Najnoviju verziju rasporeda nastave (za zimski ili ljetni semestar) možete pronaći na Web stranici fakulteta: 

https://web2020.ffzg.unizg.hr/studiji/raspored/

 

 

Raspored za preddiplomsku nastavu - tablični raspored nastave za sve studijske grupe za zimski semestar

1. GODINA

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Studenti jednopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS Raspored Dvorana

Osnove informacijske tehnologije

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

5

SRI 11:00 - 12:15 (P)

SRI 14:00 - 15:30

ČET 12:30 - 14:00

ČET 14:00 - 15:30

 on-line

on-line

on-line

on-line

Uvod u informacijske znanosti

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

5

 

SRI 11:00 - 12:15  (P) 

ČET 9:30 - 10:15

ČET 10:15 - 11:00

ČET 11:00 - 11:45

ČET 11:45 - 12:30

ČET 14:00 - 14:45

 Dv. 7 (predavanja)

on-line

on-line

on-line

on-line

on-line

Matematika

6

PON 8:00 - 11:00

on-line

Logika za informatičare 6 PON 11:00 - 14:00 on-line

strani jezik

(jedan od ponuđenih termina)

2

UTO 13:15 - 14:45

UTO 14:45 - 16:15

UTO 16:15 - 17:40

SRI 15:30 - 17:00

SRI 17:00 - 18:30

A-103

A-103

A-103

A-103

A-103 

izborni kolegij

a) Digitalne zbirke

b) Medijska kultura

6

 

 

PET 10:15 - 12:30

PET 12:30 - 14:45

 

on-line 

on-line 

  30    

Studenti dvopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS Raspored Dvorana

Osnove informacijske tehnologije

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

5

SRI 11:00 - 12:15 (P)

SRI 14:00 - 15:30

ČET 12:30 - 14:00

ČET 14:00 - 15:30

 on-line

on-line

on-line

on-line

Uvod u informacijske znanosti

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

5

SRI 11:00 - 12:15  (P) 

ČET 9:30 - 10:15

ČET 10:15 - 11:00

ČET 11:00 - 11:45

ČET 11:45 - 12:30

ČET 14:00 - 14:45

Dv. 7 (predavanja)

on-line

on-line

on-line

on-line

on-line

strani jezik

(jedan od ponuđenih termina)

2

UTO 14:45 - 16:15

UTO 16:15 - 17:40

SRI 14:00 - 15:30

SRI 15:30 - 17:00

SRI 17:00 - 18:30

 A-103

A-103

A-103

A-103

A-103 

izborni kolegij

a) Digitalne zbirke

b) Medijska kultura

3

 

PET 10:15 - 12:30

PET 12:30 - 14:45

 

on-line 

on-line 

  15    

 2. GODINA

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Studenti jednopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS  Raspored Dvorana 

Baze podataka

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

6

 SRI 14:00 - 15:30 (P)

ČET 8:00 - 9:30 (V)

ČET 11:00 - 12:30 (V)

ČET 12:30 - 14:00 (V)

on-line 

on-line

on-line

on-line

Obrada teksta i jezika

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

6

 UTO 8:00 - 9:30 (P)

UTO 9:30 - 11:00 (V)

UTO 11:45 - 13:15 (V)

UTO 13:15 - 14:45 (V)

 on-line 

on-line

on-line

on-line

Uvod u računalnu sintezu govora

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

3

PET 15:30 - 16:15 (P)

PET 16:15 - 17:00 (V)

PET 17:00 - 17:45 (V)

PET 17:45 - 18:30 (V)

on-line 

on-line

on-line

on-line

izborni kolegij

 1. Analiza i vizualizacija podataka
 2. Bibliografska organizacija I.
  (jedan od ponuđenih termina za vježbe)

 3. Digitalne zbirke
 4. Medijska kultura
 5. Osnove informacijske pismenosti
  (jedan od ponuđenih termina za vježbe)

 6. Osnove web dizajna
 7. Povijest knjige i knjižnica
 8. Spisovodstvo
 9. Uvod u muzeologiju
15

 

