Home

Ispiti se polažu online na kolegijima na Omegi i to isključivo kao pismeni ispiti.

Ispitni termini su 5. i 19. rujna 2020.

Sve upute za polaganje kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II dostupne su na kolegiju na Omegi SUR-Bibliografska organizacija I i II, kratica kolegija SURBO (https://omega.ffzg.hr/mod/forum/discuss.php?d=96478). Studenti ranijih generacija koji još nisu položili navedene ispite, trebaju se priključiti kolegiju na Omegi (lozinka verona19).

Sve upute za polaganje kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva dostupne su na kolegiju na Omegi SUR-Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva, kratica kolegija SURZKAG (https://omega.ffzg.hr/mod/forum/discuss.php?d=96479). Studenti ranijih generacija koji još nisu položili navedeni ispit, trebaju se priključiti kolegiju na Omegi (lozinka surzastita20).

Sve upute za polaganje ispita Narodne knjižnice dostupne su na kolegiju na Omegi SUR-Narodne knjižnice, kratica kolegija SURNAR (https://omega.ffzg.hr/mod/forum/discuss.php?d=96480). Studenti ranijih generacija koji još nisu položili navedeni ispit, trebaju se priključiti kolegiju na Omegi (lozinka surnar20).

Studenti druge godine izvanrednog studija koji su putem kolegija SUR-Knjiga i čitanje na Omegi, odabrali temu seminarskog rada od 25. travnja 2020. do 4. svibnja 2020. zaključno s 14 sati i 59 minuta, smatraju se upisanima na izborni kolegij. Seminarski rad predaje se u obliku Word dokumenta putem sustava Omega od 26. kolovoza 2020. do 19. rujna 2020. zaključno s 23 sata i 59 minuta.

Studenti ranijih generacija koji nisu položili izborni kolegij Knjiga i čitanje, trebaju se javiti e mailom Ani Barbarić.

VAŽNA NAPOMENA: Gore navedeno odnosi se samo na studente koji su bili upisani na izborni kolegij Knjiga i čitanje odnosno na studente čije se ime nalazi na potpisnoj listi kolegija za pojedinu generaciju.

Ispiti se polažu online na kolegijima na Omegi i to isključivo kao pismeni ispiti.

Ispitni termini su 27. lipnja 2020. i 4. srpnja 2020.

Sve upute za polaganje kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II dostupne su na kolegiju na Omegi SUR-Bibliografska organizacija I i II, kratica kolegija SURBO (https://omega.ffzg.hr/mod/forum/discuss.php?d=92371). Studenti ranijih generacija koji još nisu položili navedene ispite, trebaju se priključiti kolegiju na Omegi (lozinka verona19).

Sve upute za polaganje kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva dostupne su na kolegiju na Omegi SUR-Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva, kratica kolegija SURZKAG (https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=2298). Studenti ranijih generacija koji još nisu položili navedeni ispit, trebaju se priključiti kolegiju na Omegi (lozinka surzastita20).

Sve upute za polaganje ispita Narodne knjižnice dostupne su na kolegiju na Omegi SUR-Narodne knjižnice, kratica kolegija SURNAR (https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=1691). Studenti ranijih generacija koji još nisu položili navedeni ispit, trebaju se priključiti kolegiju na Omegi (lozinka surnar20).

Studenti druge godine izvanrednog studija koji su putem kolegija SUR-Knjiga i čitanje na Omegi, odabrali temu seminarskog rada od 25. travnja 2020. do zaključno s 4. svibnja 2020. u 14.59 sati, smatraju se upisanima na izborni kolegij. Seminarski rad predaje se u obliku Word dokumenta putem sustava Omega (15. lipnja 2020. te 6. srpnja 2020.). Mogućnost predaje seminarskih radova bit će otvorena na Omegi 13., 14. i 15. lipnja odnosno 4., 5. i 6. srpnja.

Studenti ranijih generacija koji nisu položili izborni kolegij Knjiga i čitanje, trebaju se javiti e mailom Ani Barbarić.

VAŽNA NAPOMENA: Gore navedeno odnosi se samo na studente koji su bili upisani na izborni kolegij Knjiga i čitanje odnosno na studente čije se ime nalazi na potpisnoj listi kolegija za pojedinu generaciju.

Otkazuje se izvanredni ispitni rok u ljetnom semestru svih ispita A. Barbarić koji se trebao održati 9. svibnja 2020. Ispiti će biti održani u ljetnom ispitnom roku (lipanj i srpanj) o čemu će studenti biti pravodobno obaviješteni.

