Documents and links

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2020. godinu koje se nalazi na linku https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-nagrade-ivan-filipovic-za-2020-godinu/4134

Prijedlog za dodjelu nagrade podnosi se na Obrascu ispunjenom u tri (3) primjerka, uz obaveznu naznaku područja odgojno-obrazovnog sustava na koje se prijedlog odnosi.

Uz obrazac potrebno je dostaviti u tri (3) kompleta priloge prema sljedećem redoslijedu:

  1. Životopis kandidatkinje/kandidata,
  2. Tijek njezina/njegova rada,
  3. Temeljito obrazloženje u kojemu je vidljiv doprinos o zapaženim rezultatima u teorijskom ili praktičnom radu u odgoju i obrazovanju kandidatkinje/kandidata za određenu vrstu nagrade s potpisom i podacima o osobi koja je obrazloženje sastavila (uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za Nagradu za životno djelo),
  4. Nagrade i priznanja za odgojno-obrazovni rad,
  5. Popis najznačajnijih odgojno-obrazovnih radova iz opusa kandidatkinje/kandidata koji su pridonijeli odgojno-obrazovnoj djelatnosti na kojima se prijedlog temelji i koji su objavljeni u razdoblju za koje se nagrada predlaže.

Prijedloge za dodjelu nagrade mogu podnositi ustanove i skupine znanstvenica/ka:

o   Ukoliko imate prijedloge koje biste Odboru za dodjelu Nagrade željeli uputiti putem Fakultetskog vijeća, molim vas da popunjene obrasce s potrebnom dokumentacijom dostavite u Urudžbeni ured i na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 15. ožujka 2021.

o   Ukoliko prijedlog podnosi skupina znanstvenika, prijedlog nije potrebno potvrditi na Fakultetskom vijeću već se upućuje izravno Ministarstvu najkasnije do 5. travnja 2021. na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

s naznakom: Prijedlozi za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ uz obveznu naznaku područja odgojno-obrazovnoga sustava na koje se prijedlog odnosi i naznaku: NE OTVARAJ.