13:00
6. Romana John: Komunikacijski obrasci u objavama praktičara odnosa s javnošću na Twitteru

13:00-13:30
7. Sara Librenjak: Ekspertni sustav za podučavanje slikovnog pisma kanji

Natječaj Učeničkog doma Podmurvice Rijeka

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=96356433

Dr. sc. Jozo Ivanović neće održati predavanje iz predmeta Vrednovanje arhivskog gradiva u petak 9.11.2018. zbog službene spriječenosti.

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
i
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

pozivaju Vas na predavanje u sklopu manifestacije Dan otvorenih vrata HAZU

Od skeniranog do pretraživog dokumenta - izazovi optičkog prepoznavanja strojopisnih tekstova zapisnika sjednica Društva hrvatskih književnika
prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, FFZG
Željko Trbušić, Odsjek za povijest hrvatske književnosti, HAZU

6. studenoga 2018. u 11 sati
KNJIŽNICA HAZU, Strossmayerov trg 14, Zagreb

Od 5.11.2018. do kraja semestra će se nastava iz Matematike održavati od 8:00 do 11:00, a iz Logike za informatičare od 11:00 do 14:00.

Kolegij Informacijski izvori i služba (preddiplomski studij informacijskih znanosti) nije razlikovni kolegija za diplomski studij informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo.

izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić

predstojnica Katedre za bibliotekarstvo

Prof. dr. Daniela Živković održat će kolegij Digitalna knjižnica 1 u ljetnom semestru šk. god. 2018/19. za studente Preddiplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (6. semestar) kao izborni kolegij te za studente Diplomskog studija bibliotekarstva kao obavezan uvjet za pohađanje kolegija Digitalna knjižnica 2, koji drži u 9. semestru.

Klasifikacijski postupak i motivacijski razgovor za upis na Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti održat će se u petak, 26.10.2018. s početkom u 17:00 sati na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti, na 3. katu E trakta. Ukoliko ste spriječeni ili Vam termin ne odgovara, obavezno se javite e-mailom (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Nakon klasifikacijskog postupka i motivacijskog razgovora obavijestit ćemo doktorande koji su primljeni na poslijediplomski doktorski studij te će im potom biti dodijeljeni i mentori savjetnici.

Prof.dr.sc. Žarka Vujić u petak 19.10. počet će s predavanjima u A-308 u 9 45 i zavrsiti u 11 45 unatoč 
tome što se nastava prekida službeno zbog proslave u 11 h.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se do 6. studenoga 2018. godine (uključujući i 6. studenoga). Elektroničke prijave zatvaraju se u utorak, 6. studenoga 2018. u 12.00 sati.

Tekst natječaja dostupan je na ovoj poveznici

Sastanak sa studentima prve godine diplomskog studija informacijskih znanosti, smjer BIBLIOTEKARSTVO održat će se 15. listopada 2018. u 16.15 u učionici A 103. Pozivaju se svi studenti da prisustvuju sastanku, a naročito oni koji nisu završili preddiplomski studij informacijskih znanosti na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

izv. prof, dr. sc. Ana Barbarić,

predstojnica Katedre za bibliotekarstvo

Radionica 
Transkribus: optičko prepoznavanje znakova rukopisnih tekstova 
18. listopada 2018.
Rektorat Sveučilišta u Zagrebu (9-12h)
Filozofski fakultet, A-212a (14-17h)
 
Radionica se održava u okviru suradnje projekta 
“Digitalizacija arhivskog gradiva u Arhivu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
i razvitak digitalne humanistike (DAFF)” i ICARUS Hrvatska.
 
Transkribus predstavlja istraživačku infrastrukturu za automatsko prepoznavanje povijesnih, rukom pisanih dokumenata. Na radionici će se prikazati rezultati najnovijeg napretka u tehnologiji računalnoga prepoznavanja rukopisne građe te objasniti kako se bilo tko može poslužiti Transkribusom za prepoznavanje dokumenata iz različitih perioda, pisanih različitim rukopisima i na različitim jezicima.

Prvi dio, koji će se održati u zgradi Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, je organiziran u obliku predavanja. Drugi dio, koji će se odvijati na Filozofskom fakultetu u računalnoj učionici, praktičnog je karaktera i podrazumijeva rad na računalima te se preporuča da sudionici ponesu skeniranu rukopisnu građu kako bi mogli raditi na konkretnim primjerima.
 
Radionica će se održati na engleskome jeziku.
 
