Poštovane kolegice, poštovani kolege,

za naše doktorande trošak kotizacije u cijelosti preuzima Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, te 50% troška smještaja.
Doktorandi plaćaju samo 50% smještaja (tj. 300 kuna za sve dane Ljetne škole).
Lijep pozdrav,
Ivan Dunđer