Department sections

Akademska godina 2019-2020

Projekti društveno korisnog učenja

 

Projekt 1: Micro:bit radio komunikacija

Projekt je realiziran u suradnji s: IRIM-om (Institutom za razvoj i inovativnost mladih) i Osnovnom školom Jure Kaštelana (prof. Maljković).

Glavna tema projekta Micro:bit radio komunikacija je potreba da se ciljnoj skupini (osnovnoškolskoj djeci) približi STEM područje te da ih se zainteresira za njega. Pokazalo se da su koristi za ciljnu skupinu zaista mnoge i različite. Prvo, učenici su dobili priliku da nauče raditi s micro:bit-om. Drugo, učenici su mogli naučiti nešto o tome kako funkcionira komunikacija između ljudi, kako se sve mogu izraziti emocije te koja pravila pristojnog ponašanja se moraju slijediti prilikom razmjenjivanja poruka. Treće, dolaskom vanjskih predavača učenici su iskusili promjenu u načinu predavanja od onog što su navikli od strane svoje profesorice, imali su priliku aktivno sudjelovati u nastavi dajući svoje komentare i prijedloge tijekom pisanja programskog koda. Bila im je dopuštena kreativnost u izražavanju.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/view/azGzuOFTXbupRCv2kL3D/

 

Projekt 2: Osnove rada s mBotom

Projekt je realiziran u suradnji s: IRIM-om (Institutom za razvoj i inovativnost mladih) i Osnovnom školom Jure Kaštelana (prof. Maljković).

Trenutni nastavni plan i program informatike nije u skladu s promjenama koje svakodnevno nastupaju na području tehnologije, djeci i nastavnicima nisu omogućeni uređaji koji su potrebni, ili u nekim slučajevima uopće uporabljivi, za praćenje nastavnog plana i programa informatike zakidajući ih pritom za ravnopravnost i jednakost u obrazovanju.  Projekt STEM revolucija u zajednici, koju je pokrenuo Institut za inovativnost i razvoj mladih, kreiran je radi stvaranja doprinosa razvoja metodologije društveno korisnog učenja na fakultetima STEM područja. Za njegovu provedbu, koristi se platforma drugog IRIM-ovog projekta – Croatian Makers liga – koja je omogućila
studentima edukaciju djece za stjecanje STEM kompetencija na području 4 hrvatske županije te Grada Zagreba.

U okviru kolegija Društveno korisno učenje, na projektu Osnove rada s mBotom studenti su se pridružili STEM revouluciji sudjelovanjem u provedbi samostalnih radionica vezanih uz robotiku s djecom osnovnoškolske dobi. Svi članovi projektnog tima su bili studenti diplomskog studija informacijskih znanosti te je ovaj projekt bio idealna prilika za implementaciju naučenog na stvaran primjer iz prakse istovremeno potičući mlade generacije na logičko promišljanje i nove pristupe rješavanju problema upoznajući ih s novim, zanimljivijim metodama učenja programiranja i robotike, a koje su osmišljene upravo u svrhu približavanja STEM područja djeci.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/view/PD07Z9MROK26M1xpgDPH/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/view/projekt-dku/po%C4%8Detna-stranica?authuser=0

Akademska godina 2017-2018

Projekti društveno korisnog učenja

 

Projekt 1: KRUZEJ: Kroz muzej(e) jednaki

Projekt je realiziran u suradnji s: XI. gimnazijom(profesorica likovne umjetnosti: Nataša Babić Bogdanić), Tiflološkim muzejom (ravnateljica: Željka Bosnar Salihagić), Muzejom grada Zagreba (gđa. Vesna Leiner), Arheološkim muzejom (g. Ozren Domiter), Hrvatskim školskim muzejom (ravnateljica Štefka Batinić) i Etnografskim muzejom (gđa. Željka Jelavić).

