Dr. sc. Daniela Živković, red. prof.

Konzultacije: utorak 9.30-11h, soba E-313 (od 3. 3. do 30. 9. 2020.)

E-poštaOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 01/4092-321

 

Životopis

Daniela Živković redovita je profesorica na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu na Katedri za knjigu i nakladništvo. Kao diplomirani bibliotekar započinje 1983. godine raditi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Tu joj je s osnivanjem Hrvatskog ureda za ISBN 1992. godine povjerena uspostava identifikacijskog sustava ISBN za knjige, a 1995. i sustava ISMN za note hrvatskih nakladnika. Ustanovila je bazu podataka hrvatskih nakladnika knjiga i nota, razvila je suradnju između nakladnika i knjižnica u Hrvatskoj. Surađivala je s Vijećem Europe te potaknula projekt Katalog knjiga na prodaju u Hrvatskoj (1997.). Zvanje knjižničarskog savjetnika stekla je 1999. godine. Usavršavala se je na stipendijama u Austriji, Njemačkoj i SAD-u. Doktorat znanosti iz područja bibliotekarstva stekla je 2000. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Hrvatski ured za ISBN vodi sve do 2002. godine kada je pozvana na Filozofski fakultet u Zagrebu. Docentica je na Katedri za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske znanosti od rujna 2002., a od srpnja 2004. do 2017. predstojnica Katedre za knjigu i nakladništvo. Godine 2006. izabrana je u zvanje izvanrednog profesora, a 2019. u zvanje redovitog profesora.

Uz nastavu na Fakultetu predaje u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara od njegova osnutka 2001. godine. Održala je i više pozvanih predavanja o elektroničkoj knjizi i digitalnim knjižnicama kao primjerice na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu, Sveučilištu Hacettepe u Ankari i Sveučilištu Humboldt u Berlinu. Članica je Pregovaračke skupine za pristup Hrvatske Europskoj uniji u poglavlju 25. Znanost i istraživanje. Sudjelovala je na više projekata među kojima se ističe znanstveni projekt Hibridna knjižnica i pristup znanstvenim informacijama. Voditeljica je projekta Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu. 

Bila je članica više odbora kao npr. IFLA-ina Odbora za autorsko pravo i druga pravna pitanja (IFLA/CLM) i Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Sudjelovala je u izradbi Nacionalnog programa digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe. Predsjednica je Povjerenstva za stručne knjižničarske ispite Hrvatskog knjižničnog vijeća. Članica je Hrvatskog knjižničarskog društva.

Uz suvremene teme u knjižničarstvu i nakladništvu bavi se i povijesnima. Napisala je samostalno ili u koautorstvu nekoliko knjiga te četrdesetak znanstvenih i stručnih članaka i priloga u domaćoj i stranoj stručnoj periodici i knjigama.

Stipendije:

 • Wilhelmsuniversität u Münsteru, Universität Gießen (1980/81.)
 • Austrijska nacionalna knjižnica i Austrijski ratni arhiv (1992.)
 • Library Services in the U.S. (1999.)

Nagrade/priznanja:

 • Prvomajska nagrada Sveučilišta u Zagrebu za rad na engleskom jeziku "Public health in Great Britain" (1979.)
 • Odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1998.)
 • Nagrada Matko Rojnić za izniman doprinos u radu i razvoju Nacionalne i sveučilišne knjižnice (2002.)
 • Kukuljevićeva povelja

 

Područja interesa:

 • Digitalna knjižnica
 • Elektroničko i tradicionalno nakladništvo
 • Identifikacijski sustavi za obilježavanje knjižnične građe,
 • Autorsko pravo,
 •  Informacijski izvori
 • Povijest knjižničarstva i nakladništva

 

Kolegiji:

 Preddiplomski studij

 • Osnove bibliotekarstva
 • Informacijski izvori i služba
 • Digitalna knjižnica I

 

Diplomski studij

 • Digitalna knjižnica II
 • Nakladništvo i knjižarstvo
 • Sveučilišno knjižničarstvo

 

Poslijediplomski doktorski studij

 • Digitalna knjižnica i znanstvena komunikacija
 • Knjiga - od autora do čitatelja

 

Popis radova u Hrvatskoj  znanstvenoj  bibliografiji (CROSBI)

 

Članstva:

 • IFLA/Committee on Copyright and Legal Matters
 • Hrvatsko knjižničarsko društvo (predsjednica Komisije za knjižničarsko nazivlje i Radne grupe za autorsko pravo, tajnica Hrvatskog knjižničarskog društva /1986.-1989., 1992.-1994./)
 • Hrvatsko društvo za autorsko pravo.

 

Projekti:

 •  Tezaurus knjižničarskog nazivlja, projekt Odsjeka za informacijske znanosti
 • “Books-in-Print Catalogs Electronic Publishing, Books and Archives”, projekta Vijeća Europe, 1995.-1998.
 • Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu
 • Projekt Hrvatsko knjižničarsko nazivlje BIBLION u sklopu projekta Izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja STRUNA-09-2017 Hrvatske zaklade za znanost. Dostupno na:  https://biblion.ffzg.unizg.hr/