Doc. dr.sc. Helena Stublić neće držati konzultacije 18. i 25.5. zbog odlaska na službeni put.