Book and publishing

Praksu u knjižnicama za studente diplomskog studija informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo, od akad. god. 2021./2022. vodi prof. dr. sc. Ana Barbarić. Svi studenti diplomskog studija smjera bibliotekarstvo (i jednopredmetni i dvopredmetni) dužni su odraditi 160 sati prakse u knjižnicama. Upute za praksu na knjižnicama dostupne su na kolegiju na Omegi Praksa u knjižnicama (lozinka praksabiblio) kojeg su studenti dužni upisati. Studenti ovjerene potvrde o obavljenoj praksi u knjižnicama trebaju dostaviti prof. dr. sc. Ani Barbarić (a ne tajnici Odsjeka). Detaljnije upute dostupne su na kolegiju na Omegi.

prof. dr. sc. Ana Barbarić

predstojnica Katedre za bibliotekarstvo