Modul A

I. semestar


Obvezni kolegiji
Arhivska teorija i praksa (2p+1s, 6 ECTS)
Osnove sređivanja i opisa arhivskog gradiva (2p+2v, 6 ECTS)


Izborni kolegiji
Stvaranje i upravljanje spisovodstvenim sustavima (2p+2v, 6 ECTS)
Osnove klasifikacijskih sustava (2p+2v, 6 ECTS)
Uvod u epistemologiju informacijskih znanosti (2p+1s, 6 ECTS)
Digitalizacija arhivskog gradiva (2p+1v, 6 ECTS)

Studenti biraju tri izborna kolegija.


II. semestar


Obvezni kolegiji

Organizacija arhivske službe u Hrvatskoj (2p+1s, 6 ECTS)
Uvod u zaštitu arhivskog gradiva (2p+1v, 6 ECTS)


Izborni kolegiji
Zaštita i obrada AV gradiva (2p+2v, 6 ECTS)
Uvod u zaštitu elektroničkog gradiva (2p+1s, 6 ECTS)
Uvod u digitalne arhive (2p+1v, 6 ECTS)
Osnove upravljanja informacijama i znanjem (2p+1s, 6 ECTS)

Studenti biraju tri izborna kolegija.


P=predavanje, S=seminar, V=vježbe


Modul B

I. semestar


Obvezni kolegiji

Arhivska teorija i praksa (zaštita, obrada, korištenje, vrednovanje) (2p+1s, 6 ECTS)
Sređivanje i opis arhivskog gradiva (2p+2v, 6 ECTS)


Izborni kolegiji

Stvaranje i upravljanje spisovodstvenim sustavima (2p+2v, 6 ECTS)
Klasifikacijski sustavi (2p+2v, 6 ECTS)
Epistemologija informacijske znanosti (2p+1s, 6 ECTS)
Digitalizacija i migracija dokumenata (2p+1v, 6 ECTS)

Studenti biraju tri izborna kolegija.II. semestar


Obvezni kolegiji
Organizacija arhivske službe u Hrvatskoj (2p+1s, 6 ECTS)
Zaštita arhivskog gradiva (2p+1v, 6 ECTS)


Izborni kolegiji
Organizacija i dostupnost informacijskih izvora u arhivima (2p+1s, 6 ECTS)
Zaštita i obrada AV gradiva (2p+2v, 6 ECTS)
Zaštita elektroničkog gradiva (2p+1s, 6 ECTS)
Digitalni arhivi (2p+1v, 6 ECTS)
Upravljanje informacijama i znanjem (2p+1s, 6 ECTS)

Studenti biraju tri izborna kolegija.

P=predavanje, S=seminar, V=vježbe