9:00-9.30 Uvodno
prof. dr. sc. Damir Boras, rektor
prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, voditelj projekta DAFF
prof. dr. sc. Drago Roksandić
dr. sc. Vlatka Lemić, predsjednica ICARUS Hrvatska
 
9:30-10:30 Transkribus: Revolutionising Access to Historical Documents
Dr. Sebastian Colutto (University of Innsbruck, https://read.transkribus.eu/)
 
10:30-11:00 Pauza za kavu
 
11:00-12:00 Transkribus: A virtual research environment for the automated recognition and transcription of historical documents
Dr. Louise Seaward (University College London) 
 
12:00-14:00 Ručak (u vlastitom angažmanu)
 
II. dio - Filozofski fakultet, računalna učionica A-212a (broj sudionika ograničen na 25, obavezna prijava na: http://bit.ly/Transkribus-FFZG
 
14:00-16:00 Workshop - Learn how to use Transkribus for Handwritten Text Recognition
 
16:00-16:30 Pauza za kavu

16:30-17:00 Introducing DocScan and the ScanTent – Demonstration of new digitisation tools

19:30 Večera (o vlastitom trošku)
 

Sastanak Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti sa studentima 1. godine studija informacijskih i komunikacijskih znanosti održat će se 2. listopada u dvorani 6 u 12.00 sati.

Sastanak svih studenata (IV i V godine, tj. I i II godine diplomskog studija) smjera Muzeologija i upravljanje baštinom održati će se u utorak 09. listopada 2018. godine s početkom od 15:30 sati u sobi A104. Sastanak je obavezan za sve studente navedenog smjera/studija, nakon istog nastava na kolegiju Upravljanje baštinom će se održati redovito.

40 godina Galerije Prozori
Društveni potencijali hibridnih javnih kulturnih prostora i rubnih umjetničkih praksi

Mjesto održavanja: Galerija Prozori, Knjižnica S. S. Kranjčevića, Zagreb, 9. 10. – 11. 10. 2018.


Organizator: Galerija Prozori, Knjižnica S. S. Kranjčevića, Knjižnice grada Zagreba

Stručni skup otvoren je za sudjelovanje bez kotizacije. Zbog ograničenog prostornog kapaciteta, potrebno je prijaviti se do 5. 10. 2018. Prijave: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Više pojedinosti dostupno je na http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/strucni-skup-povodom-40-godina-galerije-prozori/46418

 

Kvalifikacijski postupak za upis na 1. godinu diplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (redoviti studij)  održati će se u ponedjeljak1. 10. 2018. u dvorani D-I s početkom u 13 sati.  Postupak se sastoji od provjere predane dokumentacije i rangiranja kandidata prema prijavljenim smjerovima na temelju prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju. 

Svi kandidati obvezni su prisustvovati kvalifikacijskom postupku na kojem, ako su ostvarili pravo, potvrđuju upis na odabrani smjer studija. U slučaju nedolaska na postupak, smatra se da je kandidat odustao od upisa.
 
Ostale informacije o upisima na diplomske studije ak. god. 2018./2019. dostupne su na stranicama Fakulteta na adresi http://upisi-diplomski.ffzg.hr/

Dodatni termin obrane završnih i diplomskih radova čiji su mentori s Katedre za informatiku bit će 28.9.2018.

Obrani će moći pristupiti studenti koji će do 21.9. mentoru predati konačnu verziju rada.

Obrane završnih i diplomskih radova čiji su mentori s Katedre za informatiku (navedeni pri kraju obavijesti) održat će se 11., 18. i 25.9.2018. Student može braniti rad u bilo kojem od navedenih termina, međutim dužan je najmanje tjedan dana prije obrane mentoru predati konačnu verziju rada. Nakon toga, u dogovoru s mentorom, bira jedan od mogućih datuma obrane.

Na primjer, ako je konačna verzija rada predana 8.9., student ne može imati obranu 11., nego isključivo 18. ili 25.9.

Konačna verzija je ona koju je odobrio mentor, odnosno ona u kojoj je student napravio sve potrebne korekcije.

Navedeno se ne odnosi na interdisciplinarne radove (koji imaju komentora) i radove koji će se braniti nakon rujna.

Članovi Katedre za informatiku su:
prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
prof. dr. sc. Sanja Seljan
izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
doc. dr. sc. Kristina Kocijan
doc. dr. sc. Vedran Juričić
dr. sc. Vjera Lopina
dr. sc. Ivan Dunđer
Matea Radošević

doc. dr. sc. Vedran Juričić
Predstojnik Katedre za informatiku

Finalni raspored Ljetne škole ITMed2018 dostupan je ovdje.