Glavna tema projekta Kruzej: Kroz muzej(e) jednaki je jednakost. Projekt je započeo u XI. gimnaziji provedbom evaluacije, prije same odrade projekta, gdje se željelo uvidjeti koliko su učenici upoznati i zainteresirani za muzeje. Nadalje, studentice su organizirale stručna vodstva, osmislile i moderirale pet radionica, koje su kasnije i sprovele. Započele su s Etnografskim muzejem u Zagrebu u kojemu su tema bili „Aboridžini“, a učenicima su organizirane likovne radionicu na kojoj su tehnikom točkanja morali nacrtati što za njih znači riječ – jednakost. Sljedeći muzej bio je Hrvatski školski muzej u kojem su tema bile školske uniforme, a radionica je bila osmišljena kao debata s tezom „Školske uniforme brišu razlike među učenicima“, te je razred bio podijeljen u 2 tima (za i protiv). Nadalje, u istom danu, organizirane su dvije radionice. U Muzeju grada Zagreba (koji je bio uvod za Tiflološki muzej) učenici su imali priliku proći kroz dio stalnog postava s povezom preko očiju, da bi osvijestili problem slijepih i slabovidnih ljudi. U Tiflološkom muzeju stručno vodstvo održale su studentice s temama školovanja, pisma i umjetničkog izražavanja slijepih i slabovidnih osoba, a za vrijeme radionice podijelile su ih u 3 grupe, svakoj dali po jednu sliku koju su morali što detaljnije opisati (primjerice osobi koja nikada nije vidjela). Posljednja stanica bio je Arheološki muzej u kojem je tema bila: Rimsko Carstvo: Religija i kult. Radionica je napravljena kao okrugli stol, a ravnopravno i otvoreno učenici su mogli razgovarati o religijama, poštivanju i toleranciji.  Završna faza bio je ponovni odlazak u XI. gimnaziju u kojoj je provedena završna evaluacija kako bi se utvrdilo je li i koliko projekt utjecao na promjenu stava učenika vezano uz muzeje, te imaju li želju češće posjećivati muzeje i ostale baštinske ustanove. 

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/view/OnPABRTwbqgYBhRHdRyB/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/view/kruzej-krozmuzejejednaki

 

Projekt 2: Radionice informacijske pismenosti za osnovnoškolce

Projekt održavanja radionica informacijske pismenosti za osnovnoškolce nastavak je dosadašnjih uspješnih projekata nastalih suradnjom Filozofskog fakulteta i Knjižnice Marina Držića, ali posredno i ostalih partnerskih institucija: OŠ Grigora Viteza, OŠ Rapska, OŠ Marina Držića.

Isplanirane su tri radionice: Kako biti siguran na internetu, Elektronički informacijski izvori i Pravila ponašanja na internetu. Radionice s učenicima četvrtih razreda usmjerile su se na pomaganje učenicima da osvijeste važnost ispravnog i korisnog korištenja interneta kroz zanimljive i interaktivne aktivnosti, posebice zato što se još uvijek radi o područjima kojima nastavnici ne pridaju dovoljno vremena, što zbog nemogućnosti integracije takvih sadržaja u raspored, a što zbog vlastite needuciranosti.

Na radionicama su provedene i ankete među učenicima na temelju kojih su napravljeni grafovi koji omogućuju uvid u ponašanje učenika 4. razreda na internetu.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/view/KftJwLSjodJOtD6VmuMH/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/site/radioniceinfpismenosti/home

 

Projekt 3:  Internetski bonton: pravila ponašanja na Internetu

Partnerska institucija s kojom je projekt realiziran bila je knjižnica Dugave i I. osnovna škola Dugave.

Na Internetu vreba niz opasnosti poput uhođenja, vrijeđanja, lažnog predstavljanja, vršnjačkog nasilja i pedofilije. Djeca, kao najmlađi i neiskusniji, su osobito ugrožena. Stoga se javlja potreba osvijestiti te ih o posljedicama i opasnostima koje vrebaju na Internetu i društvenim mrežama kojima se oni koriste. Budući da Internet nije samo mreža računala, nego i velika neformalna zajednica s vlastitim kodeksom ponašanja, od velike je važnosti naučiti učenike da i na Internetu vrijede ista pravila ponašanja kao i u stvarnom životu (internetski bonton). Ranim usvajanjem pravila ponašanja na Internetu učenici se mogu razviti u buduće digitalne stručnjake te informatički pismene individualci koji pravilnim i lijepim ponašanjem na Internetu mogu pridonijeti društvenoj zajednici.

