Ured za međunarodnu suradnju obavještava sve zainteresirane studente za program ljetne škole u Njemačkoj pod nazivom SustainMV.

Na sljedećoj poveznici nalaze se informacije o programu: https://sustainmv.de/

U nastavku je poveznica za prijavu na program koja traje do 1.6.2020.: https://unigreifsw.moveon4.de/locallogin/626fdfdcc559504dd83a7a96/eng