Redoviti 2019./2020.
 

Upisi u 1. godinu diplomskih studija ak. god. 2019/2020.

Sve potrebne i autorizirane informacije o prijavama, razredbenom postupku i upisima o upisima na diplomske studije ak. god. 2019./2020. dostupne su na stranicama Fakulteta na adresi http://upisi-diplomski.ffzg.hr/. Molimo studente da prate tu stranicu za sve opće obavijesti vezane uz upise na diplomske studije na Filozofskom fakultetu.
_____________________________________________________________________________
 
 
Upisi na diplomski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti u ak. god. 2019/2020 (redovni studij)
 
Sve potrebne i autorizirane informacije o razredbenom postupku i upisima specifično vezane uz diplomski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti nalazit će se na ovoj web stranici. Web stranica ažurirat će se novim informacijama i eventualnim promjenama.
 
 
Definiranje procedure razredbenog postupka upisa na diplomski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti u ak. god. 2019./2020.

Informacijske znanosti – jednopredmetni i dvopredmetni studij

I. OPĆI UVJETI
Izbor kandidata za upis obavlja se na temelju rang liste.
Postupak rangiranja kandidata za upis na studij odvija se prema jednakim uvjetima za sve studijske smjerove, prilikom čega se utvrđuju rang liste prema kojima se kandidati natječu za upis na studijski smjer za koji su se opredijelili prilikom prijave do popunjenja predviđene kvote za svaki studijski smjer.
Poredak na rang listi temelji se na vrednovanju uspjeha na prethodno završenoj razini studija temeljem prosjeka ocjena.
Kandidati koji upišu studij mogu imati propisane razlikovne ispite ovisno o vrsti preddiplomskkog sveučilišnog studija koji su završili i smjera koji upisuju. Popis razlikovnih ispita prema smjerovima dostupan je na stranicama Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti (https://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/studij/diplomski-studij/razlikovni-ispiti-od-2019-2020)
Kandidati koji su stekli pravo upisa dužni su se upisati prema objavljenom rasporedu za upis. Umjesto kandidata koji su stekli pravo upisa, a nisu se upisali u propisanom roku, mogućnost upisa mogu iskoristiti kandidati koji slijede na listi za upis do popunjenja kvote prema prijavama za svaki studijski smjer.

II. POSEBNI UVJETI
Diplomski studij Informatika (nastavnički smjer) mogu upisati isključivo kandidati koji su završili istovjetni preddiplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti ili informatike te srodni preddiplomski sveučilišni studij računarstva ili matematike.