Home

Dr. sc. Denis Kos neće održati konzultacije 23. i 30. studenog zbog službenog putovanja i sudjelovanja na strukovnim konferencijama.