Izvanredni ispitni rok je otkazan.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 9. svibnja 2020. s početkom u 11 sati u A 308. Oba pismena ispita ne mogu se polagati u istom terminu (danu), a uvjet za pristupanje ispitu iz Bibliografske organizacije I položeni je ispit iz Bibliografske organizacije II (pismeni i usmeni dio). Usmeni dio ispita iz oba kolegija moguće je polagati i u terminu konzultacija A. Barbarić, utorkom od 14 do 16 sati u E 317. Na usmeni dio ispita potrebno je donijeti indeks i prijavnicu (što nije potrebno za pismeni dio).

Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se isti dan, 9. svibnja 2020. s početkom u 14 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 9. svibnja 2020. s početkom u 12 sati u A 308.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 9. svibnja 2020. s početkom u 13 sati u A 308.

Za izlazak na sve navedene ispite nije potrebna prijava.

Rokovi iz kolegija Osnove informacijske tehnologije održati će se

8. 2. 2020. - A212a u 13h

22. 2. 2020. - A212a u 11h

Prijave za izlazak na pismeni ispit obavljaju se isključivo putem sustava Omega najkasnije do 29.1. na sljedećoj poveznici:

https://omega.ffzg.hr/mod/choice/view.php?id=188169&forceview=1

Ispiti će biti ispravljeni i ocijenjeni isti dan, te će upis ocjene (ako ste prošli ispit) i usmeni ispit za višu ocjenu biti isti dan.

Uvjet za izlazak na ispitni rok su predani praktični zadaci putem Omege i to najkasnije do 28. 1. 2020. .

Važne napomene:

1. Na pismeni ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Na ispit možete izaći s indeksom i ispunjenom prijavnicom.

Svi ispiti iz kolegija koje vodi i drži prof. dr. D. Živković će od 6. 6. 2020. do kraja rujna 2020. biti pismeni u obliku e-testova.

Prof. dr. D. Živković će održati pismeni ispit kao e-test  u Omegi u subotu 6. 6. 2020. prema rasporedu:

Digitalna knjižnica 1 - 14-14.30h

Informacijski izvori i služba - 15-15.40h

Digitalna knjižnica 2 - 16-16.50h

Sveučilišno knjižničarstvo - 18.15-18.50h

Osnove bibliotekarstva - 19-19.40h

Pojedinosti slijede kroz Obavijesti u Omegi. Najava nije potrebna.

17. 6. 2020. Digitalna 1 u 9h, Digitalna 2 u 10.30h, Informacijski izvori i služba u 9.45h, Sveučilišno knjižničarstvo u 11.30h, Osnove bibliotekarstva u 12.15.

 24. 6. 2020. Digitalna 1 u 9h, Digitalna 2 u 10.30h, Informacijski izvori i služba u 9.45h, Sveučilišno knjižničarstvo u 11.30h, Osnove bibliotekarstva u 12.15.

8. 7. 2020. Digitalna 1 u 9h, Digitalna 2 u 10.30h, Informacijski izvori i služba u 9.45h, Sveučilišno knjižničarstvo u 11.30h, Osnove bibliotekarstva u 12.15.

U rujnu su rokovi: 2, 9. i 16. 9. 2020. Ispiti su tih datuma e-testovi, kako je već najavljano u Omegi.

Digitalna knjižnica 1 u 17h

Informacijski izvori i služba u 17.30h

Digitalna knjižnica 2 u 18h

Sveučilišno knjižničarstvo u 18.30h

Osnove bibliotekarstva u 19h.

*************************************************************************************

 

Pismeni ispiti iz kolegija Digitalna knjižnica 1 i Digitalna knjižnica 2 održat će se u zimskom roku:

29. 1. 2020. u 16h u D1

5. 2. 2020. u 16h u D1

19. 2. 2020. u 13h u D1.

Kandidati svoj dolazak najavlju el. poštom najkasnije 48 sati prije roka ispita na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kandidat može oba ispita polagati isti dan.

Ostali ispiti polažu se usmeno tijekom cijele školske godine u vrijeme konzultacija srijedom uz prethodnu najavu el. poštom.

 

Pismeni ispiti iz kolegija Digitalna knjižnica 1 i Digitalna knjižnica 2 održat će se u zimskom roku:

29. 1. 2020. u 16h u D1

5. 2. 2020. u 16h u D1

19. 2. 2020. u 13h u D1.

Kandidati svoj dolazak najavlju el. poštom najkasnije 48 sati prije roka ispita na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kandidat može oba ispita polagati isti dan.

