Prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će u utorak 10. srpnja 2012. u 11.30h u E-312 na Filozofskom fakultetu ispite i upis ocjena iz predmetâ:

Digitalizacija arhivskog gradiva (modul A)
Digitalizacija i migracija dokumenata (modul B)

Uvod u zaštitu elektroničkog gradiva (modul A)
Zaštita elektroničkog gradiva (modul B)

Digitalni arhivi (moduli A i B)

Zaštita i obrada AV gradiva (moduli A i B)


Prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će u četvrtak 31. svibnja 2012. u 14h u E-312 na Filozofskom fakultetu ispite i upis ocjena iz predmetâ:

Digitalizacija arhivskog gradiva (modul A)
Digitalizacija i migracija dokumenata (modul B)

Uvod u zaštitu elektroničkog gradiva (modul A)
Zaštita elektroničkog gradiva (modul B)

Digitalni arhivi (moduli A i B)

Zaštita i obrada AV gradiva (moduli A i B)


Prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će predavanja iz predmeta Digitalni arhivi u petak 23. 3. 2012. (17-21) i subotu 24. 3. 2012. (10-18) u dvorani A-104.


Prof. dr. sc. Hrvoje Stančić održat će ispite iz predmetâ Uvod u zaštitu elektroničkog gradiva (modul A) i Zaštita elektroničkog gradiva (modul B)u utorak 21. veljače 2012. godine u 16.30h na Filozofskom fakultetu u E-312. Kritički prikaz na zadanu temu potrebno je predati putem Omege najmanje 5 dana prije izlaska na ispit, tj. najkasnije tijekom četvrtka 16. veljače 2012.

U istom terminu će se održati i ispit iz predmeta Digitalizacija arhivskog gradiva.


Nastavljamo s nastavom u II. semestru. Obnovljeni raspored je dostupan.

Uvod u zaštitu elektroničkog gradiva (modul A)
Zaštita elektroničkog gradiva (modul B)
prof. dr .sc. Hrvoje Stančić

petak 13.1., 17-21h, A-103
subora 14.1., 10-18h, A-308

petak 20.1., 17-21h, A-103
subora 21.1., 10-18h, A-103


Na stranici s rasporedom objavljen je raspored predavanja za II. semestar. Predavanja započinju 25. studenoga 2011. godine. Odabir izbornih predmeta potrebno je izvršiti putem Omega sustava za e-učenje.


Doc. dr. sc. Hrvoje Stančić održati će ispite iz predmeta Digitalizacija arhivskog gradiva (modul A) / Digitalizacija i migracija dokumenata (modul B) u:

- utorak 25. listopada 2011. s početkom u 16.30h na FF-u u E-312
- petak 4. studenoga 2011. s početkom u 15.30h na FF-u u E-312

U istim terminima će se održati i ispiti za 1. generaciju polaznika iz predmeta:
Uvod u zaštitu elektroničkog gradiva (uvjet: predan i odobren seminarski rad putem Omege)
Zaštita elektroničkog gradiva (uvjet: predan i odobren seminarski rad putem Omege)
Digitalni arhivi


Predmet Digitalizacija arhivskog gradiva (modul A) / Digitalizacija i migracija dokumenata (modul B) održat će:
doc. dr. sc. Hrvoje Stančić, 23.-24. rujna na Filozofskom fakultetu, u dvorani A-104
Zvonimir Baričević i suradnici, 30. rujna i 1. listopada, Hrvatski državni arhiv


Ispiti iz predmeta Stvaranje i upravljanje spisovodstvenim sustavima na Stručnom usavrsavanju iz arhivistike održat će se:
srijeda 21. rujna, 17:30h, Filozofski fakultet, E-312 (dr. sc. Arian Rajh)
srijeda 28. rujna, 12:00h, Hrvatski državni arhiv (Jozo Ivanović)
srijeda 5. listopada, 16:00h, Hrvatski državni arhiv (dr. sc. Silvija Babić)

Materijali za ispit su postavljeni na e-learning sustav Omega.


Nastava iz predmeta:

prof. dr. sc. Damir Boras
dr. sc. Silvija Babić
dr. sc. Arian Rajh
Jozo Ivanović
Stvaranje i upravljanje spisovodstvenim sustavima

održat će se u petak 2. i u subotu 3. rujna u prostorima Hrvatskog drzavnog arhiva (HDA). Tada će predavati dr. sc. Silvija Babić.

U petak 9. rujna nastavu će održati dr. sc. Arian Rajh na Filozofskom fakultetu u prostoriji A-308.
U subotu 10. rujna nastavu će održati Jozo Ivanović u prostorima Hrvatskog drzavnog arhiva (HDA).


Zbog relativno malog broja prijavljenih polaznika za predmete prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana (Uvod u epistemologiju informacijskih znanosti / Epistemologija informacijske znanosti) nastava će se održati u obliku konzultacija.

Konzultacije će se održati, umjesto u petak 1. srpnja 2011., u izmijenjenom terminu u subotu 2. srpnja 2011. u vremenu 11-13h na Filozofskom fakultetu u prostoriji A-308.


Ispitni termini

Melina Lučić
Osnove sređivanja i opisa arhivskog gradiva (modul A)
Sređivanje i opis arhivskog gradiva (modul B)
20.06.2011., 13h, Arhiv
01.07.2011., 13h, Arhiv

prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić
Osnove klasifikacijskih sustava (modul A)
Klasifikacijski sustavi (modul B)
30.06.2011.
, 17h, E-323
07.07.2011., 17h, E-323 05.07.2011., 10h, E-323

dr. sc. Arian Rajh
Arhivska teorija i praksa (modul A)
Arhivska teorija i praksa (zaštita, obrada, korištenje, vrednovanje) (modul B)
25. 5., 17.30h, E-312
15. 6., 17.30h, E-312
13. 7., 17:30h, E-312
- poželjna najava e-mailom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Za polaznike 1. generacije

Vlatka Lemić
Osnove sređivanja i opisa arhivskog gradiva
Sređivanje i opis arhivskog gradiva
Organizacija arhivske službe u Hrvatskoj
- dogovor za termin ispita e-mailom na:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

mr. sc. Tatjana Mušnjak
Uvod u zaštitu arhivskog gradiva
Zaštita arhivskog gradiva
- dogovor za termin ispita e-mailom na:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

prof. dr. sc. Miroslav Tuđman
Epistemologija informacijske znanosti
- dogovor za termin ispita e-mailom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Jozo Ivanović
Stvaranje i upravljanje spisovodstvenim sustavima
- dogovor za termin ispita e-mailom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

doc. dr. sc. Hrvoje Stančić
Digitalizacija arhivskog gradiva
Uvod u zaštitu elektroničkog gradiva (uvjet: predan i odobren seminarski rad putem Omege)
Zaštita elektroničkog gradiva (uvjet: predan i odobren seminarski rad putem Omege)
Digitalni arhivi
- dogovor za termin ispita e-mailom na:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Carmen Lhotka
Zaštita i obrada AV gradiva
- dogovor za termin ispita e-mailom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić
Osnove upravljanja informacijama i znanjem
Upravljanje informacijama i znanjem
- dogovor za termin ispita e-mailom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.