ISVU coordinators

Ivan Dunđer održat će konzultacije online dana 25.11.2021., i to putem aplikacije Zoom ili Google Meet. Molim studente da se jave e-mailom kako bih im mogao proslijediti link na video sastanak. Dodatan termin online konzultacija je u petak od 17:00 do 18:30 sati (uz prethodni dogovor e-mailom).