Ljetni ispitni rokovi iz predmeta Digitalizacija i migracija dokumenata održat će se:
- u subotu 11.6.2022., 13h, A-103 i
- u subotu 9.7.2022., 11h, A-103.

Prijave za izlazak na ispitne rokove obavljaju se isključivo putem sustava Omega (nikako putem e-pošte) najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h. 

Važne napomene:
1. Ispit se piše putem Omege na Fakultetu, u računalnoj učionici A-103.
2. Prijave na ispitne rokove, kao i eventualne ispravke Vaših odgovora (prijava / odjava), moguće su najkasnije do četvrtka prije zakazanoga roka u 12h.

U slučaju većeg broja prijavljenih od maksimalno mogućeg broja osoba u računalnoj učionici, studenti će biti podijeljeni u grupe, a popis će biti objavljen na Omegi najkasnije u četvrtak prije zakazanoga roka u 20h. Ako na Omegi nema objavljenoga popisa, tada svi prijavljeni pišu u zakazanome terminu.