Admission requirements

Ana Barbarić održat će konzultacije u srijedu 21. rujna 2022. od 13 do 14 sati u A-103 umjesto u ponedjeljak, 19. rujna. Kako kabinet E-317 i dalje nije dostupan, a većina prostorija dostupnih za rezervaciju već je od početka akademske godine zauzeta zbog održavanja ispita ili obrana, konzultacije se i dalje ne održavaju u redovnom terminu ponedjeljkom, već kako je moguće rezervirati prikladnu prostoriju.