Konferencija doktoranada 2023

Ana Barbarić je na službenom putu od 31. svibnja do 2. lipnja 2023. Kako u kabinetu E-317 radovi i dalje traju, Ana Barbarić nije u mogućnosti održati konzultacije kontaktno 29. svibnja 2023. Studenti se mogu javiti e mailom, pa po potebi mogu biti dogovorene i online konzultacije.