O Konferenciji

Konferencija doktoranada informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu KIKZ 2024 održat će se u Zadru od 27. do 29. kolovoza 2024. godine.
Organizator Konferencije je Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a domaćin te ujedno i suorganizator je Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti.