International cooperation

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 8. lipnja 2024. godine s početkom u 14 sati i 6. srpnja 2024. godine s početkom u 10 sati u A-103. Oba pismena ispita ne mogu se polagati u istom terminu (danu), a uvjet za pristupanje ispitu iz Bibliografske organizacije II položeni je ispit iz Bibliografske organizacije I (pismeni i usmeni dio). Usmenom ispitu iz navedenih kolegija moguće je pristupiti i u terminu konzultacija, četvrtkom od 9.30 do 11 sati u E-317: 9. svibnja 2024., 16. svibnja 2024., 23. svibnja 2024., 6. lipnja 2024., 20. lipnja 2024. te 4. srpnja 2024. uz najavu porukom elektroničke pošte. Na usmeni dio ispita potrebno je donijeti indeks i prijavnicu (što nije potrebno za pismeni dio).

Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se iste dane, 8. lipnja 2024. godine s početkom u 16.15 sati i 6. srpnja 2024. godine s početkom u 13 sati u E-317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 8. lipnja 2024. godine s početkom u 15 sati i 6. srpnja 2024. godine s početkom u 11 sati u A-103.

Ispit iz izbornog kolegija Narodne knjižnice održat će se 8. lipnja 2024. godine s početkom u 15 sati i 6. srpnja 2024. godine s početkom u 11 sati u A-103.

Za izlazak na sve navedene ispite nije se potrebno prijaviti.