Preddiplomski studij informacijskih znanosti - DVOPREDMETNI

Opisi kolegija


1. semestar
       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Stančić Osnove informacijske tehnologije  
       
  Lasić-Lazić Uvod u informacijske znanosti  
       
  P. Barbarić
(Centar za strane jezike)
Engleski za informacijske stručnjake  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Mateljan Matematika  
  Mateljan Logika za informatičare  
  Banek Zorica Medijska kultura  
       

2. semestar
       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Zlodi Baštinske institucije  
  Živković Osnove bibliotekarstva  
  Ćosić Uvod u arhivsku teoriju i praksu  
 

Banek-Zorica

Mikelić Preradović

Organizacija znanja  
       
  Vrana Osnove komunikacijske tehnologije  
  Mikelić Preradović Uvod u obradu prirodnog jezika  
       
  P. Barbarić
(Centar za strane jezike)
Engleski za informacijske stručnjake  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Juričić Algoritmi i strukture podataka  
  Juričić Računalne mreže  
       

3. semestar
       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Juričić Baze podataka  
       
  Bago Obrada teksta i jezika  
  Stančić Spisovodstvo  
  Barbarić Bibliografska organizacija I.  
  Vujić Uvod u muzeologiju  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Lazić Uvod u računalnu sintezu govora  
  Hebrang Grgić Povijest knjige i knjižnica  
  Ćosić Povijest arhiva  
  Banek Zorica
Špiranec
Osnove informacijske pismenosti  
  Banek Zorica
Špiranec
Digitalne obrazovne knjižnice  
  Dovedan Han Objektno i vizualno programiranje  
       

4. semestar
       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Banek Zorica Klasifikacijski sustavi  
  Ćosić Sređivanje i opis arhivskog gradiva  
  Lauc Multimedijski prikaz znanja  
  Zlodi Opća teorija baštine  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Tepeš Vjerojatnost i statistika  
  Dovedan Han Objektno i vizualno programiranje  
  Seljan
Stančić
Mikelić Preradović
Osnove digitalne obrade teksta i slike  
  Dovedan Han Napredno programiranje web aplikacija  
  Dovedan Han Osnove web dizajna  
       

5. semestar
       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Živković Informacijski izvori i služba  
  Vujić Osnove upravljanja muzejskim zbirkama  
  Mikelić Preradović Jezični inženjering  
  Ćosić Vrednovanje arhivskog gradiva  
  Dovedan Han Uvod u formalne jezike i automate  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Zlodi Dokumentacija u muzejima I.  
  Seljan Strojno prevođenje  
  Bago Jezične baze podataka  
  Stančić Zaštita podataka  
  Dovedan Han Seminar iz C++  
  Vrana Digitalne zbirke  
  Lauc Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika  
  Banek Zorica
Špiranec
Osnove informacijske pismenosti  
  Banek Zorica
Špiranec
Digitalne obrazovne knjižnice  
 

Lasić-Lazić

Mikelić Preradović

Lauc

Teorija informacijske znanosti  
       

6. semestar
       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Lasić-Lazić Osnove upravljanja informacijskim institucijama  
       
  Barbarić Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva  
  Vujić Osnove zaštite muzejskih zbirki  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Živković Digitalna knjižnica I  
  Mateljan Kriptologija  
  Dovedan Han Objektno-orijentirana analiza i razvoj aplikacija