Admission requirements

Akademska godina 2021-2022

Projekti društveno korisnog učenja

 

Projekt 1: VideoLab

Projekt “VideoLab” je osmišljen kao interdisciplinarna radionica kako bi se studenti različitih studijskih pozadina mogli uskladiti. Primarni cilj projekta je naučiti djecu - polaznike radionice o pravilnom ponašanju i kulturi na internetu. VideoLab također uči polaznike osnovama snimanja i video montaže: kako snimati, što se smije snimati, a što se ne smije; gdje se može uploadati sadržaj koji snimimo, što možemo koristiti za snimanje, itd. VideoLab ne uključuje samo praktično znanje o snimanju i montaži, već nastoji polaznike potaknuti na razmišljanje o tehnologiji: kako smo došli do današnje tehnologije, što smo koristili prije mobitela, što prethodi filmu i što je sve dovelo do današnjeg oblika snimanja i slikanja. Na taj način radionica poprima interdisciplinarni oblik i postiže različite ciljeve. Polaznici su se po prvi puta susreli s poviješću tehnologije o kojoj se malo govori u školi. Naposljetku, radionica je potaknula polaznike da postanu aktivni članovi internetske zajednice, umjesto pasivnog “scrollanja” po društvenim mrežama. Partner na projektu bila je udruga „Menora“. Projekt je oplemenjen nastupom udruge “Cirkorama” koji je radionici dao zabavan karakter, osim isključivo edukativnog.

Poveznica na Google site: https://sites.google.com/view/dku-projekt-videolab/projekt-videolab

Poveznica na ePortfolio: https://prezi.com/i/-j3ui0kcrtet/videolab/

 

Projekt 2: Medijska edukacija djece - MED

Ciljna skupina ovog projekta su djeca mlađeg uzrasta. Točnije, to su učenici koji pohađaju prve i druge razrede osnovne škole Trnjanska. Sudionike ovog projekta je bilo potrebno upoznati s tematikom medija budući da su mladi oblikovani takvim sadržajima u većoj mjeri nego što su svjesni. Za partnersku instituciju izabrana je Knjižnica Savica. Mentorica na ovom projektu bila je knjižničarka gđa Snježana Ercegovac.

Koristi koje je ova radionica imala na učenike su mnogobrojne. Upoznati su sa temeljnim pojmovima vezanim uz medije i načine na koji oni komuniciraju s konzumatorima. Također, upozoreni su na mnoge prikrivene opasnosti do kojih korištenje medija s manjkom razumijevanja može dovesti. Ove lekcije su od posebne važnosti za mlade obzirom da je konzumacija medija u nesrazmjernom porastu s edukacijom o kakvoći medijskih sadržaja. Nužno je staviti naglasak na edukaciju o medijskim sadržajima kako bi pojedincima omogućili bolje razumijevanje svijeta koji ih okružuje.

Poveznica na Google site: 

https://sites.google.com/d/1caX2Mh_ZTAYQIG3JLqtBaAy99-jQkqTu/p/13CZNkr0dJpeRcP2dBiv49ddNdpDhVB7E/edit

Poveznica na ePortfolio: https://prezi.com/view/oyzfqJttdDqIWzpyRuz7/

 

Projekt 3: Kviški moljci

Cilj projekta je bio naučiti učenike 6. razreda OŠ Dugave kako samostalno izraditi Kahoot kviz te uz to ponoviti znanje lektire koju su čitali. Svrha projekta bila je omogućiti im da ubuduće mogu ponavljati
gradivo radeći kvizove i rješavajući ih s prijateljima te upoznati učenike s jednom od mogućnosti učenja koje nude Internet i tehnologija, posebice u vrijeme pandemije kad je nastava često online. Partneri na projektu bili su OŠ Dugave i školska knjižnica te KGZ Knjižnica Dugave.

Poveznica na ePortfolio: https://prezi.com/view/0lL2elYf9lSIFXXSvFPA/

Poveznica na Google site: https://sites.google.com/view/kviskimoljci/po%C4%8Detna-stranica

 

Projekt 4: PRIME PAROLE: kreativno učenje jezika i upoznavanje s 3D pisačem

Studentice talijanistike i bibliotekarstva na ovom projektu željele su povezati učenje osnova talijanskog jezika sa djecom predškolske i školske dobi s čitanjem knjiga (slikovnica), ponavljanjem naučenih riječi kroz prigodne zadatke i pitanja vezana uz pročitano. Studentice su ostvarile suradnju s knjižnicom Savica i mentoricama Snježanom Ercegovac i Marijom Kordić Turković.  Budući da knjižnica Savica posjeduje 3D pisač,  studentice su se upoznale s novim tehnologijama, s 3D pisačem, i stekle nova znanja koja su uspješno prenijele polaznicima radionica. Uz podršku mentorica i edukaciju koju im je održao Josip Kir Hromatko iz udruge Stemalica, studentice, su održale radionice u kojima su, osim upoznavanja djece s talijanskom jezikom kroz slikovnice, približili djeci i 3D pisač prikazom izrade predmeta pomoću pisača. Za svakog polaznika prije radionica studentice su pripremile ispisanu pahuljicu s njihovim inicijalima, a pahuljice su izrađene u Tinkercad programu. Cilj projekta je bio da se polaznike zainteresira od najranije dobi za učenje talijanskog jezika, da knjige dožive kao materijal za učenje, da ih se upozna s novim tehnologijama te zainteresira i u tome području za neke daljnje radionice i učenja povezana s novostečenim znanjima.

Poveznica na ePortfolio: https://prezi.com/view/ltp4BvjGdHxMTPgkkyZ8/

Poveznica na Google site: https://sites.google.com/view/primeparole/po%C4%8Detna-stranica