Admission requirements

Zbog odlaska na službeni put Ana Barbarić neće održati konzultacije 28. studenoga 2022. i 5. prosinca 2022. Do kraja kalendarske godine, studenti mogu doći na konzultacije 12. i 19. prosinca.