Ostali ispiti polažu se usmeno tijekom cijele školske godine u vrijeme konzultacija srijedom uz prethodnu najavu el. poštom.

 

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 15. veljače 2020. s početkom u 14 sati i 29. veljače 2020. s početkom u 11 sati u Dvorani 6. Oba pismena ispita ne mogu se polagati u istom terminu (danu), a uvjet za pristupanje ispitu iz Bibliografske organizacije I položeni je ispit iz Bibliografske organizacije II (pismeni i usmeni dio). Usmeni dio ispita iz oba kolegija moguće je polagati i u terminu konzultacija A. Barbarić, utorkom od 14 do 16 sati u E 317. Na usmeni dio ispita potrebno je donijeti indeks i prijavnicu (što nije potrebno za pismeni dio).

Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se iste dane, 15. veljače 2020. s početkom u 17 sati i 29. veljače 2020. s početkom u 14 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 15. veljače 2020. s početkom u 15 sati i 29. veljače 2020. s početkom u 12 sati u Dvorani 6.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 15. veljače 2020. s početkom u 16 sati i 29. veljače 2020. s početkom u 13 sati u Dvorani 6.

Za izlazak na sve navedene ispite nije potrebna prijava.

Izvanredni ispitni termin iz PISMENIH ispita iz kolegija Bibliografska organizacija I, Bibliografska organizacija II, Narodne knjižnice, Knjiga i čitanje te Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 23. studenoga 2019. od 16 do 17 sati u D-III. Usmeni ispiti iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II mogu se polagati u terminu konzultacija, utorkom, od 14 do 16 sati u E 317. Sljedeći ispitni termini bit će ponuđeni u zimskom ispitnom roku u veljači 2020.

 

Ispit iz predmeta Digitalizacija i migracija dokumenata održat će se u subotu 21.9.2019., 10h, A-103.

Prijave za izlazak na ispitne rokove obavljaju se isključivo putem sustava Omega (nikako putem e-pošte) najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h

Važne napomene:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ispitne rokove, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana (četvrtak) do 20h. Ako na Omegi nema objavljenog rasporeda po grupama to znači da svi prijavljeni polažu u jednoj grupi u zakazano vrijeme ispita.

3. Na ispit možete izaći s indeksom i ispunjenom prijavnicom. Za datum prijave ispita stavite datum koji je 7 dana prije ispita, a za datum ispitnog roka stavite datum ispita.

Srdacno,
Hrvoje Stancic

 

VAŽNA OBAVIJEST: Zbog održavanja razredbenog postupka u jesenskom roku za upise na preddiplomske studije 7. rujna 2019., najavljeni ispitni rok nije moguće organizirati taj dan. Umjesto 7. rujna ispitni rok održat će se 14. rujna u poslijepodnevnim satima. 

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 14. rujna 2019. s početkom u 14 sati u A 308 te 5. listopada 2019. s početkom u 10 sati u A 308. Oba pismena ispita ne mogu se polagati u istom terminu (danu), a uvjet za pristupanje ispitu iz Bibliografske organizacije I položeni je ispit iz Bibliografske organizacije II (pismeni i usmeni dio). Usmeni dio ispita iz oba kolegija moguće je polagati i u terminu konzultacija A. Barbarić, utorkom od 14 do 16 sati u E 317 (od 3. rujna 2019.). Na usmeni dio ispita potrebno je donijeti indeks i prijavnicu (što nije potrebno za pismeni dio).

Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se iste dane, 14. rujna 2019. s početkom u 17 sati te 5. listopada 2019. s početkom u 13 sati, u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se:

  • 14. rujna 2019. u 15 sati u A308
  • 5. listopada 2019. u 11 sati u A 308.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se:

  • 14. rujna 2019. u 16 sati u A 308
  • 5. listopada 2019. u 12 sati u A 308.

Za izlazak na sve navedene ispite nije potrebna prijava

Studenti koji zbog kolizije ne mogu pristupiti ispitima Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II 6. srpnja 2019. u 10 sati, mogu doći pisati ispit u 11 sati (no u tom slučaju ne mogu isti dan pristupiti ispitu iz Zaštite knjižničnog i arhivskog gradiva). Pismeni ispiti se održavaju u Dvorani 6.

Prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će ispit iz predmeta Digitalizacija i migracija dokumenata u subotu 6.7.2019., 13h, A-103.

