Raspored predavanja

Raspored za preddiplomsku nastavu - tablični raspored nastave za sve studijske grupe za zimski semestar

Najnoviju verziju rasporeda nastave možete pronaći na Web stranici fakulteta: https://web2020.ffzg.unizg.hr/studiji/raspored/

 

1. GODINA

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Studenti jednopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS
Osnove informacijske tehnologije 5
Uvod u informacijske znanosti 5
Matematika 6
Logika za informatičare 6
strani jezik 2
izborni kolegij 6
  30

Studenti dvopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS
Osnove informacijske tehnologije 5
Uvod u informacijske znanosti 5
strani jezik 2
izborni kolegij 3
  152. GODINA

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Studenti jednopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS
Baze podataka 6
Obrada teksta i jezika 6
Uvod u računalnu sintezu govora 3
izborni kolegij 15
  30

Studenti dvopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS
Baze podataka 6
Obrada teksta i jezika

6

Spisovodstvo
Bibliografska organizacija I.
Uvod u muzeologiju
izborni kolegij  
Povijest knjige i knjižnica 3
Uvod u računalni govor 3
Povijest arhiva 3
  153. GODINA

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Studenti jednopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS
Uvod u formalne jezike i automate 6
Strojno prevođenje 6
Jezične baze podataka 3
Zaštita podataka 3
Teorija informacijske znanosti 5
Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika 3
izborni kolegij 6
  30

Studenti dvopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS
Uvod u formalne jezike i automate 6
Informacijski izvori i služba
Jezični inženjering
Vrednovanje arhivskog gradiva
izborni kolegij 9
  15