Ana Barbarić do daljnjeg održava konzultacije putem elektroničke pošte.