Za svaku obranu sinopsisa, odn. predstavljanje doktorske teme predviđeno je 30 minuta (15-20 minuta za prezentaciju + 10-ak minuta za pitanja).
 
Vaša Powerpoint prezentacija (pa tako i Word dokument koji sadrži dio buduće disertacije) treba pratiti logiku DR.SC-01obrasca:
predloženi naslov, ime mentora, uvod, pregled dosadašnjih istraživanja, cilj i hipoteze, metodologiju i plan istraživanja, očekivani doprinos, zaključak, recentnu literaturu, eventualne napomene itd.
Time se zapravo simulira DR.SC.-01 obrazac.

Svakako u svojoj prezentaciji težište stavite na motivaciju i obrazloženje teme te znanstveni doprinos, a manje na uvod i pregled dosadašnjih istraživanja.

Sljedeće skupne obrane održat će se 06.06.2018. s početkom u 17:00 sati (dvorana D1).

Za prisustvovanje skupnim obranama trebate se prijaviti putem forme u nastavku:
http://www.bit.ly/pds-raspored

Kasnije možete od Voditeljice doktorskog studija ili svoga mentora dobiti ECTS bodove.

Prijave za prisustvovanje su otvorene sve do 03.06.2018. (23:55 sati) ili do popunjenja raspoloživih mjesta.