Home

Studenti jednopredmetnoga diplomskog studija informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo, koji trebaju položiti kolegij Bibliografska organizacija 1 kao razlikovni ispit, nisu dužni pohađati nastavu. Poželjno je da prate nastave materijale na kolegiju na Omegi (Bibliografska organizacija 1, lozinka kolegija boi21). Molim kolege da se sami upišu na kolegij na Omegi.

Studenti preddiplomskog studija informacijskih znanosti koji su na dan 10. listopada 2021. bili upisani u sustavu ISVU (Studomat) na kolegij Bibliografska organizacija 1, ne moraju se sami upisivati jer su već upisani.

prof. dr. sc. Ana Barbarić