Kroz niz radionica, studenti su učenike 6. i 7. razred osnovne škole podučili internetskom bontonu,  a njihove roditelje o potencijalnim opasnostima neopreznog i nepravilnog ponašanja na Internetu i društvenim mrežama koje mogu ugroziti sigurnost njihovog djeteta.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/p/nj5oz9ei9xfj/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/view/internetski-bonton-portfolio/naslovnica

 

Projekt 4: -    INFour - izrada info-brošure za predavače/ice  u ne/formalnom obrazovanju

 Partnerska institucija s kojom je projekt realiziran bila je udruga Zamisli - UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG OBRAZOVANJA MLADIH S INVALIDITETOM.

Projekt „Izrada info-brošure za predavače/ice  u ne/formalnom obrazovanju“ nastao je s ciljem davanja konkretnih prijedloga kako pripremiti predavanja i vježbe o razvoju komunikacijskih vještina u kojima sudjeluju osobe s invaliditetom. Projekt je namijenjen osobama koje se nalaze u ulozi predavača/ica u formalnom i neformalnom obrazovnom okolišu, za studente koji u sklopu svog školovanja moraju izvoditi i prezentacije i predavanja, za akademsko osoblje koje nije  zadovoljavajuće osviješteno o ovom problemu, te za osobe koje se u ulozi predavača nađu izvan formalne obrazovne situacije. Projekt je namijenjen senzibiliziranju predavača koji nemaju rehabilitacijske i druge kvalifikacije za rad s osobama s invaliditetom. Brošura definira što je invaliditet, tko rješava problem invaliditeta te daje konkretne savjete za poboljšanje prezentacijskih izlaganja.

Brošuru je moguće preuzeti u pdf formatu ili prelistati online putem poveznice: https://issuu.com/katarinabetak/docs/info_bro__ura_za_predava___ice_u_ne

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/p/-jkh6jov3qew/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/site/infourdku/home/brosura

 

Projekt 5: Izrada aplikacije i škola programiranja za udrugu “Dar”

Partnerska institucija je bila udruga DAR - udruga za darovitost.

Studenti su u sklopu projekta izradili mobilnu aplikaciju koja je namijenjena članovima udruge i administratorima udruge DAR i omogućuje jednostavniju komunikaciju između članova i administratora. Stvaranjem aplikacije povećala se povezanost organizatora radionica za darovitu djecu (udruge DAR) s članovima udruge. Drugi dio projekta obuhvaća održavanje četiri radionice za darovitu djecu osnovnoškolskog uzrasta (viši razredi osnovnih škola) i srednjih škola o izradi mobilnih aplikacija. Gradivo koje su studenti obradili obuhvaća osnove dizajna mobilnih aplikacija i izradu jednostavne aplikacije sa nekoliko pogleda. Tehnologije koje su studenti koristili uključuju standardne web tehnologije  (HTML, CSS, JavaScript, PHP, jQuery).

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/p/kw5rg61nuscm/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/view/e-portfoliodku

 

Projekt 6: Informatičko i informacijsko opismenjavanje profesora XI. gimnazije

Partnerska institucija je bila XI. gimnazija u Zagrebu.

Osnovni cilj projekta bio je kroz radionice informatičke i informacijske pismenosti upoznati profesore gimnazije s korištenjem informacijskih tehnologija i alata koji se nude, te im na taj način proširiti vidike što se tiče načina izvedbe nastave.  Radionica je, u dogovoru s profesorima i njihovim IKT potrebama, bilo ukupno četiri s različitom tematikom (Kahoot, MSMovie Maker, Excel i Quizlet).  Prva je bila radionica o Kahoot alatu, a nakon nje slijedila je radionica izrade kratkih videa koja je ujedno bila i najkompliciranija za korisnike. Zatim je slijedila radionica MSExcela za koju su studenti pomoću pripremljenih materijala pokušali objasniti osnovne funkcije i radnje u Excelu, no tijekom radionice naišli su studenti morali improvizirati kako bi pomogli profesorima u rješenju konkretnog problema – izrade godišnjeg nastavnog plana i programa. Improvizacija je provedena uspješno na zadovoljstvo obiju strana. Naposljetku, provedena je i posljednja radionica izrade zadataka i testova na mreži, Quizlet.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/p/txhm8utztu4x