 1. SRI 11:00 - 13:15
 2. PON 8:00 - 9:30 P
  11:00-12:30 V
  12:30 - 14:00 V
 3. PET 10:15 - 12:30
 4. PET 12:30 - 14:45
 5. SRI 8:00 - 8:45 P
  SRI 8:45 - 9:30 V
  SRI 9:39 - 10:15 V
 6. PET 8:00 - 10:15
 7. ČET 8:00 - 9:30
 8. PON 13:15 - 16:15
 9. UTO 11:00 - 14:00

 

 1. on-line
 2. on-line


 3. on-line
 4. on-line
 5. on-line


 6. on-line
 7. on-line
 8. on-line
 9. on-line
  30    

Studenti dvopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS  Raspored Dvorana 

Baze podataka

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

6

 SRI 14:00 - 15:30 (P)

ČET 8:00 - 9:30 (V)

ČET 11:00 - 12:30 (V)

ČET 12:30 - 14:00 (V)

 on-line 

on-line

on-line

on-line

Obrada teksta i jezika

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

6

UTO 8:00 - 9:30 (P)

UTO 9:30 - 11:00 (V)

UTO 11:45 - 13:15 (V)

UTO 13:15 - 14:45 (V)

on-line 

on-line

on-line

on-line

Spisovodstvo

PON 13:15 - 16:15

 

Bibliografska organizacija I.

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

 

PON 8:00 - 9:30 (P)

PON 11:00 - 12:30 (V)

PON 12:30 - 14:00 (V)

 on-line 

on-line

on-line

Uvod u muzeologiju

 UTO 11:00 - 14:00

on-line 

izborni kolegij      

a) Povijest knjige i knjižnica

b) Digitalne zbirke

c) Medijska kultura

3

 ČET 8:00 - 9:30

PET 10:15 - 12:30

PET 12:30 - 14:45

on-line 

on-line 

on-line 

d) Uvod u računalnu sintezu govora

(jedan od ponuđenih termina za vježbe)

3  

PET 15:30 - 16:15 (P)

PET 16:15 - 17:00 (V)

PET 17:00 - 17:45 (V)

PET 17:45 - 18:30 (V)

on-line

on-line

on-line

on-line

popis ostalih izbornih kolegija u ponudi Odsjeka može se naći na poveznici      svi izborni kolegiji u ponudi Odsjeka izvodit će se on-line izuzev onih gdje je drugačije naznačeno
  15    3. GODINA

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Studenti jednopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS  Raspored Dvorana 
Uvod u formalne jezike i automate 6  UTO 15:30 - 18:30 on-line 
Strojno prevođenje 6  UTO  11:00 - 14:00 on-line
Jezične baze podataka 3  PON 17:00 - 20:00 on-line 
Zaštita podataka 3  SRI 16:15 - 17:45 on-line 
Teorija informacijske znanosti 5  SRI 11:45 - 14:00 on-line 
Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika 3  PET 14:45 - 17:00  on-line 

izborni kolegij

a) Jezični inženjering

b) Informacijski izvori i služba

c) Osnove upravljanja muzejskim zbirkama

d) Povijest knjige i knjižnica

e) Vrednovanje arhivskog gradiva

f) Dokumentacija u muzejima I.

g) Digitalne zbirke

h) Medijska kultura

popis ostalih izbornih kolegija u ponudi Odsjeka može se naći na poveznici

6

 

a) PON 9:30 - 12:30

b) SRI 8:00 - 11:00

c) SRI 14:00 - 16:15

d) ČET 8:00 - 9:30

e) ČET 11:00 - 14:00

f) ČET 15:30 - 18:30

g) PET 10:15 - 12:30

h) PET 12:30 - 14:45

 

on-line

on-line

on-line

on-line

 

on-line

on-line

on-line

svi izborni kolegiji u ponudi Odsjeka izvodit će se on-line izuzev onih gdje je drugačije naznačeno

  30    

Studenti dvopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS  Raspored Dvorana 
Uvod u formalne jezike i automate 6  UTO 15:30 - 18:30  on-line
Informacijski izvori i služba  SRI 8:00 - 11:00  on-line
Jezični inženjering  PON 9:30 - 12:30  on-line
Vrednovanje arhivskog gradiva  ČET 11:00 - 14:00  

izborni kolegij

popis ostalih izbornih kolegija u ponudi Odsjeka može se naći na poveznici

9  

 

svi izborni kolegiji u ponudi Odsjeka izvodit će se on-line izuzev onih gdje je drugačije naznačeno

  15