Naziv kolegija: Društveno-humanistička informatika

Nositelj: prof.dr.sc. Damir Boras

Izvođač: prof. dr. sc. Tomislava Lauc, dr. sc. Sanja Kišiček

ECTS-bodovi: 3

Jezik: Hrvatski

Trajanje: jedan semestar (7. semestar, diplomski studij)

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat vježbi

Uvjeti za upis kolegija: nema

 

Sadržaj: U teorijskom dijelu definira se područje društveno-humanističke infromatike u okviru kojeg se daje naglasak na pregled osnovnih koncepata i tehnika za obradu teksta i jezika. U praktičnom dijelu se kroz niz zadataka koji se izvode u programskom paketu MS Office usvajaju odabrane tehnike obrade teksta i jezika. Ovo uključuje napredno uređivanje i oblikovanje teksta, uporabu regularnih izraza i makro naredbi za obradu tekstualnih podataka u Wordu te ispitivanje statističkih osobina teksta i jezika u Excelu.

 

Cilj – opće i specifične kompetencije: Usvojiti temeljna znanja obrade teksta i jezika uz korištenje odabranih naprednih tehnika u radu s programskim paketom MS Office - Wordom i Excelom, na način da se na primjeru odabranog teksta usvoje vještine formalne i sadržajne obrade teksta primjenom odabranih alata.

 

Obveze studenata: izraditi sve zadatke tijekom semestra.

 

Ispit: nema

 

Obavezna literatura:


Informacijske znanosti: Društveno-humanistička informatika. https://omega.ffzg.hr/course/