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/site/projektxigimnazija/welcome

 

 Projekt 7:  Radionice za osnovnoškolce „Popularnost chat aplikacija među učenicima, problemi i opasnosti interneta/sigurnost na internetu“.

Partnerska institucija je bila Osnovna škola Jure Kaštelana, poznata i kao „OŠ Savica“.

Projekt je prilagođen učenicima šestog razreda osnovne škole. Ova ciljana skupina odabrana jer u tom razdoblju života kreće aktivno koristiti mobilne telefone i računala, te je bitno odmah ih naučiti nekim načelima i pravilima korištenja interneta. Kako se u školskom kurikulumu,  u obaveznoj nastavi, ne obrađuje teme ponašanja na internetu, njegovih opasnosti i zaštite, studenti su održali radionice  u kojima su uputili djecu u probleme  cyberbullinga, phishinga, trollinga, zamki elektroničke pošte, sigurnih lozinki i sl.

Poveznica na završnu prezentaciju:  https://prezi.com/02-jffzl892l/projekt-studenata-filozofskog-fakulteta/

Poveznica na ePortfolio: https://sites.google.com/view/dkuprojekt

Akademska godina 2016-2017

Projekti društveno korisnog učenja

 

Projekt 1: Siguran frend uvijek je trend!

Projekt je osvojio Rektorovu nagradu za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici u ak. god. 2016./2017.

Poveznica: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Istrazivanja/Znanstvena_postignuca/Nagrade/Rektorova/2016_2017_srpanj_RN_nagradeni_radovi.pdf

Projekt je realiziran s OŠ Rapska. Misija projekta bilja je održati učenicima edukativne radionice o zaštiti na Internetu te ih na njima zanimljiv i jasan način podučiti o sigurnosti na Internetu, s naglaskom na društvene mreže i odgovorno ponašanje na Internetu. Vizija projekta bila je podizati svijest učenika, nastavnika i roditelja o sigurnosnim problemima i mogućnostima zaštite na Internetu. Budući da u nastavnom planu i programu  nije zastupljena tema o sigurnosti i zaštiti na Internetu, studenti su u suradnji s nastavnicom informatike OŠ Rapska izradili odgovarajuće materijale te u nastavi pokušali na što zanimljiviji način djeci prenijeti najvažnije informacije o zaštiti i predstavljanju na Internetu te ih upozoriti na opasnosti.

Poveznica na video: https://youtu.be/RMvFwezEHaI

Poveznica na Prezi prezentaciju: https://prezi.com/ilrh0jbajsc_/siguran-frend-uvijek-je-trend/

 

Projekt 2: Informacijske radionice za učenike osnovnih škola

Projekt je realiziran sa školom Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici. Cilj projekta bio je potaknuti učenike osnovnih škola da pretražuju internet i koriste društvene medije na odgovoran način i uz oprez te da ih se pouči radu na ISSUE platformi.

Poveznica na Prezi prezentaciju: https://prezi.com/adl5fgwyggti/informacijska-radionica/

Poveznica na video: https://youtu.be/ZNgls_6ZFvM

 

Projekt 3: Digitalna obrada fotografije za djecu osnovne škole

Projekt je realiziran s knjižnicom Augusta Cesarca.  Prvi cilj ovog projekta bio je podučiti i upozoriti osnovnoškolsku djecu da slike na naslovnicama časopisa nisu stvarna mjera ljepote i da su fotografije slavnih osoba obrađene od čitavog niza stručnjaka te da je ta "umjetna ljepota "nerealna. Na taj način studenti su htjeli poboljšati samopouzdanje i samopoštovanje djece u višim razredima osnovnih škola, koji su u adolescentnoj dobi vrlo osjetljivi na svoj vanjski izgled i stalno su izloženi pritisku medija i fotografija "savršenih" muškaraca i žena koje nameću osjećaj inferiornosti. Drugi cilj projekta bio je predstaviti "svijetlu" stranu alata za obradu fotografija kroz praktične radionice za djecu gdje su djeca kreirala različite pozivnice i letke, usvajajući vještine koje im mogu biti korisne tijekom njihovog budućeg obrazovanja.

