Naslovnica

Naziv kolegija: Baze podataka u internetskom okruženju

Nastavnik: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, dr.sc. Vedran Juričić

ECTS-bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar, zimski, 1. semestar

Status: obvezan, izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata vježbi (2+2+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema

 

Cilj kolegija: Student treba upoznati načine izrade baze podataka u Internet okruženju. Treba se upoznati s mogućnostima izrade Web aplikacija za pretraživanje i ažuriranje baze podataka u Internet okruženju. Student se treba upoznati i sa izradom Web servisa te njihovom publikacijom i korištenjem. Praktičan rad na konkretnim projektima omogućit će studentu da se upozna i ovlada različitim vještinama programiranja baze podataka u Internet okruženju, te da ovlada s tehnikama izrade aktivnih serverskih Web stranica za komunikaciju s bazom podataka. U tu svrhu koristit će se neki od poznatih SQL servera i neki od poznatih vizualnih programskih alata za programiranje ASP stranica i WEB servisa. 

 

Sadržaj kolegija: Infrastruktura Interneta. Podešavanje servera. ADO.net objekti. Web Kontrole za prikaz podataka. Izrada Web obrasca za komunikaciju s bazom podataka. HTML server kontrole. Kontrola ispravnosti podataka. Upravljanje stanjem ASP.net aplikacije. Sigurnost. Uvod u Web servise. Osnovni elementi web servisa. XML shema. SOAP specifikacija. Elementi SOAP poruke. SOAP omotač. SOAP zaglavlje. Tijelo SOAP poruke. Primjena XML-a sa SOAPom. Razmjena poruka pomoću protokola HTTP-post i HTTP-get. Razmjena poruka pomoću protokola SOAP. Infrastruktura za Web servise. Pronalaženje dostupnih Web servisa. Formati razmjene podataka s Web servisima. Prenošenje poruka. Pravljenje Web servisa. Postavljanje i objavljivanje Web servisa. Pronalaženje Web servisa. Korištenje Web servisa.
Vježbe se izvode na računalu, a sastoje se od izrade konkretnih projekata.
Na vježbama se obrađuju primjeri koji prate predavanja.

Sadržaj (podjela po tjednima):

1.    Uvodno predavanje
2.    Osnove relacijskih baza podataka
3.    SQL
4.    SQL
5.    C#
6.    ASP.Net
7.    ASP.Net – SQL Server Express
8.    KOLOKVIJ
9.    ASP.Net – SQL Server Express
10.    ASP.Net – SQL Server Express
11.    XML, Web servisi
12.    Sigurnost i zaštita
13.    Izrada projekta
14.    PROJEKTI
15.    KOLOKVIJ

 

Literatura:

1. Radovan, M.: Baza podataka, Informator, Zagreb, 1993.
2. Duthie, G., A.: ASP.net, Microsoft Press, 2002.
3. Esposito, D.: ASP.net and ADO.net, Microsoft Press, 2002.
4. Short, S. XML WEB Services, Microsoft Press, 2002.

 

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni 

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.