Poziv za prijavu radova u sklopu konferencije "23rd INTERNATIONAL CONFERENCE: INFORMATION TECHNOLOGY AND JOURNALISM" koja će se održati u Dubrovniku krajem svibnja dostupan je ovdje.