Plan nastave 1. godine preddiplomskog studija

(zbog epidemiološke situacije moguće su promjene)

Nositelj

Naziv predmeta

Tjedna satnica

(P/S/V)

Način izvođenja

prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

Osnove informacijske tehnologije*

1/0/2

Sva nastava online

doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko

Uvod u informacijske znanosti**

1/1/0

Mješovita nastava

doc. dr. sc. Vedran Juričić

Logika za informatičare*

2/0/2

Sva nastava online

doc. dr. sc. Vedran Juričić

Matematika*

2/0/2

Sva nastava online

Izborni kolegiji

prof. dr. sc. Radovan Vrana

Digitalne zbirke*

2/1/0

Sva nastava online

prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica

Medijska kultura*

1/1/0

Sva nastava online

*Detalje o načinu izvođenja online nastave dobit ćete na uvodnom sastanku

**Detalje o načinu izvođenja mješovite nastave dobit ćete na uvodnom sastanku