Obavijesti

Rok za slanje sažetka za InFuture konferenciju produžen je do 1.6.2019. Više o konferenciji možete vidjeti ovdje.