Osnove bibliotekarstva

Sustavi za označivanje i pretraživanje 1

Bibliografska organizacija 1

Sveučilišno knjižničarstvo

Knjižnice i knjižnične zbirke 1

Digitalna knjižnica I

Digitalna knjižnica II

Informacijsko zakonodavstvo i etika

Internetska kultura

Knjižnično upravljanje

Povijest knjige i knjižnica

Digitalizacija i migracija dokumenata

Osnove informacijske tehnologije

Školske knjižnice

Upravljanje informacijama i znanjem