Digitalna knjižnica II


ECTS bodovi: 3


Status: obvezni


Ispit: pismeni

Sadržaj: Definicija digitalne knjižnice. Vrste elektroničke građe. Načini izgradnje digitalne knjižnice. Komercijalni nakladnici i raspačavatelji digitalizirane građe. Baze cjelovitih tekstova. Nabava izvornih elektroničkih izdanja kao oblik izgradnje digitalne knjižnice (vrste licencija, IFLA-ina načela licenciranja, konzorcijska nabava). Korištenje elektroničkih izdanja u knjižnicama. Međuknjižnična posudba. Autorskopravna zaštita kao temelj korištenja elektroničke građe (WIPO, EU, IFLA). Otvoreni pristup kao način ostvarivanja prava autora. Tehnika tiska na zahtjev kao jedan od oblika raspačavanja elektroničke građe. Elektronička građa kao obvezni primjerak. Digitalizacija kao način izgradnje digitalne knjižnice (temeljni dokumenti). Značajni hrvatski i inozemni projekti digitalizacije. Kriteriji za vrednovanje digitalnih knjižnica.

Cilj: Omogućiti studentu da stekne znanje o poslovanju digitalne knjižnice.