Tuition fee

Studenti na Studomatu mogu vidjeti samo datume ispitnih rokova, a informacije o vremenu i prostoriji dostupne su na web stranicama Odsjeka. Za preddiplomski studij dostupne su ovdje, a za diplomski ovdje.