Prijave za izlazak na ispitne rokove obavljaju se isključivo putem sustava Omega (nikako putem e-pošte) najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h

Važne napomene:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ispitne rokove, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana (četvrtak) do 20h. Ako na Omegi nema objavljenog rasporeda po grupama to znači da svi prijavljeni polažu u jednoj grupi u zakazano vrijeme ispita.

3. Na ispit možete izaći s indeksom i ispunjenom prijavnicom. Za datum prijave ispita stavite datum koji je 7 dana prije ispita, a za datum ispitnog roka stavite datum ispita.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 1. lipnja 2019. i 6. srpnja 2019. s početkom u 10 sati u Dvorani 6. Oba pismena ispita ne mogu se polagati u istom terminu (danu), a uvjet za pristupanje ispitu iz Bibliografske organizacije I položeni je ispit iz Bibliografske organizacije II (pismeni i usmeni dio). Usmeni dio ispita iz oba kolegija moguće je polagati i u terminu konzultacija A. Barbarić, utorkom od 14 do 16 sati u E 317. Na usmeni dio ispita potrebno je donijeti indeks i prijavnicu (što nije potrebno za pismeni dio).

Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se iste dane, 1. lipnja 2019. i 6. srpnja 2019., s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 1. lipnja 2019. i 6. srpnja 2019. s početkom u 11 sati u Dvorani 6.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 1. lipnja 2019. i 6. srpnja 2019. s početkom u 12 sati u Dvorani 6.

Za izlazak na sve navedene ispite nije potrebna prijava.

Ispiti iz kolegija Knjižnice i knjižnične zbirke, Časopisi i znanstvena komunikacija i Povijest knjige i knjižnica održat će se 25. svibnja i 6. srpnja u D 5 prema sljedećem rasporedu:

10,30 - Povijest knjige i knjižnica

11,15 - Časopisi i znanstvena komunikacija

12,00 - Knjižnice i knjižnične zbirke

Najava je obavezna putem Omege pet dana prije ispitnog roka. 

.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 9. ožujka 2019. s početkom u 10 sati u Dvorani 5. Oba pismena ispita se ne mogu polagati u istom terminu (danu), a uvjet za pristupanje ispitu iz Bibliografske organizacije I položeni je ispit iz Bibliografske organizacije II (pismeni i usmeni dio). Usmeni dio ispita iz oba kolegija moguće je polagati i u terminu konzultacija A. Barbarić, utorkom od 14 do 16 sati u E 317. Na usmeni dio ispita potrebno je donijeti indeks i prijavnicu (što nije potrebno za pismeni dio).

Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se isti dan, 9. ožujka 2019., s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 9. ožujka 2019. s početkom u 11 sati u Dvorani 5.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 9. ožujka 2019. s početkom u 12 sati u Dvorani 5.

Za izlazak na sve navedene ispite nije potrebna prijava.

Prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će ispit iz predmeta Digitalizacija i migracija dokumenata u subotu 9.2.2019., 12h, A-103.

Prijave za izlazak na ispitne rokove obavljaju se isključivo putem sustava Omega (nikako putem e-pošte) najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h

Važne napomene:

1. Na ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Prijave na ispitne rokove, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h, a ukoliko to bude potrebno, raspored po grupama za polaganje (moguće da će biti više grupa za polaganje) bit će objavljen na Omegi najkasnije istog dana (četvrtak) do 20h. Ako na Omegi nema objavljenog rasporeda po grupama to znači da svi prijavljeni polažu u jednoj grupi u zakazano vrijeme ispita.

3. Na ispit možete izaći s indeksom i ispunjenom prijavnicom. Za datum prijave ispita stavite datum koji je 7 dana prije ispita, a za datum ispitnog roka stavite datum ispita.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 23. veljače 2019. s početkom u 10 sati u Dvorani 3. Oba pismena ispita se ne mogu polagati u istom terminu (danu), a uvjet za pristupanje ispitu iz Bibliografske organizacije I položeni je ispit iz Bibliografske organizacije II (pismeni i usmeni dio). Usmeni dio ispita iz oba kolegija moguće je polagati i u terminu konzultacija A. Barbarić, utorkom od 14 do 16 sati u E 317. Na usmeni dio ispita potrebno je donijeti indeks i prijavnicu (što nije potrebno za pismeni dio).

Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se isti dan, 23. veljače 2019., s početkom u 13 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 23. veljače 2019. s početkom u 11 sati u Dvorani 3.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 23. veljače 2019. s početkom u 12 sati u Dvorani 3.

Za izlazak na sve navedene ispite nije potrebna prijava.