Naziv kolegija: Digitalizacija i migracija dokumenata

Nastavnik: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

Oblike nastave: predavanje

Semestar: zimski semestar
Status kolegija: Obavezni predmet za studente arhivistike i bibliotekarstva, izborni predmet Odsjeka za informacijske znanosti.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno, 3 ECTS


Sadržaj: Predavanja sadržajno pokrivaju proces digitalizacije koji je organiziran u sljedeće korake: određivanje svrhe i ciljeva, odabir i priprema gradiva za digitalizaciju, organizacija postupka digitalizacije, odabir tehnika, postupaka i uređaja za digitalizaciju, provođenje digitalizacije uz provjeru kvalitete, obrada, organizacija gradiva i njegova pohrana, te dugotrajno čuvanje, konverzija i migracija. Također se obrazlaže problematika vođenja projekata digitalizacije. Dodatno se razrađuje problematika očuvanja elektroničkih dokumenata na dulji vremenski rok.
Prije izrade seminara se u informatičkom laboratoriju vježbaju pojedini koraci u procesu digitalizacije uz testiranje raznih postavki i komparativnu analizu dobivenih rezultata.


Cilj: Osnovni cilj predavanja je stjecanje znanja o temeljnim principima procesa digitalizacije – odabiru gradiva, analizi opravdanosti i isplativosti, pripremi gradiva, organizaciji postupka digitalizacije, provjeri kvalitete i podešavanju parametara pri digitalizaciji, naknadnoj obradi, organizaciji i označivanju, te problematici očuvanja elektroničkog gradiva na dulji vremenski rok. Također se stječu specifična znanja vezana uz vođenje projekata digitalizacije, ako i znanja potrebna za očuvanje elektroničkih dokumenata na dulji vremenski rok.
Cilj rada u informatičkom laboratoriju je steći praktična znanja u radu s uređajima i programima koji se koriste u procesu digitalizacije.


Seminarski radovi: Studenti u sklopu kolegija izrađuju i prezentiraju seminarski rad.


Ispit: Pismeni i usmeni. Ocjena se dobiva na temelju ispita i seminarskog rada .


Literatura

Obavezna:

Stančić, Hrvoje, Digitalizacija, Zavod za informacijske studije, Zagreb, 2009. (knjiga je dostupna u knjižnici FF-a i NSK, a može se i naručiti putem on-line knjižare (bookstore) Odsjeka)

Diessn, Raymond J. van, Rijnsoever, Ben J. van, Managing Media Migration in a Deposit System, KB/IBM Long-Term Preservation Study Report No. 5, IBM Netherlands, Amsterdam, 2002., http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_onderzoek/dnep_ltp_study-en.html
Frey, Franziska S., Reilly, James M., Digital Imaging for Photographic Collections, Image Permanence Institute, Rochester Institute of Technology, New York, 1999., http://www.mmforum.uni-erlangen.de/zzz_pdf/digibook.pdf

Handbook for Digital Projects: A Management Tool for Preservation and Access, ur. Sitts, Maxine K., Northeast Document Conversion Center, Andover, Massachusetts, 2000., http://www.nedcc.org/resources/digitalhandbook/dman.pdf, poglavlja: II, IV, VI, VII, IX.

Smjernice za korištenje elektroničkih informacija, Hrvatski državni arhiv, 1999.

Izborna:

Ang, Tom, Digitalna fotografija - priručnik, Znanje, Zagreb, 2003.

Diessn, Raymond J. van, Preservation Requirements in a Deposit System, KB/IBM Long-Term Preservation Study Report No. 3, IBM Netherlands, Amsterdam, 2002., http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_onderzoek/dnep_ltp_study-en.html

Lorie, Raymond, The UVC: a Method for Preserving Digital Documents – Proof of Concept, KB/IBM Long-Term Preservation Study Report No. 4, IBM Netherlands, Amsterdam, 2002., http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_onderzoek/dnep_ltp_study-en.html