Upute za prijavu na ispitni rok:

Prijava ispita je dozvoljena do 5 (pet) dana prije datuma ispitnog roka. Ako zadnji dan prijave pada u petak ili dan prije praznika, taj je dan prijava moguća do 13:00 sati.
Odjava ispita je omogućena do 24 sati prije datuma ispitnog roka. Ako zadnji dan odjave pada u petak ili dan prije praznika, taj je dan odjava moguća do 13:00 sati.
Iznimno, za neke kolegije, je datum prijave i odjave za prvi ispitni rok u lipnju pomaknut na jedan dan prije samog ispitnog roka.

Ostale informacije vezane uz prijavu i odjavu ispita dostupne su ovdje.

Naknadne prijave i odjave ispita nisu moguće.

Javna obrana doktorske disertacije Hrvoja Brzice pod nazivom Koncept uspostave elektroničkoga arhiva u javnoj upravi (mentor prof. dr. sc. Hrvoje Stančić) održat će se u četvrtak 23.8.2018. u 16.00 sati u A-309 pred povjerenstvom:
1. izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina (predsjednik povjerenstva)
2. doc. dr. sc. Vedran Juričić (član povjerenstva)
3. nasl. izv. prof. dr. sc. Arian Rajh (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

Javna obrana doktorske disertacije Edvina Buršića pod nazivom Koncept stvaranja digitalnih izvornika postupkom digitalizacije (mentor prof. dr. sc. Hrvoje Stančić) održat će se u utorak 21.8.2018. u 16.00 sati u A-309 pred povjerenstvom:
1. prof. dr. sc. Sanja Seljan (predsjednica povjerenstva)
2. doc. dr. sc. Goran Zlodi (clan povjerenstva)
3. nasl. izv. prof. dr. sc. Arian Rajh (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

Obavještavaju se studenti koji su izvršili praksu da se jave u tajništvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti od 10. do 14. lipnja s  potvrdom o izvršenoj praksa (koja se dobije od institucije u kojoj su obavili praksu).

Studenti diplomskog studija moraju se obavezno prethodno prijaviti na rok koji im je ponudjen na studomatu za određenu praksu.

Studenti koji su izvršili studentsku praksu moraju se najprije prijaviti na rok koji im je ponuđen na studomatu, a nakon toga doći u tajništvo po upis prakse u ISVU te u indeks.

Na sjednici Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti održanoj 5.4.2018, odlučeno je:

1. da se kvota za diplomski studij jednopredmetne i dvopredmetne istraživačke informatike za akademsku godinu 2018/2019 neće mijenjati. Dakle, studenti će na jesen 2018. prilikom upisa moći prijaviti i istraživačku informatiku, kao i proteklih godina.

2. da će se kvota za diplomski studij jednopredmetne i dvopredmetne istraživačke informatike staviti na 0 od akademske godine 2019/2020, odnosno na jesen 2019. (a vjerojatno i narednih godina) se studenti više neće moći prijaviti i upisati na diplomski studij jednopredmetne i dvopredmetne istraživačke informatike.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija informacijskih znanosti trebaju prijaviti prijedlog teme završnog ili diplomskog rada preko on-line sustava INFOZ radovi (https://infoz.ffzg.hr/radovi) do 30. travnja 2018. godine (krajnji rok). 

Poštovane kolegice, poštovani kolege,
prosljeđujem dopis iz Poslijediplomske referade.
Srdačan pozdrav,
dr. sc. Ivan Dunđer

------------------------------------


Pristupnicima za upis na PDS informacijskih i komunikacijskih znanosti


Poštovani/-e!
 
Obavještavamo vas da je Vijeće poslijediplomskih studija na sjednici održanoj 11. prosinca 2017. odobrilo upis kandidata na PDS Informacijskih i komunikacijskih znanosti u akad. godini 2017/2018.
Popis primljenih kandidata dostavljamo u privitku.

Upis na doktorski studij možete obaviti od 8. do 19. siječnja 2018.

Mjesto upisa: 
Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3
Ured za poslijediplomske studije, Prostorija A-002 i A-003

Radno vrijeme: od 11.30 do 14.00 sati

Školarina: 10.000,00 kn po semestru, plaća se u cijelosti ili u dvije rate po 5.000,00 kuna.
Prva rata treba biti uplaćena do upisa, a druga rata do kraja mjeseca veljače 2018. godine.

Način plaćanja: Općom uplatnicom u pošti, banci, FINI ili internet bankarstvom na žiro račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, IBAN broj: HR1823600001101311177, poziv na broj: 43-460-3025.

