Financiranje

 

Za svaki semestar ustanova ili kandidat uplaćuje 3.500 kn na žiro račun:

2360000-1101311177
poziv na broj 3101