Poveznica na video: https://youtu.be/xabbkgpZTN0

Poveznica na Prezi prezentaciju: https://prezi.com/p0qxoopftap1/dku/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

Projekt 4: TOOROOM- VIRTUALNA ŠETNJA Klubom mladih Velika Gorica

Projekt je realiziran s Klubom mladih u Velikoj Gorici.  Rezultati ankete koju su organizirali mladi i članovi alternativne scene Velika Gorica pokazali su da mladim ljudima u gradu Velika Gorica (15 - 29 godina starosti) nedostaju alternativna mjesta za izlazak, besplatne edukativne radionice i raspravljački klub te druga kulturna, sportska i društvena događanja. Kako bi se zadovoljile potrebe tih mladih, gradonačelnik je potaknuo otvaranje Kluba mladih.

U ovom projektu studenti su izradili prijedlog TOOROOM-a koji promovira i potiču mlade ljude u Velikoj Gorici da posjete svoj Klub mladih. Studenti su imali cilj pomoći gradu i lokalnoj zajednici u podizanju svijesti o postojanju takvog korisnog mjesta među što većim brojem mladih ljudi.

Poveznica na video: https://youtu.be/alYf1qAR5sE

Poveznica na Prezi prezentaciju: https://prezi.com/doq35psc1l8s/vr-tooroom/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

Projekt 5: Informacijska pismenost kao ključni atribut za cjeloživotno učenje

Projekt je realiziran s dječjom knjižnicom Marina Držića i osnovnom školom Marina Držića. Cilj projekta bio je provoditi radionice informatičke pismenosti učenicima osnovnih škola u dobi od 10 do 12 godina, a posebno ih podučiti kako tražiti i vrednovati informacije, prezentirati stečena znanja i zaštititi se na Internetu.

Poveznica na video: https://youtu.be/ITk-U7CGnWk

Poveznica na Prezi prezentaciju: https://prezi.com/1dqsovkmnpjb/drustveno-korisno-ucenje-radionice-informacijske-pismenosti-20162017/

 

Projekt 6: Cronauti

Projekt je realiziran s knjižnicom Dugave. Specifični ciljevi projekta bili su poboljšati znanje osnovnoškolaca o online interaktivnim alatima i zamijeniti tradicionalne alate koje su djeca ranije koristila (kao što su PowerPoint prezentacije) s online alatima koji omogućuju veću interaktivnost u prijenosu multimedijskih poruka (npr. Prezi , SMoR i Mindomo).

Poveznica na video: https://youtu.be/RuLKr0LyfN0

Poveznica na Prezi prezentaciju: https://prezi.com/gcmuad_il2ff/projekt-cronauti-klub-iz-i-i-radionice-multimedijskog-opismenjavanja/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

Projekt 7: Socijalno uključivanje starijih osoba s rizikom od društvene izolacije

Projekt je realiziran s Obiteljskim domom za starije i nemoćne Smrekar.  Projektni je plan bio izraditi i implementirati radionice informatičke pismenosti u domu za starije osobe, s ciljem pomoći starijim osobama kojima prijeti društvena izolacija.

Stanovnici u domovima za starije osobe pripadaju grupi starijih ljudi koji su u opasnosti od društvene isključenosti zbog nedostatka znanja i nemogućnosti korištenja IKT-a. Projekt je pomogao štićenicima jedne ustanove (doma za starije i nemoćne osobe) da u određenoj mjeri steknu IKT vještine.

