Naslovnica

 

KNJIGA

Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov : podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja : Nakladnik, godina izdavanja.


Brooks, C.; Warren, R. P. Understanding poetry. 3rd ed. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1960.

Obrada jezika i prikaz znanja / uredili Slavko Tkalac, Miroslav Tuđman. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 1993.


RAD U ZBORNIKU, ESEJ U ZBIRCI I SL.

Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov rada : podnaslov. // Naslov zbornika / podatak o uredniku. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja : Nakladnik, godina izdavanja. Str. početna-završna.


rad u zborniku

 

Stipčević, A. Cenzura kao ograničavajući faktor u širenju informacija. // Informacijske znanosti i znanje / uredili Slavko Tkalac, Miroslav Tuđman. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 1993. Str. 131-138.

 

natuknica u enciklopediji


Bibliografija. // Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. 3. izd. Zagreb : JLZ, 1977-1985. Sv. 1. 1977.

 

poglavlje u knjizi

 

Od renesanse do francuske revolucije. // Povijest knjige / Aleksandar Stipčević. Zagreb : Matica hrvatska, 1985. Str. 123-333.

 

ČLANAK U ČASOPISU

 

Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov rada : podnaslov. // Naslov časopisa. Oznaka sveska/godišta, broj(godina), str. poč-završna.

Rusan, I. Neki aspekti primjene ekspertnih sistema u bibliotekarstvu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 31, 1/4(1988), str. 139-144.

Kniesner, D. L. But is it an online shelflist? : classification access in eight OPACs. // Cataloging and classification quarterly. 20, 4(1990), str. 5-21.

 

JEDINICA S INTERNETA

 

ftp izvori

Ime(na) autora (ako je/su poznata), naslov dokumenta, datum nastanka (ako se razlikuje od datuma pristupa izvoru), ftp adresa zajedno s potpunom stazom pristupa direktoriju na kojem se nalazi dokument i datum pristupa

Bruckman, Amy. Approaches to managing deviant behavior in virtual communities. Apr. 1994. ftp://ftp.media.mit.edu/pub/asb/paper/deviance-chi94.txt. (04.12.1994.)


telnet izvori

Ime(na) autora (ako je/su poznata), naslov dokumenta, datum nastanka (ako se razlikuje od datuma pristupa izvoru), potpuna telnet adresa s uputama o pristupu (login i passwd), datum pristupa dokumentu.

traci (#377). DaedalusMOO Purpose Statement. DaedalusMOO. telnet://daedalus.com:7777, help purpose. (30.04.1996.).

 

gopher izvori

Ime(na) autora (ako je/su poznata), naslov dokumenta, datum nastanka (ako se razlikuje od datuma pristupa izvoru), podatke o tisku, gopher adresu i stazu pretraživanja te datum pristupa izvoru.

The Netoric Project. gopher://kairos.daedalus.com:70/00ftp%3APub%3AACW%3ANETORIC%3A-Welcome- (13.01.1996.)


www izvori

Ime(na) autora (ako je/su poznata), naslov dokumenta, datum nastanka (ako se razlikuje od datuma pristupa izvoru), naslov potpunog djela (italic), potpuna http adresa, i datum pristupa dokumentu.

 

članak u elektoničkom časopisu:


Stojanovski. J. Croatian libraries : the war is behind us what brings the future? // Ariadne. The Web version (1996), 5. URL:http://www.ukoln.ac.uk/ariadne/issue6. (13.06.1997.).

 

tekst na web stranici:

 

Burka, Lauren P. A hypertext history of multi-user dimensions. The MUDdex. 1993.
URL: http://www.apocalypse.org/pub/u/lpb/muddex/essay/. (05.12.1994.).


listserv, newsgroup, e-mail

Ime(na) autora (ako je/su poznata), predmet poruke (subject ), datum poruke ako se razlikuje od datuma kad je pročitana, adresa listserv ili newslist računala poslužitelja i datum čitanja poruke. Kod privatnih e-mail poruka izostavlja se adresa.

 

listserv:


Miller, Anne S. Anniversary of the first computer. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. (20.05.1998.).

 

newsgroup:


Seabrook, Richard H. C. Community and Progress. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. (22.01.1994.).

 

e-mail:


Thomson, Barry. Virtual Reality. Privatna poruka. (25.01.1995.).

 

Priredila: Aida Slavić