Osim školarine potrebno je uplatiti naknadu za upisni Komplet u iznosu 200,00 kuna, općom uplatnicom u pošti, banci FINI ili Internet bankarstvom na žiro račun Filozofskog fakultet u Zagrebu, IBAN broj: HR1823600001101311177, poziv na broj: 2-800-1082.

Komplet za upis preuzima se u našem uredu na dan upisa.

Na upis donijeti:

1. 2 fotografije u boji, dimenzija 40x60mm
2. Podatak o OIB-u
3. Uplatnica o plaćenoj školarini
4. Uplatnica o plaćenom upisnom kompletu

Srdačan pozdrav,

Biserka Pešec
Ured za poslijediplomske studije
Filozofski fakultet u Zagrebu
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. <mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
Tel. 01/ 4092 024
Fax. 01/ 4092 272
 
 

Obavijest za studente dodiplomskog (predbolonjskog) studija dostupna je webu Filozofskog fakulteta.

http://www.ffzg.unizg.hr/?p=7450#more-7450

 

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija informacijskih znanosti trebaju prijaviti prijedlog teme završnog ili diplomskog rada preko on-line sustava INFOZ radovi (https://infoz.ffzg.hr/radovi) do 31. ožujka 2017. godine. Detaljnije

Iz Studenske službe je stigla obavijest da su sve studente koji su upisali kolegij Medijska kultura u ljetnom semetru ispisali s tog kolegija. Zbog toga studenti vjerojatno imaju manjak ECTS bodova i trebali bi upisati neki drugi kolegij.

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti trenutno je u fazi obnavljanja ugovora s tvrtkom Microsoft te stoga u ovom trenutku nije moguće preuzimati novi softver niti registrirati nove korisnike. Molimo za razumijevanje i strpljenje.

Poštovani doktorandice i doktorandi,

 

uspostavili smo novu mailing listu koja će se koristiti za obavještavanje doktoranada.

Obavijesti se više neće distribuirati klasičnim slanjem e-mailova, već će novi sustav obavijesti automatski slati pretplaćenim, tj. registriranim doktorandima.

 

Da biste ubuduće primali obavijesti na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti trebate se prijaviti svojim imenom i prezimenom te e-mail adresom na:

https://list.ffzg.hr/listinfo/pds-ikz

 

Za sva pitanja Vam stojim na raspolaganju.

 

Lijepi pozdrav,

Ivan Dunđer

Studenti koji na diplomskom studiju upisuju predmet s preduvjetom iz preddiplomskog studija, navedeni preduvjet su dužni položiti kao razlikovni predmet.

Predmet Upravljanje i poslovanje u arhivima održavat će se prema rasporedu u Hrvatskom državnom arhivu (HDA), Marulićev trg 21. Nositelj predmeta je izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, a izvođač Jozo Ivanović (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.iz HDA s kojim dogovarate sve vezano uz početak nastave, nastavu i obveze na predmetu.

 

Predmet Informacijski izvori i sustavi u arhivima održavat će se prema rasporedu u Hrvatskom državnom arhivu (HDA), Marulićev trg 21. Nositeljica predmeta je prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, a izvođačica dr. sc. Vlatka Lemić (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ravnateljica HDA s kojim dogovarate sve vezano uz početak nastave, nastavu i obveze na predmetu.

 

Predmet Vrednovanje arhivskog gradiva održavat će se prema rasporedu u Hrvatskom državnom arhivu (HDA), Marulićev trg 21. Nositelj predmeta je izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, a izvođač Jozo Ivanović (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) iz HDA s kojim dogovarate sve vezano uz početak nastave, nastavu i obveze na predmetu.

 

Predmet Spisovodstvo održavat će se prema rasporedu u Hrvatskom državnom arhivu (HDA), Marulićev trg 21. Nositelj predmeta je izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, a izvođač Jozo Ivanović (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) iz HDA s kojim dogovarate sve vezano uz početak nastave, nastavu i obveze na predmetu.

 

Kolegij Upravljanje informacijama i znanjem je OBVEZAN kolegij u 3. semestru za studente dvopredmetnog diplomskog studija informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo, a izboran za studente jednopredmetnog diplomskog studija smjer bibliotekarstvo.

Svi studenti koji su u akad. god. 2013/2014. položili neki od kolegija kod prof. Vujić ili prof. Vokića, a nije im još upisana ocjena u Studomatu, neka se hitno jave asistentici Stublić na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.