Studenti su zaključili da se starije osobe opiru korištenju nove tehnologije iz nekoliko razloga:

  1. a) tjelesni invaliditet (gubitak vida, loša kognitivna funkcija, podrhtavanje ruku ...)
  2. b) mentalna barijera (nelagoda zbog neznanja)
  3. c) nedostatak znanja i iskustva u korištenju novih tehnologija

Međutim, nakon radionica, njihov interes za korištenjem informacijske tehnologije porastao je iz ovih razloga:

  1. a) sposobnost da se upuste u aktivnosti koje ih vesele (kvizovi, online igre ...)
  2. b) bolji i češći kontakt s obiteljima
  3. c) znanje o aktualnim događajima
  4. d) prisjećanje na uspomene kroz pregled digitalnih fotografija
  5. e) druženje i kvalitetnije slobodno vrijeme

Poveznica na video: https://youtu.be/8Jm0TIiaJ6I

Poveznica na Prezi prezentaciju: http://prezi.com/lquzjgtrr3qh/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

Projekt 8: Informatičko opismenjavanje tražiteljica azila

Projekt je realiziran s Prihvatilištem za tražitelje azila ''Porin''. Cilj projekta bio je informatičko opismenjavanje tražiteljica azila u Zagrebu, kako bi im se pomoglo u borbi protiv socijalne isključenosti. Informatičko opismenjavanje provedeno je kroz niz radionica u Prihvatilištu za tražitelje azila ''Porin''. Upoznavanjem kultura tražiteljica azila koje su vrlo različite od njihovih vlastitih, studenti su se uspjeli riješiti predrasuda koje su imali na početku projekta, i izvijestili su na kraju projekta da su postali tolerantniji i više svjesni socijalnih problema.

Poveznica na video: https://youtu.be/mrlP9XIhFo8

Poveznica na Prezi prezentaciju: https://prezi.com/s8a06a62wdyq/rad-sa-zenama-iz-prihvatilista-za-trazitelje-azila-porin/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Akademska godina 2014-2015

Projekti društveno korisnog učenja

Ciljevi projekata i partneri:

Prvi projekt pod nazivom Projekt unapređenja i promocije usluga male knjižnice realiziran je u suradnji s Knjižnicom i čitaonicom Gračac. S obzirom da se radi o maloj knjižnici s malo osoblja (pomoćna knjižničarka i ravnatelj) i korisnika (oko 200), cilj projekta bio je: istražiti percepciju postojećih i potencijalnih korisnika Knjižnice putem ankete u Knjižnici i osnovnoj školi budući da je većina korisnika te dobi, osmisliti i realizirati novi identitet Knjižnice (izrada logoa, članske iskaznice i žiga) kako bi Knjižnica postala prepoznatljiva u lokalnoj i regionalnoj zajednici, osmisliti nove usluge te osvijestiti važnost Knjižnice kao izvora znanja i informacija kroz promociju na društvenoj mreži Facebook i putem tiskane brošure te na taj način približiti mještanima Knjižnicu i vrijednosti koje ona nudi.

Projekt je opisan na Google stranici: https://sites.google.com/site/kicgracac/ i u Preziju: https://prezi.com/mcevrv9mfgeb/knjiznica-i-citaonica-gracac/

 

Drugi projekt pod nazivom Studenti za djecu kao osnovni cilj imao je probudit svijest među mladima u Dječjem domu Antun Gustav Matoš u Zagrebu (odjel velikih skupina do 18 godina i odjel malih skupina do 14 godina) o važnosti obrazovanja te ih potaknuti na učenje, ali i naučiti ih kako doći do potrebne informacije te kako koristiti razne izvore znanja.Obzirom da se radilo o osjetljivim skupinama s velikim problemom motiviranosti i koncentracije, svijest o važnosti informatičkog opismenjivanja i o postojanju brojnih kreativnih načina izražavanja koja djeci mogu pomoći pri odabiru željenog zaposlenja, pokušala se pobuditi kroz razne kreativne radionice (izrada čestitki, plakata, straničnika za knjige, itd).

Projekt je opisan u Preziju: https://prezi.com/-b4pwzep4ygn/studenti-za-djecu/