Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba

Studenti diplomskog studija informacijskih znanosti – smjer informatike – nastavnički obvezno moraju upisati sljedeće kolegije kojima stječu metodičke kompetencije:

 


Svi ostali studenti studija informacijskih znanosti za stjecanje metodičkih kompetencija  obvezno moraju upisati sljedeće kolegije:

 


Pored navedenih obveznih metodičkih kolegija studenti za stjecanje nastavničke kompetencije moraju položiti obvezne kolegije u Centru za obrazovanje nastavnika:

Naziv kolegija

ECTS

Psihologija odgoja i obrazovanja

6

Sustavna pedagogija

6

Didaktika

6

UKUPNO

18

 


Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama nastavnici i stručni suradnici (knjižničari) moraju steći pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje u iznosu od 60 ECTS bodova.

 


Ukoliko je potrebno studenti mogu sakupiti ostatak potrebnih bodova do 60 ECTS bodova pisanjem diplomskog rada s metodičkom komponentom ili upisivanjem sljedećih izbornih kolegija na Odsjeku: