International cooperation

Studenti izvanrednog studija koji su dogovorili temu diplomskoga rada pod mojim mentorstvom, a planiraju ili trebaju diplomirati do kraja akademske godine 2022./2023., završenu prvu verziju rada trebaju mi najkasnije poslati do 21. kolovoza 2023. Tekst treba biti oblikovan prema dostupnim uputama. Za diplomske radove zaprimljene nakon 21. kolovoza 2023., obrana može biti organizirana u akademskoj godini 2023./2024.

prof. dr. sc. Ana Barbarić