Sve promjene bit će uvijek objavljene na ovoj web stranici. Zbog mogućih promjena molimo Vas da provjerite raspored prije dolaska na predavanja.

Raspored za 2. semestar (.docx verzija) (posljednja izmjena: 19.3.2012., 14.22h)

Raspored za 1. semestar (posljednja izmjena: 14.9.2011., 12.20h)

Termini za ispite objavljeni su na stranici s obavijestima.